اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس


بررسی اثر حد نوسان قیمت سهام بر نسبت نقد شوندگی بازار بورس مطالعه ی موردی بازار بورس و اوراق بهادار تهران

از جمله اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا و کنار گذاشتن موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضاست، زیرا بدین وسیله قیمت دارایی های مالی به ارزش ذاتی آن ها نزدیک تر می گردد. در این راستا در بازارهای نوظهورگاه قانون گذاران به منظور حمایت از بازار در مقابل نوسانات و بحران های مالی قوانینی را برای ورود و خروج سرمایه ، عرضه و تقاضای سهام و تعیین قیمت سهام وضع می نمایند. حد نوسان قیمت یکی از مهم ترین قوانینی است که در این زمینه در بازارهای نوظهور وضع می شود که در زمینه ی لزوم یا عدم لزوم استفاده از آن پژوهش های متفاوت نظرات متفاوتی را عرضه داشته اند. برخی از پژوهش ها بر لزوم آن تاکید دارند و به آثار مثبت آن اشاره می نمایند، در حالی که پژوهش های دیگر به آثار اعمال حد نوسان قیمت سهام اشاره دارند و بر حذف یا گاهی بیشتر شدن دامنه ی آن تاکید می نمایند. پژوهش حاضر میزان اثر افزایش حد نوسان بر نسبت نقد شوندگی شرکت ها را مد نظر قرار داده است. محدوده ی زمانی این پژوهش 9 سال می باشد و از سال 82 آغاز می گردد و 201 شرکت حاضر در تابلوی اصلی بورس و اوراق بهادار تهران جامعه ی آماری آن را تشکیل می دهد. در این راستا ابتدا مانایی و نامانایی متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی، مانایی متغیر ها را تائید می کند. افزایش حد نوسان قیمت برتعداد خریداران در بورس اوراق بهادار اثرگذار است و باعث کاهش تعداد خریداران می شود. این موضوع نشان دهنده این امر است که اغلب افراد حاضر در بورس ایران افراد ریسک گریزی هستند که با افزایش محدوده نوسان قیمت از بورس خارج می شوند. با افزایش حد نوسان قیمت، افزایش تعداد دفعات معامله را شاهد هستیم به این دلیل که خریداران سهام، برای عبور از محدوده ی حجم مبنا برای این که سهامشان بتواند در محدوده ی مشخص شده نوسان داشته باشد تعداد دفعات معامله را افزایش می دهند. تخمین ها نشان می دهند که افزایش حد نوسان بر روی تعداد سهام معامله شده نیز اثرگذار است و آن را افزایش می دهد. از دیگر موارد تاثیر اعمال حد نوسان، تاثیر آن بر حجم معاملات و ارزش روز معاملات است.نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی افزایش حد نوسان بر حجم معاملات و اثر مثبت آن بر ارزش روز معاملات می باشد. در تخمین آخر ضرایب تخمین نشان دهنده ی اثر مثبت افزایش حد نوسان قیمت بر نسبت نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از تعیین نسبت نقد شوندگی شرکت ها امکان رتبه بندی شرکت ها به وجود می آید که این رتبه ی شرکت در نهایت متغیر مناسبی برای تصمیم گیری افراد, شرکت ها و نهاد های سرمایه گذاری برای خرید سهام شرکت ها خواهد بود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار، بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیما.

اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بحران‌های بازارهای مالی در دهه‌های اخیر، توجه پژوهش‌گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحب‌نظران، حد قیمت را وسیله‌ای برای کنترل نوسان‌های بیش از اندازه قیمت‌ها پیشنهاد داده‌اند و استدلال می‌کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی‌را در‌اختیار‌سرمایه‌گذاران‌قرار می‌دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی‌تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان.

بررسی آثار تغییر حد نوسان اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس قیمت سهام بر نوسان بازار، بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می شود و بنا به دوره های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این که واقعا تاثیر این تصمیما.

بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری.

بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

در زمینه آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده است،اما نتایج این تحقیقات یکسان نیست. به عبارت دیگر، محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تاکنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام میشود.

بررسی نقش عدم تقارن بر بروز اثر ربایش در حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در بسیاری از بورس های دنیا، قانون گذاران به منظور کاهش تلاطم بازار و همچنین کاهش زیان سرمایه گذاران در اثر تصمیمات هیجانی اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان می کنند. یکی از معایب این اقدام، ایجاد اثر ربایش در حد نوسان قیمت است که یک تورش رفتاری است. در این پژوهش اثر عدم تقارن اطلاعات در بروز ربایش در حد نوسان قیمت، براساس داده های بین روز 25 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالها.

در مورد نوسان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

از سوی دیگر افزایش دامنه نوسان بازار سهام نیز می. کند زیرا با افزایش دامنه نوسان ریسک عدم نقدشوندگی تقریباً. نشینی وجود نخواهد داشت ولی با وجود دامنه نوسان محدود.

به گزارش بورس تابناک دامنه نوسان در بورس تهران یکی. قرار داشته است طبق مصوبه شورای عالی بورس دامنه نوسان . کلیت بازار هنوز با محدودیت دامنه نوسان مواجه است دامنه. نوسان بورس در سال جاری به صورت پلکانی برای برخی.

کوچک بوده و دامنه نوسان مشکلات زیادی را ایجاد نمی. کرد اما الان که بازار سهم بزرگ شده دامنه نوسان . است بنابراین لازم است تا دامنه نوسان اصلاح شود این. نوسان نیز به تدریج افزایش یابد بنابراین افزایش دامنه نوسان .

یک منبع آگاه گفت این پرونده مربوط به نوسان ات بورس. نبوده بلکه درباره تغییر دامنه نوسان و عضویت دو نفر.

