اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی


اصطلاحات اصلی بازار فارکس

اهرم و محاسبه آن در اختیار معامله‌ها

قدرت اهرم‌ها از نخستین مطالبی هستند که همه ما در دوران تحصیل یاد می‌گیریم. مفهوم اهرم به دوران ارشمیدس برمی‌گردد. که ادعا کرده بود، می‌تواند دنیا را جابه‌جا کند به شرط آنکه اهرمی به اندازه کافی بلند در اختیار داشته باشد! به‌طور خلاصه، اهرم این قدرت را می‌دهد که از یک عامل و عنصر کمتر سودآور به عاملی با قدرت خلق منفعت بیشتر دست یابیم. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، اهرم‌های مالی این توان و اجازه را می‌دهند که با یک میزان پول کوچک‌تر در مسیر معاملات به میزان پول بیشتری برسیم. از مشتقه‌ها «اختیار معامله سهام» مثال بارز این مفهوم از اهرم مالی است.

کاربری اهرم در قراردادهای اختیار معامله باعث این افسانه بین مردم شده که شما در عرض چند روز با به ‌کارگیری اختیار معامله‌ها می‌توانید از هزار واحد پولی چند صد هزار واحد سود به دست آورید. در واقع، سود بالقوه نامحدود و نجومی معاملات اختیار معامله‌ها به خاطر کاربرد اهرم باعث شده که معامله‌گران سفته باز را به سوی این معاملات بیشتر بکشاند چراکه سود بیشتری را در شرایط امن‌تر می‌توانند نسبت به معاملات کوتاه‌مدت سهام که به نوسان‌گیری

(Swing Trading) موسوم هستند با معاملات اختیار معامله به دست آورند.

اهرم اختیار معامله چگونه کار می‌کند؟

اختیار معامله سهام برای هر قرارداد، که شامل ۱۰۰سهم است، اهرم می‌سازد که هزینه آن فقط بخشی از سهام پایه آن قراردادها هستند. این امر به معامله‌گران اختیار معامله این امکان را می‌دهد تا با همان تعداد سهم و با هزینه کمتر بر میزان سود بیشتری کنترل داشته باشند.

مثال: فرض کنید شما ۱۰۰۰دلار دارید و می‌خواهید در سهام شرکت XYZ سرمایه‌گذاری کنید. سهام شرکت مزبور درحال حاضر به ۵۰ دلار معامله می‌شود درحالی که برای آن سهام اختیار خریدی به قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار موجود است و بهای هر قرارداد مزبور ۲دلار است. در این مورد شما به سهولت می‌توانید تمامی پول خود را صرف خرید ۲۰سهم از آن شرکت نمایید یا می‌توانید با خرید ۵ قرارداد اختیار خرید سهام آن شرکت با قیمت اعمال ۵۰ دلار، کنترل ۵۰۰ سهم از سهام آن شرکت را به دست‌گیرید. با مبلغ یکسانی از پول، شما توانسته‌اید ۲۵برابر از آن سهام را نسبت به خرید عادی و معمولی آن سهام به دست آورید. این یعنی قدرت به ‌کارگیری اهرم در معاملات اختیار معامله.

محاسبه اهرم در اختیار معامله‌ها

با توجه به مثال قبل، شما می‌توانستید با ۵ قرارداد «اختیار خرید سهام» شرکت XYZ تعداد ۵۰ سهم را با قیمت توافقی اعمال یا توافقی ۵۰ دلار در اختیار بگیرید. که مبلغ آنها برای خرید سهام با حجم آن تعداد سهام بطور معمول تفاوت دارد. در اختیار سهام فقط بخشی از نوسان قیمت سهام پایه قرارداد که بستگی به مقدار دلتا (Delta) دارد مطرح است. نوعا در وضع

«At- The- Money» (ATM) مقدار دلتا5 است. این بدان معنی است، که هر قرارداد با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار به ازای هر یک دلار نوسان در سهام پایه به اندازه 5 دلار نوسان پیدا می‌کند.

مثال: فرض کنید سهام شرکت XYZ ترقی کند. وقیمت هر سهم به ۵۵ دلار برسد، قیمت قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار برای هر سهم حالا از ۲دلار به 5.4دلار می‌رسد. (5/2= 5/. ×۵ دلار)

بنابراین در عمل اهرم اختیار معامله با به‌‌کارگیری فرمول زیر قابل محاسبه است: قیمت اختیار معامله

(قیمت اختیار معامله- دلتای معادل و هم تراز سهم) = اهرم اختیار معامله

با توجه به مثال قبل که قیمت سهام شرکت مزبور به ۵۰ دلار معامله می‌شود. و آن قرارداد اختیار خرید قیمت اعمال ۵۰ دلار و دلتای 5/0 دارد؛ می‌توان اهرم قرارداد مزبور را محاسبه کرد:

برابر 5.11= ۲/ (۲- دلار[5/. ×۵۰ دلار]) = اهرم اختیار معامله

محاسبه اهرم اختیار معامله بالا نشان داد که اختیار خرید سهام شرکت XYZ با قیمت اعمال ۵۰ دلار با اهرمی 5.11 برابر همراه است، که بدان معنی است که به شما این قدرت و امکان را می‌دهد که با یک میزان پول، سودی 5.11 برابر بسازید. همچنین این بدان معنی است که به شما قدرت کنترل، با همان میزان پول 5.11 برابری برای سهام آن شرکت را به دست آورید. به زبان غیر تخصصی، اهرم اختیار معامله پول شما را 5.11 برابر بسط داده است و شما با ۱۰۰۰دلار سرمایه‌گذاری یا خرید آن سهام، قدرت کنترل ۱۱۵۰۰دلار از آن سهام را به دست آورده‌اید!