این پرونده مربوط به نوسان ات بورس نبوده بلکه درباره تغییر. دامنه نوسان و عضویت دو نفر از اعضای حقیقی شورای. عالی بورس است موضوع دامنه نوسان که یک بحث کارشناسی.

بورس تابناک گفت دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و. پیش تعیین شده هستند که محدوده دامنه نوسان یکی از. آنهاست بسیاری از بازارهای نوظهور دارای مقررات محدوده دامنه نوسان . به خصوص در بازار سهام هستند کنترل نوسان ات بازار از.

حوزه نرم افزارهای بازار سرمایه در خصوص حذف دامنه نوسان . افزایش نوسان در بازار شود اما به مرور زمان سرمایه. مانند دامنه نوسان و حجم مبنا محصول این حساسیت بوده. است حذف دامنه نوسان و به تعادل رسیدن سریع تر.

آیا افزایش دامنه نوسان می تواند منجر به کوتاه شدن. گفت با بزرگتر شدن دامنه نوسان بازار فعال تری خواهیم. چه دامنه نوسان بزرگتر شود باید فعالین بازار و بازارگردان. نداریم به گفته این کارشناس بازار بزرگتر شدن دامنه نوسان .

از روز دو شنبه هفته جاری دامنه نوسان در بازار. دامنه نوسان همیشه از تاکیدهای اهالی بازار سرمایه بوده است. نوسان افزایش یابد .

از روز دو شنبه هفته جاری دامنه نوسان در بازار. دامنه نوسان همیشه از تاکیدهای اهالی بازار سرمایه بوده است. نوسان افزایش یابد به گزارش بورس تابناک روح اله دهقان. دستور افزایش دامنه نوسان به تازگی صادر شده است زیرا.

قرار است دامنه نوسان بورس تا پایان سال به ۱۰. درصد برسد کارشناسان عقیده دارند که این افزایش دامنه نوسان .

قرار است دامنه نوسان تا پایان سال به ۱۰ درصد. برسد این افزایش دامنه نوسان می تواند صف های بازار. سازمان بورس درخصوص دامنه نوسان گفته بود که دامنه نوسان . است که دامنه نوسان را تا پایان سال ۱۴۰۱ به.

ما قصد داریم تا ابزارهای نوسان گیری ارزهای دیجیتال و ترید. را برای شما معرفی کنیم تا شما بتوانید از نوسان ات.

نوسان ات قیمتی زیادی دارد و سرمایه گذاران و معامله گران. از همین نوسان ات قیمتی سودهای زیادی کسب می کنند شما. های کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال ترید یا نوسان . دارید که در ادامه برخی از انواع ابزارهای نوسان گیری ارزهای.

روند کلی مثبتی را دارد اما نوسان ات آن در برخی. سهم ها زیاد است این نوسان ات از یک سو ناشی. در زمان نوسان ات بازار باید از آن اجتناب کرد این. دوره های نوسان بیش از حد مراقب بازار نباشید وی.

نوسان در دستورکار قرار گیرد و گفته بود اجرای چنین. سال جاری برگزار شد از تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت. خبرداد به این ترتیب دامنه نوسان قیمت در بازار اول. اما بازار دوم با دامنه نوسان پنج درصد معامله خواهد.

دامنه نوسان قیمت را که نباید از حالت عادی کمتر. مربوط به میزان تغییر دامنه نوسان و تغییر پارامترهای بازارگردانی. آنجایی که سازمان بورس میزان تغییر دامنه نوسان و تغییر. خاطرنشان کرد بر این اساس افزایش دامنه نوسان موضوع این.

و اوراق بهادار برای افزایش یک درصدی دامنه نوسان اظهار. داشت معتقدم به طور کلی دامنه نوسان باید مانند بورس. برود و دیگر در عرضه و تقاضا شاهد نوسان ات شدید. دامنه نوسان می کردیم تاکنون موفق شده بودیم بازار را.

دامنه نوسان تاکید کرد و اظهار داشت افزایش قابل توجه. دامنه نوسان می تواند منجر به افزایش نقدشوندگی روان تر. یک درصدی دامنه نوسان نمی تواند تاثیر چشمگیری را با. یا حذف یکباره دامنه نوسان در کوتاه مدت تاثیرات منفی.

اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس

از امروز دوشنبه 7 شهریور 1401 دامنه نوسان برخی از نماد ها به 7 درصد افزایش می یابد. نکته ای که وجود دارد در برخی از بازار ها از جمله بازار پایه فرابورس دامنه نوسان تغییر چندانی نداشته است و هم اکنون شاهد دامنه نوسان های متفاوت در بازار سرمایه هستیم . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

وضعیت بورس امروز چهارشنبه 9 شهریور به کدام سمت می رود؟

دقیقه اول معاملات شاخص کل 474 واحد رشد کرد. اما این روند مثبت ادامه دار نبود و در نهایت شاخص کل 3 هزار و 837 واحد نسبت به روز معاملاتی قبل افت کرد. طی جریان معاملات امروز بازار سرمایه ؛ نماد های فولاد ، تاپیکو ، خودرو ، خساپا ، کچاد و کگل بیشترین تاثیر منفی و نماد های حکشتی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. پیش بینی بورس امروز چهارشنبه 9 شهریور آراد پورکار .

سهام باشگاه پرسپولیس از امروز در بازار پایه فرابورس قابل معامله می شود

پنج درصد و سهم بازیکنان و پیشکسوتان نیز پنج درصد در نظر گرفته شد. همچنین این واگذاری در بازار پایه فرابورس صورت گرفت. نکته بسیار مهم برای مشارکت در این پذیره نویسی این بود که شیوه واگذاری این دو باشگاه از طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام بود؛ بنابراین عنوان “خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال” اشتباه است و صرفا به اندازه 10 تا 20 درصد ارزش این دو باشگاه از طریق افزایش سرمایه از .

پرداخت سود 13 شرکت غیربورسی سهام عدالت تا پایان شهریور

بازارگردانی سهام عدالت وجود ندارد، گفت: صندوق توسعه بازار به دلیل اینکه پولی در اختیار نداشت نمی توانست بازارگردانی کند. از طرفی گفته شده بود قیمت سهام استانی باید حدود ارزش روز سهام یا NAV باشد که این با ذات عملیات بازارگردانی همخوانی نداشت، چراکه وظیفه بازارگردان کمک به نقدشوندگی سهم است. حدادی ادامه داد: یکی از عواملی که باعث بسته شدن نمادها شد به دلیل نداشتن بازارگردان و افت سهام .

کاهش محدودیت ها در کم رونقی بورس

با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تصویب هیات مدیره سازمان بورس، دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس، یک درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی 7 درصد رسید. افزایش دامنه نوسان از روز دوشنبه 7 شهریور، برای نمادهای شرکت های پذیرفته شده در بازار اول بورس و فرابورس اجرایی شد. روند افزایشی دامنه نوسان از فروردین امسال آغاز شد. این اقدام با هدف افزایش نقدشوندگی، روان تر شدن معاملات و همچنین تحلیل .

رونق به بورس بازمی گردد؟

بتواند از التهابات کنونی بکاهد؛ این در حالی است که از سوی دیگر اهالی بازار سهام و کارشناسان نسبت به سازوکار معیوب دامنه نوسان گلایه می کنند و بر این باورند که بازار سرمایه با این ترفندهای پر ابهام نمی تواند نظاره گر افزایش تقاضا در همه نمادها باشد. روز دوشنبه دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به مثبت و منفی 7 درصد افزایش یافت، با این حال فعالان بازارسهام معتقدند سیاست سازمان بورس در خصوص .

تأثیر حذف دامنه نوسان به مرور زمان بر بازار سرمایه

حجم معاملات، کلید و متغیر اصلی محسوب می شود، اما همواره در بورس تهران شاخص به عنوان متغیر اصلی شناخته شده است، در طول تاریخ بازار سرمایه ایران متغیری مهم تر و حساس تر از شاخص وجود نداشته و محدودیت هایی مانند دامنه نوسان و حجم مبنا محصول این حساسیت بوده است. حذف دامنه نوسان و به تعادل رسیدن سریع تر سهام این مدرس بازار سرمایه مزیت اصلی حذف دامنه نوسان را حذف صف های خرید و فروش .

دامنه نوسان کدام شرکت ها 7درصدی می شود؟

به گزارش صدای بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس را به مثبت و منفی هفت درصد افزایش می دهد. براساس این گزارش دامنه نوسان سهام 147 شرکت در بازار اول بورس و سهام 83 شرکت در بازار فرابورس به مثبت و منفی 7 درصد افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است که در چند ماه گذشته، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود وضعیت معاملات در بازار سهام از .

نوسان کوتاه شاخص در روز رویگردانی از بزرگان بازار سهام

صنعتی بهپاک) بیشترین صف خرید را داشتند. بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد غنوش (شرکت نوش مازندران) تعلق داشت که ارزش آن 15 میلیارد تومان بود. پس از غنوش، نماد فنورد صف فروش بازار را داشت. نمادهای سبز و قرمز بازار در پایان معاملات روز سه شنبه، 324 نماد رشد قیمت داشتند و 318 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 50 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 50 درصد .

مسیریابی استراتژی سرمایه گذاران

شاخص کل هم وزن (از تمام نماد های معاملاتی به یک میزان تاثیر می پذیرد) وضعیت نسبتا مطلوب تری را تجربه کرد به طوری که این نماگر با رشد 51/ 0درصدی توانست عملکرد بهتری را در این روز معاملاتی به ثبت برساند. آن طور که به نظر می رسد ورود پول سرمایه گذاران خرد به رقمی بالغ بر 33 میلیارد تومان به طور مجدد توانست جریان دادوستد های بازار سهام را به سمت حقیقی ها کانالیزه کند. بدین ترتیب در 103 روز معاملاتی که از ابتدای سال 1401 تاکنون سپری شده است، 25 روز معاملاتی بازار سهام حقیقی و 78 روز دیگر حقوق .

ضرورت صیانت از حقوق سهامداران خرد

افزایش دامنه نوسان، بازار سرمایه را به شرایط متعادل نزدیک می کند و بخشی از هیجانات بازار را مدیریت خواهد کرد. با این وجود، افزایش دامنه نوسان به شکل تدریجی یعنی همان روشی که سازمان بورس در پیش گرفته، پیشنهاد می شود. سواد مالی در ایران بالا نیست. بورس نیز در ایران، قدمت چندان زیادی ندارد؛ بنابراین در موضوع حذف دامنه نوسان باید روشی منطقی و حد وسط در پیش گرفته شود. در ادامه نیز کارکرد حذف دامنه .

افزایش 10 درصدی دامنه نوسان از نظر کارشناسان بازار

به گزارش ، جمعی از کارشناسان بازار سرمایه نظرات خود را در خصوص افزایش دامنه نوسان به 10 درصد عنوان کرده اند. بر اساس گزارش ، در مهرماه سال گذشته که مجید عشقی بر صندلی ریاست سازمان بورس تکیه زد، یکی از اولویت های خود را باز کردن دامنه نوسان اعلام کرد. در تفکرات رئیس سازمان بورس دامنه نوسان محدود به مثابه قیمت گذاری دستوری بود. از این رو تلاش ها برای بازتر کردن دامنه نوسان آغاز شد. .