تفسیر اهرم در اختیار معامله‌ها

شناخت قدرت اهرم در چند برابر نمودن کنترل ما بر سهام یا هر دارایی پایه دیگر برای معاملات اختیار معامله بسیار حیاتی است چراکه اهرم از طرف دیگر ریسک زیان ما را نیز چند، برابر می‌کند. تمام اهرم‌ها شمشیر دولبه هستند و تناسب «ریسک و پاداش» معاملات را شکل می‌دهند. به مین دلیل اهرم اختیار معامله، وقتی آن قرارداد در شرایط یا وضع (In- The- Money» (ITM» هستند. همیشه نسبت به وقتی که در وضع

«At- The- Money» (ATM) کمتر است و این به نوبه خود کمتر از وقتی است که آن قرارداد وضع (Out- Of- The- Money (OTM است.

در مثال زیر مقایسه بین وضع سه گانه فوق بهتر نشان داده است:

مثال: با توجه به مثال بالا؛ سهام شرکت XYZ به ۵۰ دلار معامله می‌شود و برای آن سهام اختیار خرید سهام در سه موقعیت زیر وجود دارد: قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار که بهای آن ۲دلار و مقدار دلتای آن 5/0 است. قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال ۴۵دلار و بهای ۶ دلار که دلتایی معادل 8/0 دارد. قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۵ دلار و بهای. 1/0دلار که دلتایی معادل 01/۰ دارد:

برابر 5.11 = ۲ دلار/ (۲ دلار- [ 5/. ×۵۰ دلار]) = (۱) اهرم اختیار معامله

برابر 7.5 = ۶ دلار/ (۶ دلار- [ 8/. ×۵۰ دلار>) = (۲) اهرم اختیار معامله

برابر ۴۹= ۰1/۰ دلار/ (۰۱/0 دلار- [۰1/۰ ×۵۰ دلار]) = (۳) اهرم اختیار معامله

همانطور که می‌بینید «اهرم قرارداد اختیار معامله» در وضع (OTM) برای قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۵ دلار به‌طور چشم‌گیر و معنی‌دار بزرگ‌تر از اهرم اختیار معامله در شرایط (ITM) با قیمت اعمال ۴۵دلار است. این مبین آنست که اختیار معامله‌ها در شرایط(OTM) به مراتب خطرناک‌تر از آن قراردادهای اختیار معامله در شرایط (ITM) هستند.

گرچه اختیار معامله در شرایط (OTM) ۴ برابر بیشتر سود می‌کند ولی از طرف دیگر زیانی هم که وارد می‌کند. ۴۹برابر است و شما اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی تمامی سرمایه خود را که در خرید سهام آن شرکت گذاشته بودید از دست می‌دهید چراکه نوسان آن سهام نتوانسته تا تاریخ انقضای آن قرارداد از قیمت اعمال یا توافقی آنها در قرارداد بالا بزند.

معرفی اصطلاحات اصلی بازار فارکس

اصطلاحات اصلی بازار فارکس

اصطلاحات اصلی بازار فارکس

بازار فارکس دارای اصطلاحاتی می باشد که برای فعالیت در این بازار نیاز است تا از مفهوم آنها و کاربردشان در این بازار مطلع شوید . در ادامه به تعریف تعدادی از این اصطلاحات و کاربردشان در بازاربورس فارکس پرداخته شده است :

نهاد های نظارتی یا رگولاتور ها :

سازمان هایی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران در بازار فارکس و جلوگیری از انجام تخلف توسط آنها را بر عهده دارند . لازم به ذکر می باشد که این نهاد ها نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند .

از جمله مهمترین نهاد های نظارتی موجود در بازار بورس فارکس می توان به NFA ( آمریکا ) ، FCA ( انگلستان )، FINMA ( سوئیس )، BaFin ( آلمان )، Mifid ( اتحادیه اروپا )، ASIC ( استرالیا )، FMA ( نیوزلند ) و CySEC ( قبرس ) اشاره کرد .

کمیسیون ( Commission ) :

در هنگام انجام معاملات در بازار فارکس بابت نماد ، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات مبلغی از حساب شما کسر می شود که به آن حق کمیسیون یا کارمزد گفته می شود .

اسپرد ( Spread ) :

در بازار بورس فارکس برای هر جفت ارز موجود در این بازار دو قیمت متفاوت وجود دارد یکی قیمت ارز خریداری شده ( ASK ) و دیگری قیمت ارز فروخته شده ( BID ) به این اختلاف قیمت اصطلاحا اسپرد گفته می شود .

سوآپ ( swaps ) :

سوآپ در واقع اصطلاحی می باشد که برای اختلاف بین بهره های بانکی مختلف به کار برده می شود . از آنجایی که معاملات در بازار فارکس از نوع آتی یا CFD می باشد در نتیجه هنگام انجام معاملات مبلغ سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها به سرمایه گذاران وام داده می شود .در پایان یک روز معاملاتی و در زمان تسویه حساب روزانه قرارداد های CFD کارگزاری ها با بانک ها در صورتی که معامله همچنان باز باشد آنگاه سرمایه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ بهره به بانک ها و یا دریافت آن می باشد .

ضریب اهرمی ( Leverage ) :

در بازار بورس فارکس نیز مانند سایر بازار های مالی برای انجام شدن معاملات نیازی به پرداخت تمامی مبلغ سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار نیست بلکه تنها با پرداخت یک تا دو درصد مبلغ آن مجاز به انجام سرمایه گذاری مورد نظر می شود که به این اعتبار اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی اعطا شده اصطلاحا ضریب اهرمی گفته می شود .

لات( lot ) :

به واحدی که به وسیله آن به تعیین میزان حجم معاملات می پردازند اصطلاحا لات گفته می شود . هر لات برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد که به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در بازار آن را به 100 واحد تقسیم کرده که معادل 0.01 لات و برابر با 1000 واحد است می باشد .

پیپ ( pip ) و پوینت ( point ) :

به واحد اندازه گیری مقدار تغییری که در ضریب تبادل جفت ارز های مختلف به وجود می آید پیپ گفته می شود . در واقع پیپ واحد اندازه گیری میزان نوسانات بازار فارکس می اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی باشد و به هر واحد جا به جایی قیمت در این بازار را یک پیپ می گویند . هر پوینت نیز 0.1 ( یک دهم ) پیپ است که برای اندازه گیری دقیق تر میزان نوسانات قیمت بازار به وجود آمده است .

جفت ارز ها :

در فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود ، به طور مثال ( EUR/USD ) یک جفت ارز بوده که در آن EUR یا ارز اول را اصطلاحا base currency و USD یا ارز دوم را quote currency می نامند . این جفت ارز ها خود در 3 دسته با نام های اصلی ( Major ) ، کراس یا فرعی ( Crosse ) و نوظهور ( Exotic ) تقسیم بندی می شوند . جفت ارزها با نماد اختصاری ( ISO ) دو ارز مشخص می‌شوند .

کارگزاری ( Broker ) :

در بازار فارکس برای وصل شدن سرمایه گذاران به بانک ها و موسسات مالی و اقتصادی مربوطه به منظور انجام معاملات ارزی در این بازار نیاز به یک واسطه است . به این واسطه ها اصطلاحا کارگزار یا بروکر گفته می شود که خود به 4 دسته اصلی به نام اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی های بازار ساز ها یا MM ، بازار اصلی یا NDD ، پردازش مستقیم سفارشات یا STP و پردازش مستقیم بهینه سفارشات یا ECN تقسیم می شوند .

اهرم و معاملات اهرم دار

معاملات اهرم دار

به این ایده فکر کنید که سقف معاملات شما را دارایی و پولتان تعیین نکند. مفهوم مارجین از همین ایده شکل گرفته است. که شما بتوانید بیشتر از سرمایه اتان معامله انجام دهید.

در ادامه همراه ما باشید تا بتوانیم به پاسخ سوالاتمان دست یابیم.

اهرم، لوریج، Leverage و یا مارجین لغت هایی است که برای این مفهوم استفاده میشود.

معنی مارجین در واقع یعنی حاشیه سود برای مشتری.

معاملات اهرم دار در کنار معاملات عادی

در معاملات عادی به اندازه سرمایه تان و میزان پولتان، یک سهام و یا یک دارایی را خرید می‌کنید. و مالکیت آن دارایی برای شما می‌شود.

معاملات اهرم دار معاملاتی است که شما فراتر از داراییتان معامله میکنید فرضا اگر با صد دلار که دارایی اصلی شماست بخواهید معاملات اهرم دار انجام دهید می‌توانید با پنج برابر از داراییتان معامله مارجین را آغاز کنید. برای فهم بیشتر باید معاملات اهرم را با نوعی وام شبیه سازی کرد. با قدرت بیشتری وارد معامله می‌شوید اما مالکیت کامل سرمایه را ندارید. پس با اتمام معامله بایستی مارجین هم تسویه کنید.

سود و ضرر معاملات اهرم دار

اهرم ایده جالب و کاربردی و در عین حال خطرناک است.

در معاملات اهرم دار اگربا چهار برابر بیشتر معامله را آغاز کرده باشید، سودی که از معامله به دست می آورید چهار برابر است. با این حساب مارجین یا اهرم میتواند فضای معامله را بسیار دلپذیر کند اما در عین حال خطرناک نیز هست. چون ممکن است منجر به از دست دادن کل دارای شما شود. همانطور که در معاملات مارجین یا معاملات اهرم شما در سودی معادل اهرم تعیین شده ( مثلا 4 برابر) دریافت می‌کنید در ضرر نیز به همین شکل افت می‌کنید.

اگر ضرر کنیم چه می‌شود؟

سیستم مارجین یا اهرم به چه صورت است؟ سیستم چگونه سرمایه خود را در ضرر جبران میکند؟ و با چه اعتباری شرایط معاملات اهرم را برای تریدر های خود مهیا میکند؟

در اینجا با مفهوم کال مارجین یا لیکویید شدن مواجه میشویم.

کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟

سرمایه اولیه شما در این تجارت ضمانتی است برای معاملاتتان. اگر ضررهایتان از میزان سرمایه اتان بیشتر شود کل موجودیتان به عنوان ضرر برداشت می‌شود. در این حالت اصطلاحا لیکویید شدن و یا کال مارجین رخ داده است.

آیا مارجین بهره دارد؟

اهرمی که شما برای معاملاتتان استفاده میکنید نیاز به تامین کننده مالی دارد. که ارز مورد نیاز در حقیقت موجود باشد که معاملات انجام شود. این مبلغ را تامین کننده های بزرگ در اختیار شما قرار خواهند داد.

تامین کننده های مالی اغلب بانک ها و موسسات اعتباری هستند که برای شارژ موجودی بهره دریافت میکنند.

پرداخت بهره ناشی از مارجین بر عهده شخص استفاده کننده است.