لحظه به لحظه با بازار سه شنبه 8 شهریور 1401

. 34⏰ گزارش بازار ارقام به میلیارد تومان ارزش معاملات خرد: 2640 خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 140 ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 61 صف خرید: 75 نماد به ارزش 221 صف فروش: 26 نماد به ارزش 186 12:23⏰ افزایش عرضه در گروه خودرویی 12:18⏰ روند معاملات در دقایق پایانی شاخص کل با افت حدود 3 هزار واحدی به 1 میلیون و 442 هزار واحد رسیده و شاخص هم وزن با افزایش بیش از 280 واحدی همراه بوده است. فولاد ،خودرو ،خساپا ،تاپیکو ،کچاد در صدر منفی سازان بورسی .

الناز جمالی: تا اعتماد برنگردد، بورس رشد نمی کند

الناز جمالی مدیر سرمایه گذاری شرکت پاداش سرمایه در گفت و گو با گفت: بازار سهام در حال گذراندم روزهای بلاتکلیفی بوده که این موضوع در روند معاملات این روزها مشهود است. فراز و نشیب ها، اخبار و شایعات ضد و نقیض اقتصادی و سیاسی موجب شده تا فعالان نتوانند به درستی فضای موجود را ارزیابی و درک کنند، اما از روز گذشته شاهد افزایش دامنه نوسان شرکت های بازار اول بورس و فرابورس به میزان یک درصد بودیم. .

افت 3875 واحدی شاخص بورس

بیش از 5.7 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 301 هزار فقره معامله و به ارزش 3155 میلیارد تومان دادوستد کردند. امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 27 صدم درصد کاهش یافتند، این دو شاخص با معیار هموزن 3 صدم درصد رشد کردند. شاخص بازار اول بورس 27 صدم درصد افت کرد، شاخص بازار اول بورس 5 دهم درصد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس بدون تغییر باقی ماند. امروز نماد .

دامنه نوسان بورس از امروز به مثبت و منفی 7 درصد تغییر می کند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، هفته گذشته سازمان بورس از تصویب افزایش یک درصدی دامنه نوسان بازار سهام خبر داد و اعلام کرد: دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس از دوشنبه هفتم شهریورماه به مثبت و منفی 7 درصد افزایش می یابد. بازگشت دوباره دامنه نوسان بورس به 5 درصد بعید است در این زمینه سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با ایرنا .

حرفه ای تر شدن بازار سرمایه با افزایش دامنه نوسان

مطالبه فعالین و پیشکسوتان بازار بود و به هر دلیلی در ادوار مختلف روی نداده بود و سامانه، محدودیتی بین مثبت و منفی پنج درصد در بازارهای اول و دوم و بورس و فرابورس داشت. سازمان بورس با برنامه ریزی و تحلیل دقیق داده ها، به این نتیجه رسید که می تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد که در فصل بهار یک درصد و در فصل تابستان هم یک درصد با افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و دریافت بازخوردها از بازار و .

تراز کدام بانک بورسی مثبت است؟

روزانه در سایت " نبض بورس " گزید ه ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می گردد. گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز نبض بورس (https:// nabzebourse.com ) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید. جزئیات کاهش قیمت سکه در بازار تهران قیمت لحظه ای دلار و یورو در بازار ارزش سهام عدالت در روز رشد 1049 واحدی شاخص چقدر شد؟ اخبار مهم کدال دوشنبه 7 شهریور 1401 | پرداخت سود نقدی فولاد .

پیش بینی بازار بورس فردا سه شنبه 8 شهریور 1401

گران امروز بیش از 5.6 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 317 هزار فقره معامله و به ارزش 3789 میلیارد تومان دادوستد کردند. همه شاخص های بورس امروز سبز شدند به گونه ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی نسبت به روز قبل 7 صدم درصد رشد کردند. این دو شاخص با معیار هموزن 51 صدم درصد افزایش یافت. شاخص آزاد شناور 11 صدم درصد رشد کرد. شاخص بازار اول بورس به اندازه 5 صدم .

حذف دامنه نوسان عامل رشد بورس شد

قیمتی سهام به مثبت و منفی 7 درصد افزایش یافته که گامی مثبت در جهت افزایش نقدشوندگی و تسریع در تعدیلات قیمتی است. باید از این اقدام سازمان بورس استقبال کرد و در عین حال باید منتظر حذف دامنه نوسان از بازار سرمایه بود. زیرا با حذف دامنه نوسان می توان امیدوار به رشد بورس در روزها و هفته های آینده بود. * رشد یکپارچه شاخص های بورس در پایان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس با رشد هزار و .

چراغ سبز بورس به افزایش دامنه نوسان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بازار سرمایه در نخستین روز اجرای دامنه نوسان هفت درصدی سبزپوش شد و برخلاف روز گذشته روندی صعودی به خود گرفت. هفته گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش یک درصدی دامنه نوسان بازار سهام خبر داد و اعلام کرد: دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس از دوشنبه هفته آینده به مثبت و منفی 7 درصد افزایش می یابد. طبق بیانیه سازمان بورس و اوراق بهادار .

دامنه نوسان افزایش یافت / افزایش دامنه نوسان چه تاثیری روی بورس دارد؟

به گزارش تجارت نیوز ، بر اساس اعلام رئیس سازمان بورس قرار است دامنه نوسان تا پایان سال به 10 درصد برسد. این افزایش دامنه نوسان می تواند صف های بازار را تا حد زیادی کاهش دهد و به نوعی آنها را کنترل کند. روز شش اردیبهشت ماه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس درخصوص دامنه نوسان گفته بود که دامنه نوسان باید به صورت تدریجی افزایش می یابد. هدف ما این است که دامنه نوسان را تا پایان سال 1401 به 10 .

دامنه نوسان مثبت و منفی 7 به عدالت نزدیکتر است

بازار ؛ گروه بورس: معامله بازار اول فرابورس از روز دوشنبه با دامنه نوسان مثبت و منفی 7 انجام می شود. در حال حاضر افزایش دامنه نوسان معامله نماد به خواسته ی بازارگردان منوط است، این تصمیم در راستای سیاست سازمان بورس بوده از یک سال پیش اعلام کرده که دامنه نوسان به صورت تدریجی حذف خواهد شد. یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار درباره تاثیر حذف دامنه ی نوسان در بازار، گفت: به طور قطع .