تاریخ سررسید در معاملات اهرم

یکی از ویژگی های معاملات اهرم یا مارجین این است. که شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید از این اصول استفاده کنید. پرداخت بهره تنها راه استفاده از اهرم در معاملاتتان خواهد بود. نکته مهم و حائز اهمیت جلوگیری از لیکویید شدن است.

اهرم یا معاملات مارجین چه مزایا و معایبی دارد؟

طبیعتا از مزایای استفاده از اهرم به دست آوردن سود بیشتر است. که در مقابل ریسک معاملات نیز بالا رفته و بایستی خطر پذیری بیشتری را متحمل شد.

از دیگر مزایا می‌توان به نداشتن مالیات اشاره کرد. که خود نکته مهمی به شمار می‌رود. از طرفی پرداخت بهره در معاملات اهرم جزو معایب آن به شمار می‌رود. و در نهایت نداشتن موعد و تاریخ برای معاملات مارجین است.

یکی از معایب معاملات اهرم دار این است که چون شما محدودیتی برای اهرم ندارید، خیلی زود شما را به لیکویید شدن میرساند. چون طمع سود بیشتر مشکلی است که گریبان‌گیر تریدر های مبتدی میشود.

قرارداد آتی

قرارداد آتی

کالایی که در قرارداد آتی باید تحویل داده شود باید دارای کمیت، کیفیت و استاندارد و باشد که زمان و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. متغیر مورد اهمیت در معاملات آتی، قیمت می باشد که در طول معامله کشف می گردد.

تعریف قرارداد آتی:

قرارداد آتی (future contract) یا به اختصار آتی (futures)، توافق نامه ای می باشد که مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معینی در آینده، و با قیمت مشخص است.

انواع قرارداد های آتی:

قرارداد های آتی به دو گروه اصلی طبقه بندی می شوند:

قرارداد های آتی کالا: شامل محصولات کشاورزی، فلزات، مواد نفتی و …

قرارداد های آتی مالی: ابزار هایی نظیر سهام، اوراق قرضه، ارز و …

در بازار های مالی کنونی، قرارداد ها بر پایه های دیگری همچون ارز، نرخ بهره و شاخص های بازار سهام بسیار متداول شده اند که نقش مهمی را در کنترل ریسک ایفا می کنند.

ویژگی های قرارداد های آتی:

قرارداد های آتی دارای ویژگی های زیر هستند.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮارداد:

شرایط استاندارد این نوع از قرارداد ها باعث می ‌شود که نتوانند به صورت دقیق به همه نیاز های مشارکت کنندگان در بازار های اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی مالی پاسخ بدهند. این شرط یکی از معایب قرارداد های آتی به شمار می رود.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس (ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ):

بورس معاملات آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان می باشد که از طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معاملات آتی انجام می ‌گردد. این معاملات برای تمامی شرکت کنندگان در بازار به صورت عادلانه عرضه قابل عرضه می باشد.

کارگزاران و کارگزاری ها، سفارش های مشتریان را از طریق روش های موجود در سازمان بورس، در سامانه معاملاتی قرارداد های آتی قرار می دهند.

سپس معاملات ثبت شده بر اساس اولویت ‌های قیمتی و در صورت مساوی بودن قیمت ‌ها بر اساس اولویت زمانی انجام می گیرد.

بورس ها و کارگذاری ها خودشان حق معامله ندارند و نمی ‌توانند مشتریان را وادار به معامله کنند در واقع می توان گفت که مسئولیت بورس و کارگزاری ها، ایجاد بازاری منسجم و شفاف به منظور کشف قیمت ها و انجام معاملات به صورت عادلانه می باشد.

تمامی بورس های سراسر دنیا به وسیله مقام ناظر کنترل می شوند. هر زمان یکی از اعضای معامله گر در بورس، قوانین و مقررات وضع شده را نادیده بگیرد، مشمول جریمه می شود و یا ممکن است که ممنوع المعامله شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله تکالیف مالیاتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع قرارداد های آتی

انواع قرارداد های آتی

اﺗﺎق ﭘﺎﻳﺎﭘﺎی، عدم ریسک اﻋﺘﺒـﺎری، وﺟﻮد مکانیسم وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ و کاهش ریسک اﻋﺘﺒﺎری:

اتاق پایاپای (روزانه) در هر بورس، نقش مهمی را برای تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا می ‌کند که به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می ‌باشد.

ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪگی ﺑﺎﻻ:

در این نوع از قرارداد ها، برای این که سرمایه گذار و معامله گر بتواند قرارداد آتی را به فروش رساند، به مالکیت آن دارایی معین نیاز ندارد و با انجام معامله پیش فروش می تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد.

در صورت نیاز به تحویل کالا، می تواند آن را از بازار فیزیکی تهیه کند که این امر میزان نقد شوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﭘﺎﻳﻴﻦ:

این ویژگی به دلیل توضیحات مورد اول می باشد.

پوشش ریسک:

از مهم ترین مزیت های قرارداد های آتی، خاصیت پوشش ریسک آنها می باشد. این خاصیت، به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار می باشد که هدف آن کاهش یا از حذف ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است.

هزینه اندک معاملات:

معاملات قرارداد های آتی نسبت به معاملات نقدی از هزینه معاملاتی کمتری برخوردار است.

اهرم مالی:

استفاده از اهرم مالی در معامله های قرارداد آتی از درجه ریسک بالایی برخوردار می باشد و به معامله گران فرصت کسب کردن میزان سود بالایی را می ‌دهد به طوری که معامله گر با یک سپرده اولیه می ‌تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، سود و یا زیان کسب کند.

نکته: مسئله‌ ای که این ریسک را تشدید می کند اهرمی بودن معاملات آتی می باشد.