رشد 1 درصدی تالار شیشه ای در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه

را وارد بازار کند. صبح امروز نیز بلومبرگ نوشت حدود 93 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران در حال حاضر بر روی نفتکش هایی در خلیج فارس و آب های سنگاپور و همچنین در نزدیکی چین ذخیره شده اند که می توانند بلافاصله بعد از احیای برجام وارد بازار شوند . روز گشایش یک درصدی دامنه نوسان از امروز دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس با افزایش یک درصدی به مثبت و منفی 7 درصد .

افزایش دامنه نوسان قیمت کلیه نماد ها

توانند در همان روز نسبت به اطلاعات منتشرشده واکنش مناسب نشان دهند. به همین جهت ممکن است که قیمت روز سهم، قیمت واقعی آن نباشد. تغییر دامنه نوسان کلیه نمادها بر اساس اطلاعیه منتشر شده در خصوص دامنه نوسان گفته شد پیرو اطلاعیه شماره 181/11431 در تاریخ (2 شهریور 1401) شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از امروز (7 شهریور 1401)، دامنه نوسان قیمت در کلیه نماد های معاملاتی سهام در بازار اول (تابلوی اصلی و فرعی) بورس اوراق بهادار تهران از 6 +/- به 7 +/- درصد و در کلیه نماد های حق تقدم سهام در بازار اول از 12 +/- به 14 +/- درصد افزایش خواهد یافت. .

تاثیر استقلال و پرسپولیس بر بازار سرمایه/افزایش قیمت 302 نماد در بورس

سازمان بورس هم از افزایش دامنه نوسانی از هفته پیش رو خبر داده است و قرار است دامنه نوسان به مثبت و منفی 7 درصد در طول روز برسد و این رویه تا رسیدن به دامنه 10 درصدی ادامه دار خواهد بود. تحلیگران تکنیکال معتقدند، در انتهای هفته پایانی مردادماه، بازار به خوبی به محدوده میانگین 200 روزه خود واکنش مثبتی نشان داده است و با اصلاح نیمی از روند صعودی پیشین خود در حال مثبت شدن است. البته خیلی زود .

بهبود نقدشوندگی بزرگترین مزیت حذف دامنه نوسان

از روز دو شنبه هفته جاری دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس یک درصد افزایش می یابد، افزایش دامنه نوسان همیشه از تاکیدهای اهالی بازار سرمایه بوده است، که خوشبختانه رئیس سازمان بورس پی گیر مطالبات اهالی بازار سرمایه است و قرار است تا به صورت فصلی دامنه نوسان افزایش یابد. به گزارش بورس تابناک ، روح اله دهقان ، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: دستور افزایش .

لحظه به لحظه با بازار یکشنبه 6 شهریور 1401

. 33⏰ بازار امروز هم به پایان رسید. کاهش دسته جمعی قیمت سهام همچنان ادامه دارد. شاخص کل حدود 6 هزار واحد معادل 41 صدم درصد دیگر افت کرد و تا محدوده یک میلیون و 444 هزار واحد پایین آمد. شاخص هموزن نیز بیش از 1,7 هزار واحدی مواجه شد. 12:28⏰ افت یکپارچه قیمت سهام همچنان ادامه دارد و حتی اخبار مربوط به قیمت گذاری بلوک سایپا نتوانست گشایشی ایجاد کند. در گروه بانکی وتجارت حوالی کف قیمتی مجاز روزانه و وبصادر در یک قدمی صف فروش با فروشندگان دست و پنجه نرم می کنند. وبملت با افت 2 درصدی امروز به 305 تومان رسیده است. فروشندگان سامان همچنان در صف به سر می برند، این نماد بانکی امروز 369 تومان شد. وغدیر و شستا امروز را به نوسان در مرز صفر معاملاتی سپری کردند. در پالایشی ها شتران با افت حدود 2 درصدی در قیمت 500 تومان دنبال می شود. شپنا 1.5 درصد کاهش قیمتی داشته و 612 تومان شده است. شبندر متعادلتر است و در محدوده صفر تابلو نبض مثبت می زند. در خودرویی ها نیز فروشندگان برتری دارند. خساپ .

علی بهشتی روی: افزایش دامنه نوسان باید با برنامه ریزی اتفاق بیفتد

. > بیشتر بخوانید: این با اشاره به عملکرد نهاد ناظر، خاطرنشان کرد: باید حواس نهاد ناظر بر این باشد که اگر سهمی از بازار اول فرابورس به بازار دوم بورس می آید دامنه نوسان آن کم می شود و از 7 به 5 درصد می رسد و این یک نقص آشکار برای سهمی است که پیشرفت می کند و طبقه بندی دوباره ناشران کمکی به این نقص نمی کند. علی بهشتی روی ادامه داد: آیا قرار است فقط برای بازار اول کار کنیم و سایر .

عرضه خودرو در بورس یک کلاهبرداری است

دامنه نوسان برای کشف قیمت بازگشایی می شود. 4. گره معاملاتی: به منظور کشف قیمت سهم در زمانی که نماد شرکتی مشمول گره معاملاتی شود، روز معاملاتی بعد با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان، نماد سهم بازگشایی خواهد شد. در خصوص رفع گره معاملاتی و نحوه گشایش سهام وارد شوید. 5. مظنون بودن معاملات به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت: بازگشایی نماد معاملاتی .