مشخصات قرارداد های آتی:

مشخصات قرارداد های آتی به شرح زیر می باشد.

ﻧﻮع دارایی ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد کالا:

در قرارداد های آتی، کالا و یا دارایی ای که قرارداد آتی بر روی آن منتشر گردد را اصطلاحا دارایی پایه می گویند.

همچنین در بورس های کالایی در سراسر دنیا، بر روی دارایی ‌های مختلفی از جمله محصولات کشاورزی، انواع فلزات، انواع فرآورده ‌های نفتی و سایر محصولات قرارداد آتی منتشر می‌ شود که با عنوان دارایی پایه قرارداد های آتی مورد معامله قرار می گیرند.

اﻧﺪازه ﻗﺮارداد آتی:

اندازه قرارداد مشخص کننده حجم دارایی ای می باشد که طی یک قرارداد باید تحویل داده شود. به عبارتی می توان گفت، مقدار استاندارد شده دارایی پایه را به اصطلاح، اندازه قرارداد می نامند.

در این نوع از قرارداد ها، اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می گردد و سرمایه گذاران فقط می ‌توانند مضرب های صحیحی از این مقادیر را مورد معامله قرار دهند.

دوره و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼتی و ﺗﺎرﻳﺦ سررسید:

تاریخ سر رسید قرارداد های آتی بر روی یک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعیین می گردد که تنها برای سررسید های معینی تعیین می ‌شود که امکان انجام این گونه معاملات آتی در آنها وجود دارد.

وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ:

در توضیحات بخش اتاق پایاپای شرح داده شده است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله رکود اقتصادی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ویژگی های قرارداد های آتی

ویژگی های قرارداد های آتی

سایر مشخصات قرارداد های آتی:

 • ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن قیمت روزانه
 • حداکثر ﺣﺠﻢ ﻫﺮ سفارش
 • ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز موقعیت ﻫﺎی ﺑﺎز
 • ﺗﺤﻮیل و ﻣﻬﻠﺖ ﮔﻮاهی آﻣﺎدگی تحویل
 • کارﻣﺰد ﻫﺎ و جرایم

بورس های معامله قرارداد آتی:

در کشور های مختلف جهان، بورس های زیادی برای معامله قرارداد های آتی وجود دارد که دو نمونه از بزرگ ترین بورس های آتی در آمریکا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بورس شیکاگو (CBOT)
 • بورس تجاری شیکاگو (CME)

از بزرگ ترین بورس های آتی در اروپا نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بورس قرارداد های آتی و اوراق اختیار معامله بین المللی لندن (LIFFOE)
 • بورس یورکس (Eurex)

سایر بورس های بزرگ، اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی شامل:

 • بورس Bolsa de Mercadoriasy Futures در سائو پائولو
 • بورس آتی مالی بین المللی در توکیو
 • بورس بین المللی در سنگاپور
 • بورس آتی در سیدنی

نمونه های قرارداد های آتی:

از نمونه های قرارداد های آتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • قرارداد های آتی بر روی نرخ بهره کوتاه مدت
 • قرارداد های آتی بر روی نرخ بهره میان مدت و بلند مدت در آمریکا
 • قرارداد های آتی یورو دلاری

معاملات قرارداد های آتی نرخ ارز:

این معاملات در مقایسه با پیمان های آتی نرخ ارز بسیار کم می باشند که عمدتا به معاملات صورت گرفته در بورس شیکاگو محدود می گردند.

بیشتر معاملات آتی نرخ ارز، روی ارز های زیر صورت می گیرد:

 • یورو
 • دلار کانادا
 • فرانک سوئیس
 • ین ژاپن
 • پوند انگلیس
 • پزو مکزیک
 • دلار استرالیا

فواید قرارداد آتی:

 • تثبیت قیمت فروش برای آینده
 • حفظ قیمت مورد نظر
 • جلوگیری از نوسان قیمت
 • اطمینان از دریافت میزان کالا (سهام) در زمان مورد نظر با قیمت تثبیت شده
 • کسب سود برای معامله گر به وسیله نوسانان قیمت قرارداد آتی

پوزیشن های معاملاتی:

پوزیشن(Position) معامله زمانی صورت می گیرد که معامله گر در روز، معامله ای انجام دهد در واقع می توان گفت، یک معامله گر در شروع کار روزانه که هنوز هیچ گونه معامله ای انجام نداده است، هیچ موضعی اتخاذ نکرده است.

در این صورت، هیچ تعهدی وجود ندارد، اما به محض این که وارد بازار شود و شروع به انجام معامله نماید، این معامله گر پوزیشن Long را اتخاذ می کند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اوراق مالی اسلامی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ویژگی های قرارداد آتی

ویژگی های قرارداد آتی

Long Position:

واژه Long در زبان انگلیسی دقیقا به معنای مالکیت است و در واژگان بورس به موقعیت فردی اطلاق می شود که اوراق بهادار، کالا، ارز و مانند آنها را خریداری کرده و یا نگهداری می ‌کند و امیدوار است که قیمت آنها افزایش یابد.

در بازار آتی، به افرادی که مبادرت به خرید قرارداد آتی کنند، به گونه ای که متعهد شوند، در تاریخ انقضا دارایی پایه را تحویل بگیرند، اصطلاحا می گوییم موقعیت Long را اتخاذ کرده اند.

در بازار بورس آتی ایران، فردی که قرارداد آتی را می خرد و خود را متعهد به خرید دارایی پایه بر اساس ضوابط استاندارد بورس در تاریخ معینی می نماید، اصطلاحا موقعیت خرید یا موقعیت تعهدی خرید اختیار کرده است و اگر تا موعد سر رسید قرارداد، موضع خود را حفظ کند، لازم است که دارایی پایه را خریداری نماید.