افت شاخص کل ادامه دارد؟

شدن به دلیل پذیرش در بورس یا فرابورس) با دو دفتر بودن سبب تفحص سازمان امور مالیاتی در صورت های مالی شرکت ها نخواهد شد و راه برای بورسی شدن شرکت های متعلق به بخش خصوصی هموار تر می شود. در ابلاغیه سازمان امور مالیاتی تاکید شده؛ این شرکت ها موظف هستند تا 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور و مطابق نظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بازار بورس عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی .

افزایش دامنه نوسان و سرمایه‌گذاری ۱۳ شهریور بازار پایه، فرابورس و گزارش

وضعیت فعلی گروه خودرویی

با اعلام فرابورس، از سه‌شنبه حداکثر حجم سفارش در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گ

یکشنبه سیزده شهریور، سرمایه‌گذاری

📌با اعلام فرابورس، از سه‌شنبه حداکثر حجم سفارش در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF به 1 میلیون واحد و در اوراق با درآمد ثابت به 50 هزار ورقه تغییر می‌یابد./سنا

📍نقشه بازار در شروع تایم معاملات

شاخص کل و محدوده حمایتی پیش رو

شاخص کل Rsi
نمایی دیگر
01/06/13

دامنه نوسان بازهم افزایش می‌یابد؟پیمان حدادی، سرپرست اداره نظارت بر بورس‌ها

یکشنبه سیزده شهریور، بازار، افزایش دامنه نوسان، دامنه نوسان، فرابورس، بورس

❇️دامنه نوسان بازهم افزایش می‌یابد؟

پیمان حدادی، سرپرست اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت:

📌اگر گزارش‌های تحلیلی بورس تهران و فرابورس ایران و تصمیم نهایی هیئت مدیره سازمان بورس، در مورد افزایش دامنه نوسان در فصل پاییز مثبت باشد، امکان تغییر دامنه نوسان هم برای بازار اول و هم برای بازار دوم بورس و فرابورس ایران وجود دارد.

📌در این صورت دامنه نوسان بازارهای اول به مثبت/منفی 8 درصد و بازار دوم به مثبت/منفی 6 درصد افزایش پیدا می‌کند. سنا

فیلتر
⬅️پول هوشمند درجه 1

آرمان
همچنان پر تقاضا 🤞

جابه‌جایی ها در بازار پایه فرابورس نمادهای زیر به بازار پایه زرد منتقل شدند

یکشنبه سیزده شهریور، بازار، بازار پایه

📍نمادهای زیر به بازار پایه زرد منتقل شدند:

📍نمادهای زیر به بازار پایه نارنجی منتقل شدند:

وضعیت فعلی گروه خودرویی

گزارش بازار
📌بیشترین ارزش معاملات

غالبر تایم فریم هفتگیبه وضوح یک زنجیره واگرایی دوگانه تشکیل داده و از نظر ا

غالبر تایم فریم هفتگی

به وضوح یک زنجیره واگرایی دوگانه تشکیل داده و از نظر الیوتی بنظر در موج d از یک مثلث اصلاحی از یک اصلاح بزرگتر بصورت WXY است.

توجه کنید تایمفریم در چارت بالا هفتگی است و برای ترید باید از تایم فریم های روزانه و حتی پایین تر استاده کرد.

این پست هیچگونه توصیه مالی نیست و مسئولیت هر گونه معامله بر اساس این تحلیل با شخص خواننده است.

به گزارش Watcher Guru: صرافی crypto.com از یک زن در استرالیا پس از بازپرداخ

چهارشنبه نه شهریور ، گزارش

🔸️صرافی crypto.com از یک زن در استرالیا پس از بازپرداخت تصادفی 10 میلیون دلار به جای 100 دلار شکایت کرد.

پلن بی (PlanB) : برخی وضعیت فعلی را با سال 2015 مقایسه می کنند و به این نتی

🔸️ برخی وضعیت فعلی را با سال 2015 مقایسه می کنند و به این نتیجه می رسند که در ماه های آبی خواهیم ماند.
یک تفاوت بزرگ: در سال 2015 قیمت واقعی (خط خاکستری) 2 برابر بالاتر از میانگین متحرک 200 هفته ای (خط سیاه) بود. در حال حاضر متوجه هستید که قیمت زیر میانگین متحرک 200 هفته ای است، یعنی Weak Hands قبلا دارایی خود را فروخته اند.

ژائو ،مدیر عامل صرافی Binance : بازارهای گاوی از کف بازارهای نزولی شروع می

چهارشنبه نه شهریور ، صرافی، Binance

🔸️ بازارهای گاوی از کف بازارهای نزولی شروع می شوند.

فقط این موضوع را گفتم. (توصیه مالی نیست. اشاره ای به این که الان کف است یا نه نیست. من هیچ نظری ندارم. به همین دلیل است که ما همیشه اینجا هستیم.)

دامنه نوسان قیمت سهام چیست و چه تاثیری در معاملات بازار بورس دارد؟

دامنه نوسان

بورس در هر کشوری نماد یک بازار رقابتی کامل است. زیرا تعداد خریداران و فروشندگان در آن بسیار زیاد است، اطلاعات به طور کامل در دسترس همگان قرار دارد و مهم‌تر از همه، قیمت توسط افراد فعال بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌ شده و نتیجه دیکته قیمت‌ها از جایی خارج از بازار نیست. یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان‌ها و موج‌های پر تلاطم بازار است. این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهران، «دامنه نوسان» است.

دامنه نوسان بورس چیست؟

اکنون در بسیاری از بورس‌های جهان به دلیل کاهش نوسان‌های بازار از دامنه مجاز نوسان استفاده می‌کنند. دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته می‌شود که هر سهم در هر روز معاملاتی می‌تواند داشته باشد. در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سهام مثبت 7 درصد تا منفی 7 درصد است و برای حق تقدم سهام از مثبت ۱۰ درصد تا منفی ۱۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. مثلا برای سهمی که دیروز قیمت آن ۲۰۰۰ ریال بود، طی معاملات روز بعد، قیمت می‌تواند تا ۲۱4۰ ریال افزایش و تا ۱86۰ ریال کاهش داشته باشد. اما بر اساس مقررات بازار سرمایه روزهای خاصی وجود دارد که سهم از این محدودیت تبعیت نمی‌کند؛ (البته نظر ناظر بازار ارجحیت دارد!)