Short Position:

به موقعیت فردی که قرارداد فروش اوراق بهادار، کالا، ارز و امثال آن را را منعقد کرده باشد، اصطلاحا Short می گویند.

در واقع می توان گفت که، موقعیت Short به موقعیت کسی گفته می شود که تعدادی قرارداد آتی در بازار آتی به فروش رسانده است و هنوز از طریق یک معامله جبرانی (خرید قرارداد آتی) موقعیت خود را در بازار مسدود نکرده است.

موقعیت تعهدی باز:

موقعیتی است که تعهدات دارنده موقعیت به یکی از روش های زیر ساقط نشده است:

 • بستن موقعیت (معامله معکوس)
 • معاوضه فیزیکی
 • تسویه نقدی
 • تحویل

همگرایی قیمت آتی با قیمت نقدی:

هر چه تاریخ (موعد) سر رسید قرارداد آتی نزدیک تر می شود، می توان نتیجه گرفت که قیمت آتی به سمت قیمت نقدی میل می کند و در سر رسید قرارداد آتی، قیمت آتی با قیمت نقدی برابر و یا خیلی نزدیک می شود.

در این صورت معامله گران فرصت های آربیتراژی زیر را خواهند داشت:

 • فروش یک قرارداد آتی
 • خرید دارایی
 • تحویل دارایی

انجام این سه گام، باعث ایجاد سودی معادل اختلاف قیمت آتی و قیمت نقدی برای معامله گر می شود.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی

اصطلاحات مدیریتی به انگلیسی

می‌دانیم که امروزه باید بیشتر از همیشه آگاه باشیم، زیرا شرایط تجاری اینگونه ایجاب می‌کند که هوشیار باشیم. صرف نظر از شغلی که در آن مشغول هستیم یا دنبال می‌کنیم، خوب است که بدانیم چه اصطلاحاتی مهم و ضروری هستند. به همین دلیل، ما لیستی از 30 اصطلاح مدیریت را به زبان انگلیسی آماده کرده‌ایم تا فوق‌العاده‌تر در کسب‌و‌کار خود دیده شوید.

قبل از یادگیری لغات تخصصی در هر رشته، لازم است که زبان انگلیسی عمومی خود را تقویت کنید و زبان را اصولی یاد بگیرید. هر زبان 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید حدودا شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌اند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آموزش داده‌اند. برای تهیه دوره روی تصویر زیر کلیک کنید:

روش تعهدی: روش تعهدی و روشی در حسابداری که در آن معاملات هنگام ثبت سفارش، تحویل کالا یا ارائه خدمات بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت پول ثبت می شود.

دارایی، مجموعه‌ای از کالاهای قابل استفاده است که یک شرکت، جامعه یا شخص به دست آورده است. این اصطلاح برای مدیران بسیار کاربرد دارد و می‌توانند از آن در جلسات مختلف استفاده کنند.

هزینه‌های تبلیغات، هزینه‌های تبلیغات هزینه‌هایی که به یک شرکت امتیاز دهنده برای حمایت از تلویزیون، مجله یا سایر تبلیغات پرداخت می‌شود. تبلیغات نقش قابل‌توجهی در موفقیت کسب‌وکار دارد و می‌توانید از آن‌ها نهایت بهره را ببرید.

ترازنامه، یا تراز عمومی، گزارشی است که دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را منعکس می‌کند. برای مدیران این ترازنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است و با بررسی آن‌ها می‌توانند به اطلاعات فراوانی دست پیدا کنند.

BPR (Business Process Reineneering): بازنگری در فرآیندهای کسب و کار، استراتژی‌های جدید و تصمیم‌گیری و درج فناوری‌های جدید. برای به‌روزرسانی کسب.وکار و همچنین خلق ایده‌های جدید می‌توانید این واژه را به کار ببرید.

محک گذاری، فرآیندی که عملیات و فرآیندهای داخلی یک سازمان را با بهترین نماینده کلاس آن چه در داخل و چه در خارج از صنعت اندازه‌گیری و مقایسه می‌کند.

طوفان فکری، جمع‌آوری یا طوفان فکری ایده‌های جدید، متمرکز بر حل یک مشکل یا موقعیت. این اصطلاح بسیار جدید است و با به‌کار بردن آن می‌توانید همه را شگفت‌زده کنید.

صورت جریان نقدی، گزارشی که جریان وجوهی را که یک کسب‌و‌کار در یک دوره زمانی معین دارد، توصیف و ثبت می‌کند. اگر قصد دارید که شرکت شما توسعه اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی پیدا کند نیاز است که حتما این جریان‌ها را به‌طور مداوم بررسی کنید.

مدیرعامل (مدیرعامل) مدیر اجرایی شرکت. طبیعتا هر شرکت و کسب‌و‌کاری دارای یک مدیر عامل است که نقش قابل‌توجهی در پیشرفت و توسعه آن شرکت دارد.

CFO (مدیر ارشد مالی)، مدیر مالی. مدیر مالی بر بخش مالی نظارت می‌کند و می‌تواند حساب و کتاب‌های شرکت را با سرعت و دقت نظارت و بررسی کند.

خوشه، کنگلومرا، از آن برای نامگذاری گروهی از شرکت‌ها استفاده می‌شود که به یک بخش خاص گرایش دارند.

 • CRM(Customer relationship management)

CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)، مدیریت متمرکز بر خدمات مشتری و ایجاد استراتژی‌هایی برای گرفتن اطلاعات از آن‌ها و ایجاد رابطه است.