  1. بازگشایی سهام پس از مجمع عمومی عادی سالانه برای تقسیم سود
  2. بازگشایی سهام پس از مجمع فوق‌العاده برای کاهش یا افزایش سرمایه
  3. بازگشایی پس از اعلام افزایش یا کاهش سود هر سهم یا EPS به ‌شرط آنکه از ۲۰ درصد بیشتر باشد.

به عبارت دیگر، در این ۳ روز، سهم بدون نوسان قیمت، داد و ستد می‌شود. ماجرا در مورد بازار فرابورس کمی متفاوت است. سهام بازار پایه زیر ۳ تابلو پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز تقسیم‌ بندی می‌شود. در بازار زرد دامنه نوسان معاملات مثبت و منفی ۳ درصد است. در تابلوی نارنجی دامنه نوسان انجام معاملات مثبت و منفی ۲ درصد و در تابلوی قرمز، مثبت و منفی ۱ درصد است. در صورت وجود صف‌های خرید یا فروش در هر یک از سهام بازار پایه به مدت ۳ روز متوالی، در جلسه معاملاتی بعد نوسان هر یک از تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۵، ۴ و ۲ درصد خواهد بود. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که شرکت‌هایی که نماد آن‌ها مدتی متوقف‌ شده است پس از بازگشایی نماد، مشمول دامنه نوسان نمی‌شوند. زیرا اطلاعات با اهمیتی که نماد شرکت به خاطر آن متوقف‌ شده، ممکن است تأثیری بیش از دامنه نوسان تعیین‌ شده بر قیمت سهام داشته باشد. در این صورت، طبیعی است که بر اساس حراج، باید اجازه داده شود تا اطلاعات، تأثیر واقعی خود را بر میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهم بگذارد؛ هرچند این تأثیر بیشتر از دامنه مجاز نوسان روزانه باشد.

دامنه نوسان قیمت سهم

حجم مبنا چیست؟

دامنه نوسان قیمت سهم

حجم مبنا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین در صورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت. هدف از تعیین حجم مبنا این است که سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند نوسانات قیمت سهام، در نتیجه خرید و فروش تعداد مشخص و قابل‌ توجهی از سهام صورت گرفته است. چون در غیر این صورت، معامله حتی چند عدد سهم یک شرکت، می‌تواند قیمت سهام این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد حباب قیمت‌های غیر واقعی و کاذب در بورس شود.

نگاهی بر فواید و مضرات دامنه نوسان

باید توجه داشت که چالش‌های بسیار زیادی در حوزه سیاست‌گذاری دامنه نوسان وجود دارند. چون برخی پژوهشگران بر اجرای حد نوسان سهام تأکید دارند، در حالی که برخی به آثار منفی آن اشاره می‌کنند. با این وجود، در اغلب کشورها در طول زمان و با رشد بازارهای مالی دامنه نوسان قیمت سهام افزایش‌ یافته است. به طور کلی، اعمال دامنه مجاز نوسان روزانه، فواید و مضراتی دارد. از فواید آن می‌توان به کاهش تلاطم بازار، محافظت از سرمایه‌گذاران، جلوگیری از بروز بحران‌های مالی، حفظ بازار و کاهش دست‌کاری قیمت اشاره کرد. همچنین تأخیر در کشف قیمت، عکس‌العمل بیش از اندازه، دخالت در معاملات، کاهش نوسان‌ها و اثر ربایشی از مضرات اعمال دامنه نوسان مجاز نرمال به شمار می‌روند.

سلام در جایی خواندم که صنایع بزرگ که مقدار وسیعی زمین دارند هر دو سه سال قیمت این زمین ها را چند برابر اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس محاسبه می کنند و بعنوان افزایش سرمایه تعداد سهام را به همان نسبت افزایش میدهند و در بورس می فروشند لطفا بفرمایید اصولا این مطلب درست است یا خیر و آیا ارتباط دادن تعداد سهام و قیمت آن به زمین در یک واحد صنعتی قانونی است ؟

باسلام دوست عزيز
تجدید ارزیابی به بیان ساده به معنای به‌روز کردن ارزش دارایی‌های شرکت‌ است. درواقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی درنتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان نمایش داده می‌شود.
منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استاندارد حسابداری قابل‌تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) بند ۳۳ عنوان می‌دارد دوره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود وابسته به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌هاست (۳ الی ۵ سال) و دوره تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها یک‌ساله است.
بند ۴۲ همین استاندارد بیان می‌دارد که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌عنوان درآمد تحقق‌نیافته شناسایی می‌شود و افزایش سرمایه از آن محل مجاز نیست مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویزشده باشد. این همان بخشی است که دولت در بودجه خود پذیرفته و درآمد حاصل از افزایش ارزش دارایی‌ها را معاف مالیات کرده است، به شرطی که هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.
در بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز ۵ ساله از ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۰۶/۱۳۹۶) به شرکت‌ها اختیار داده‌شده که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند به این شرط که مازاد حتماً به سرمایه منتقل شود.
از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ بنگاه‌های عظیمی ازجمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی، سرمایه خود را از مبلغ ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (شرکت‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیئت‌وزیران تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند).
ازآن‌پس، تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴) با این مضمون که “شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند” تصویب شد که درواقع یعنی حق انتقال به سرمایه را ندارند.
بنابراین تا پایان سال ۱۳۹۴، باید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا شرکت مشمول معافیت مالیاتی شود. ولی از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد شرکت نباید مازاد تجدید ارزیابی را به سرمایه منتقل کند تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود. از طرفی در اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که تا ۲۴/۰۶/۱۳۹۶ اعتبار داشت، بر اساس ماده ۲۸۲ لغو شد.
درنتیجه شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۵ تجدید ارزیابی انجام می‌دهند باید:
مازاد را هرساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند. (درآمد تحقق‌نیافته را هرساله مستهلک کنند)
صورت سود و زیان جامع را ارائه کنند.
معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه ‌شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شود که مشمول مالیات نیست)
در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیماً به سود انباشته منتقل ‌شود.
تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط کارشناسی رسمی دادگستری، با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یا کارشناسی قوه قضاییه معرفی‌شده توسط امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

سلام و عرض خسته نباشید
با توجه به اینکه دامنه ی نوسان در آینده ی نزدیک به منفی 2و مثبت 6تغییر پیدا میکند، اولا این تغییرات آیا فقط شامل دامنه نوسان های مثبت 5و منفی 5میشه یا شامل دامنه های دیگه هم مثلا منفی 10و مثبت 10سهمی مثل پالایش و یا سهام فرابورس هم میشع، بعدشم فرمول جدید تعیین دامنه ی سهام فردای روز معاملاتی چطور تعیین میشه مثلا یک سهمی امروز قیمت پایانی 1820ریال داشته بر اساس فرمول جدید دامنه نوسان دامنه نوسان این سهم فردا چطوری محاسبه میشع ممنون میشم. یه فرمول کلی بفرمایید که بشه تمام دامنه ی نوسان هارو بر اساس بازه ی جدید بدست آورد،اجرتون با خدا

باسلام دوست عزيز
نمادها تا منفی 2 درصد مجاز به کاهش و به میزان مثبت 6 درصد مجاز به افزایش می باشند و دامنه نوسان صندوق ها به منفی 4 درصد و مثبت 10درصد و دامنه نوسان پایه زرد از منفی 2 تا مثبت 3 درصد تغییر کند.

سلام خسته نباشید.میخاستم بدونم سهمی که افزایش سرمایه داره چجور حساب میشه.کلا افزایش سرمایه سهمی چقد سود داره ؟

باسلام دوست عزیز
با توجه به روش های مختلف افزایش سرمایه مشخص کنید کدام روش مد نظر شما می باشد

سلام
سهم آگاس که یک صندوق هست از نوع فرابورسیه و تو سایت tsetms هم نوشته فرابورسی ولی دامنه نوسانش خیلی بالاتر هست حالا سوال دارم
۱- مگه طبق جدول شما فرابورسی ها نهایتا سه حالت نداشتن؟ خب الان آگاس من دیدم با ۱۰% هم نوسان می گیرن ایا فرابورسی هها تقسیم بندی دیگه ای دارن که شما اشاره نکردید یا شما فقط مهمترین هاش را گفتید یا ….؟

۲- تو قیمت مجاز اگاس تو سایت بورس نوشته از ۱ ریال تا دوبرابر قیمت سهم هم نوشته . این الکیه یا واقعا میشه تو یه روز قیمت سهم مثلا ۸ هزارتومنیش بشه ۱ ریال؟ یعنی ۸۰هزار برابر کمتر!!

باسلام دوست عزیز
دامنه نوسان روزانه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۹ به ۱۰ (ده) درصد کاهش یافته است.

سلام من تازه کار و مبتدی هستم.میخواستم بدونم یه دوستی که تو این برهه داره سرمایه گذاری میکنه گفته کمکت میکنم و تورو ب اون هدفت میرسونمت طی چند ماه اما من باید یه نوسان ۳۰درصدی انجام بدم بعد پولتو برداری این یعنی چی یعنی ضرر من یا هیچ مشکلی نداره لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم.

باسلام دوست عزیز
با توجه به وضعیت فعلی بازار نوسانگیری کمی مشکل و زمان بر است و باید به دید میان مدت و یا بلند مدت به سرمایه گذاری نگاه کنید.امکان دارد که دوست شما بخواهد با پول شما اثر افزایش دامنه ی نوسان بر بورس میانگین کم کند و ضرر خود را جبران کند سپس برای شما کاری انجام دهد.در این بازار بیشتر بررسی کنید

سلام. در قسمت قیمت های سهام دو قیمت سبز و قرمز برای هر سهم در نظر گرفته شده است؟ قیمت های قرمز رو برای خرید در نظر بگیریم یا قیمت های سبز رو؟ سهام رو با کدوم قیمت بخریم؟

با سلام و احترام
قیمت‌های مذکور، بازه مجاز نوسانات روزانه سهم هستند.
به طور کلی هر چه با قیمت ارزان‌تری سهام را خریداری کنید، در صورت درست بودن تحلیل، حاشیه سود بیشتری خواهید داشت، اما این بسته به شرایط عرصه و تقاضای بازار و هم‌چنین رویکرد معاملاتی شما متفاوت است. در واقع برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند، که در هر قیمت ممکن سهام را خریداری کنند. در طرف مقابل معامله‌گرانی هستند، که صرفاً در اعداد خاصی تمایل به خرید دارند و در صورت افزایش قیمت، از ورود به بازار منصرف می‌شوند. به عبارت دیگر هیچ معیار مشخصی جز رویکرد معاملاتی شما وجود ندارد.

سلام.من سهام شرکت ثبهساز را از طریق کاگزاری اگاه دو روز قبل از عرضه اون ثبت سفارش کردم به بالاترین قیمت اون که ۲۲۰ تومان بود.و مبلغ هم از حساب بورسی من کم شد. اما دو روز بعد درخواست من رد شد و وجه برگشت داده شد. میخواستم علت را بپرسم.
تشکراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.