مهلت، محدودیت زمانی برای یک پروژه یا فرآیند. این مهلت معمولاً به وسیله مدیران به کارکنان و کارمندان برای انجام پروژه‌ها داده می‌شود.

دامپینگ، تجارت کالاهای وارداتی در یک کشور با قیمت کمتر از کالاهای واقعی در کشور مبدا.

پیش نویس، شکل پرداختی که در آن اعتبار از حساب پرداخت کننده به حساب ذینفع منتقل می‌شود.

توانمندسازی، تفویض اختیار، توانمندسازی.

FYI(برای اطلاع شما)، اصطلاحی که معمولاً برای شروع ایمیل استفاده می‌شود.

هلدینگ، طرح سازمانی که در آن یک شرکت مادر مالک سهام شرکت‌های تابعه آن است.

نسبت بدهی، محاسبه نسبت بدهی یک شرکت. بررسی مداوم نسبت بدهی منجر می‌شود که شما آگاهی کلی درباره وضعیت شرکت داشته باشید.

جوینت ونچر، تلاش مشترک تجاری بین سهامداران یا شرکای اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی دو یا چند کشور.

شروع، شروع پروژه، راه اندازی.

اهرمی، بدهی یک شرکت یا سازمان.

جابجایی بازار، روشی برای کنترل یک شرکت، از طریق خرید انبوه سهام آن در بازار سهام، بدون عرضه عمومی به سهامداران.

میز پول، میز معاملات پول، در هر صنعتی.

آموزش در فضای باز، فرآیند یادگیری فعال از طریق تجربه، که باعث رشد یکپارچه یک فرد می شود: بدن، ذهن و روح. که در آن چهار عنصر اساسی یادگیری دخالت دارند فکر کردن، مشاهده کردن، عمل کردن و احساس کردن.

وکالت، سندی که به یک نفر اختیار می‌دهند که به جای شخص دیگری اقدام کند.

قدرت خرید، منعکس کننده ارزش پول از نظر کالاها و خدماتی است که می‌توان با آن خریداری کرد.

خرده فروشی، خرده فروش نوع تجارت خرده فروشی، مانند سوپرمارکت‌ها.

بازگشت سرمایه (Return On Investment) روشی برای ارزیابی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در بازاریابی است.

کارگزار بورس شخصی که مجاز به انجام معاملات در بورس به نفع اشخاص ثالث است.

لغات مربوط به مدیریت در انگلیسی

چرا باید یک مدیر در دوره اصطلاح و لغات انگلیسی شرکت کند؟

آیا به دنبال ارتقای حرفه خود به سطح بین المللی هستید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، به اصطلاح و لغات مدیریت نیاز دارید مهارت‌های یادگیری اصطلاح و لغات مدیریت برای پیشرفت در حرفه شما حیاتی است. اگر هدف شما کار موثر در یک محیط بین المللی است، بهبود واژگان و دانش اصطلاح و لغات مدیریت شما ضروری است. به‌طور کلی، درهای زیادی را باز می‌کند و فرصت‌های شغلی جدیدی را به ارمغان می‌آورد.

طیف گسترده ای از دوره‌های زبان انگلیسی در بازار موجود است همه آن‌ها می‌توانند به شما در بهبود مهارت های انگلیسی کمک کنند. با این حال، اصطلاح و لغات مدیریت بخشی تخصصی از زبان انگلیسی است که بر زبان شرکتی متمرکز است که بیشتر در دنیای تجارت استفاده می‌شود. این موارد بخشی از مجموعه مهارت برای جامعه تجاری بین‌المللی است. دوره‌های اصطلاح و لغات مدیریت شامل واژگان و عبارات مورد استفاده در محیط‌های تجاری و حرفه‌ای، نوشتن تجاری، ارائه سخنرانی، ارائه نظرات، مذاکره، توصیف نمودارها و نمودارها و همچنین انجام و شرکت در جلسات است‌.

علاوه‌بر این، جنبه‌هایی از یادگیری اصطلاح و لغات مدیریت مربوط به کار تیمی، سفر تجاری، ایجاد روابط و آماده شدن برای مصاحبه شغلی است. بدیهی است که می‌توانید دوره‌های تخصصی اصطلاح و لغات مدیریت را انتخاب کنید که حوزه‌های خاصی مانند حقوق، امور مالی، بازاریابی و تبلیغات، بازرگانی، سیاست، تدارکات، گردشگری، پزشکی و غیره را مورد هدف قرار می دهد. البته اکنون بخشی از این اصطلاحات مهم و اساسی را بیان خواهیم کرد که بتوانید از آن‌ها نهایت بهره را ببرید.

مزایای یادگیری اصطلاح و لغات انگلیسی

اگر شما این اصطلاحات را یاد بگیرید قطعا به مزایای بسیار زیادی دست خواهید یافت درواقع این مزایا شما را به یادگیری ترغیب خواهند کرد. بیایید به برخی از مزایای یادگیری اصطلاح و لغات مدیریت نگاهی بیندازیم.

یادگیری اصطلاح و لغات مدیریت به شما اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی کمک می‌کند تا مهارت‌های انگلیسی موجود خود را بهبود بخشید و همچنین دانش جدیدی را ایجاد کنید. شما واژگان و عبارات خاص شاخه خود را مطالعه خواهید کرد، یاد خواهید گرفت که چگونه مکاتبات تجاری بنویسید و سایر کارهای عملی مرتبط با کار را انجام دهید و در همان زمان، فرصتی خواهید داشت که انگلیسی عمومی خود از جمله اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی گرامر و تلفظ را صیقل دهید. علاوه‌بر این، به دلیل تمرین و فعالیت‌های تعاملی که در یک دوره اصطلاح و لغات مدیریت گنجانده شده است، هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. شما می‌توانید در مورد موضوعات عمومی و تجاری گفتگو کنید.

در یادگیری اصطلاح و لغات مدیریت، شما اغلب با متون و مقالات روزنامه ها و مجلات واقعی (به اصطلاح مواد معتبر) کار خواهید کرد. به بیان دیگر، شما تا حدود نسبتاً زیادی در معرض روندهای جهانی و اخبار متفاوت در کسب‌و‌کار خواهید بود. علاوه‌بر این، برخی از تکالیف شما ممکن است با اخبار انگلیسی جاری مرتبط باشد، بنابراین همیشه به‌روز می‌مانید، اطلاعات عمومی زیادی از جهان و اقتصاد کسب می‌کنید و حتی مهارت‌های تحلیلی خود را تمرین می‌کنید.

 • درک کنید که دنیای تجارت چگونه کار می کند

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که سطوح دائماً رو به رشد و جهانی شدن است و با هم ، ارتباط متقابل و ارتباطات درونی دارد. روابط تجاری بین شرکت‌ها از سراسر جهان وجود دارد که لزوم استفاده از یک زبان مشترک در ارتباطات را کاملاً آشکار می کند. در حین مطالعه زبان اصطلاح و لغات مدیریت، نحوه همکاری شرکت های بین المللی با یکدیگر، نحوه تجارت و ایجاد روابط حرفه ای را خواهید آموخت. به‌طور همزمان، بهبود مهارت‌های اصطلاح و لغات مدیریت شما می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده شغلی شما داشته باشد و به شما امکان می‌دهد سریع‌تر از چیزی که انتظار داشتید پیشرفت کنید.

اغلب اوقات، یک سطح خوب از زبان، اصطلاح و لغات مدیریت می‌تواند به شما کمک کند شغلی را پیدا کنید که بدون دانش این زبان جهانی در زمینه کسب‌و‌کار نمی‌توانید آن را پیدا کنید. اگر قصد دارید موقعیتی جالب و پردرآمد در یک شرکت چندملیتی داشته باشید، امروزه بسیار ضروری است که بتوانید با اطمینان خاطر در مورد موضوعات مختلف در محیط کسب‌وکار بیان کنید. حتی شرکت‌های کوچک‌تر، اغلب با شرکای خارجی خود تجارت می‌کنند و در نتیجه، کارکنان خود را ملزم می‌کنند که بتوانند آزادانه به زبان انگلیسی مکتوب و گفتاری ارتباط برقرار کنند.

همچنین زمانی که بتوانید از همکاران یا نامزدهای خارجی خود به دلیل مهارت‌های اصطلاح و لغات مدیریت خود جلو بیوفتید از مزایای بیشتری برخوردار می‌شوید و ارتقاء رتبه را آسان‌تر می‌کند. اگر بتوانید در جلسات کاری و کنفرانس های ویدئویی شرکت کنید، و به‌طور موثر مذاکره کنید، تماس های تلفنی برقرار کنید و مکاتبات را به زبان انگلیسی مبادله کنید، این شانس را دارید که برای ارتقاء پیش از سایرین در بخش خود انتخاب شوید.

واژگان مدیریت کسب و کار در انگلیسی

توانایی استفاده از واژگان و عبارات تخصصی با اطمینان و روان، باعث می‌شود که یک متخصص واقعی به نظر برسید و در تجارت با شما جدی‌تر رفتار شود. ممکن است شما یک متخصص عالی باشید و با موفقیت در زبان مادری خود حرف خود را منتقل کنید، اما اگر نتوانید همین کار را در جلسات بین‌المللی انگلیسی انجام دهید، به همان شیوه درک نخواهید شد. در نتیجه، از دید افرادی که با آنها سر و کار دارید، ارزش شما به‌عنوان یک حرفه‌ای ممکن است در چنین شرایطی بسیار کاهش یابد. به‌عبارت دیگر، برای جلوگیری از این نوع موقعیت‌ها، چاره‌ای ندارید جز این که به اصطلاح و لغات مدیریت خود بپردازید.

همانطور که می‌دانید کاملاً واضح است که اگر هدف شما برتری در شغل خود در سطح بین المللی است، باید برای تکمیل مهارت و اصطلاحات و لغات مدیریت به انگلیسی خود اهمیت زیادی قائل شوید. کاملا مشخص است که این کار نیاز به میزانی تلاش، وقت و فداکاری دارذ، اما بدون شک، نتیجه خواهد داد. بهتر است که آن را به تعویق نیندازید و تا حدودی که توانایی دارید شروع و تلاش کنید. نتیجه نهایی برای شما سودمندتر خواهد بود و در آخر به هدف‌های حرفه‌ای خود که قبلا مانند رویا بوده است دست خواهید یافت.

سخن پایانی

الزامی است که مدیران بتوانند یک جمع را مدیریت کنند و در جلسات سخن بگویند با توجه به اینکه زبان شناخته شده در تمام دنیا انگلیسی از شما باید تسلط کافی به اصطلاحات و لغات مدیریت این زبان داشته باشید. تجربیات نشان داده فراگیری این لغات نقش بسزایی در موفقیت کسب‌و‌کار شما خواهد داشت پس بهتر است آن‌ها را جدی بگیرید. در این مطلب سر کرده‌ایم تا حد امکان این اصطلاح و لغات را بیان کنیم تا شما با آن‌ها آشنایی پیدا کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.