چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟


اجرای Outline ، اتصالی ایجاد می‌کند که مسدود کردن آن دشوارتر از دیگر وی‌پی‌ان‌های رایج است.

انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه+فروش ماشین برای فرار از مهریه

انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه ، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود حال آنکه اگر منتقل شده باشد لذا به نام نشده باشد تصمیم گیری در خصوص فرار از دین با دادگاه است .

مردان شیوه های مختلفی برای فرار از دین و پرداخت مهریه به کار می برند یکی از معمول ترین و مطرح ترین شیوه ها معاملات صوری است شیوه دیگری که جدیدا برای فرار از پرداخت مهریه باب شده است توقیف صوری اموال توسط دوست یا آشنای به طور مثال مردی چکی با مبلغ گزاف به دوست یا همکار خود می دهد و وی مراحل قانونی توقیف اموال مرد را انجام می دهد و خانه یا ماشین یا هر مال دیگری از مرد را توقیف می کند تا همسرش نتواند به ان مال دست یابد طبق قانون در چنین حالتی اولویت با اولین شخصی است که اقدام نموده .

معامله صوری ، چگونه معامله است ؟

معامله صوری معامله است در طی آن خریدار و فروشنده قصد و نیت انجام معامله نداشته و در واقع هیچ وجهی بین طرفین مبادله نشده است . مثل زمانی که مرد برای فرار از پرداخت مهریه آپارتمان خود را به نام خواهرش می زند در اینجا نه مبلغی رد و بدل می شود و نه قصد خرید و فروشی وجود دارد و در واقع نه خریدار و نه فروشنده ای وجود دارد . زن در این حالت می بایستی دادخواستی تحت عنوان ابطال بیع ، تقدیم دادگاه کند و مدعی صوری بودن معامله همسرش برای فرار از دین مهریه بشود . با این شرایط اگر ثابت شود معامله صوری بوده دادگاه دستور ابطال معامله را می دهد .

مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکار اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفی که این معامله را منعقد می کرده اعتبار دارد .

چه زمانی معامله صوری شناخته می شود ؟

معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرا احکام از بدهی مالی خود مطلع شود پس از این واقعه اگر معامله ای صورت پذیرد قطعا صوری شناخته می شود چرا که این معامله مشکوک به دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار و برای فرار از دین است . در این صورت می شود تقاضای ابطال داد اما پیش از مطالبه دین اگر مالی انتقال یابد اثبات اینکه نیت فرار از دین و فرار از دادن مهریه باشد کاری بس دشوار و سخت است .

اگر زنی قبل از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا بعد از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد برای شکایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند در چنین شرایطی اول باید ثابت کند انتقال اموال غیر واقعی و صوری بوده بعد از اثبات غیر واقعی بودن مورد معامله دادگاه طی نامه ای به راهنمایی و رانندگی ( در صورت انتقال غیر واقعی خودرو ) یا اداره ثبت ( در صورت انتقال غیر واقعی مالک یا زمین ) اعلام می دارد که نقل و انتقال آن مال به دلیل بدهکاری صاحب آن ممنوع است .

انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه+فروش ماشین برای فرار از مهریه

نکته : در چنین شرایطی کسی که می داند طرف مقابل او قصد دارد معامله ای صوری به قصد فرار از دین انجام دهد نیز در صورت حضور در این معامله جرم شناخته می شود زن می تواند پس از شناسایی اموال همسرش و توقیف آن در قبال مهریه نسبت به باقی طلبش تقاضای ممنوع الخروجی مرد را بدهد . تنها راه رفع ممنوع الخروجی یک مرد هم پرداخت بدهی خود بابت مهریه است و یا انصراف زن از مطالبه مهریه .

طبق ماده 218 قانون : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلیل ارائه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی صادر کند البته طبق این ماده 4 شرط باید فراهم باشد :

1- عموما مالی موجود باشد

2- اثبات غیر واقعی بودن معامله توسط زوجه

3- ثابت کردن این موضوع که نیت مرد فرار از پرداخت مهریه بوده

4- فرد انتقال گیرنده از موضوع و سوء نیت مرد آگاه بوده و با او همدست بوده است .

در غیر این 4 شرط اگر باشد ، دادگاه اعلام می کند که نیت زوج فرار از دین نبوده و به علت اضطرارش مال را فروخته است .

مجازات فردی که فرار از دین کرده چیست ؟

طبق ماده 4 نحوه اجرای محکومیت های مالی : (( هرکس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد عمل او جرم تلقی شده و فرد به حبس تعزیری محکوم خواهد شد طبق این ماده فرد انتقال گیرنده نیز اگر با علم دست به چنین کاری زده باشد شریک جرم محسوب می شود .در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد .

در این قسمت ابتدا انتقال مهریه به زوجه بررسی می شود و سپس مطالبه مهریه، حق حبس، تعديل مهریه و دادگاه صالح برای اقامه دعوی مهریه بیان می گردد.

چنانچه انتقال رسمی مال به زوجه نیاز به طی تشریفات خاصی داشته باشد مثل انتقال املاک با انتقال سرقفلی که مستلزم طی تشریفات و ثبت در دفاتر اسناد رسمی است، ثبت ازدواج کفایت از ثبت املاک یا انتقال سرقفلی و امثال آن ندارد و باید جداگانه قبل یا بعد از ثبت ازدواج انجام شود.

وقتی ملک یا مالی با ازدواج به زوجه منتقل می شود، زن اختیار دارد در آن در تصرفي کند و اگر شوهر از آن استفاده کند، در قبال زوجه مسئول پرداخت اجاره بهای آن است. ماده (۳۳۷) قانون مقرر می دارد که «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. بنابراین استفاده شوهر از مهریه زن باعث مسئولیت شوهر می شود و شوهر موظف است اجرت المثل آن را به زوجه پرداخت کند. حتی اگر مهریه زن یک باب منزل مسکونی است که زن در آن سکنی گزیده است، به تجويز مادة (۳۰) قانون حمایت

خانواده، زن می تواند اجرت المثل آن را از مرد مطالبه کند: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید». منظور از معادل آن، همان اجرت المثل مدتی است که شوهر از مهریه زن استفاده کرده است یا بابت نفقه زن در اختیار زوجه قرار داده است که از آن استفاده کند.

انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه+فروش ماشین برای فرار از مهریه

پرداخت مهریه ممکن است مقید به توانایی و استطاعت مالی شود. در این صورت گفته می شود که مهریه «عندالاستطاعه» است. استطاعت یعنی اینکه شوهر بتواند مهریه را بدون مشقت پرداخت کند. برای بررسی استطاعت شوهر، باید مستثنیات دین از قبیل مسکن، اثاثیه منزل، آذوقه و ابزار کار مورد نیاز کنار گذاشته شود و با چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟ توجه به داراییها، تعهدات و درآمدها نسبت به استطاعت بر پرداخت مهریه اتخاذ تصمیم شود. در هر حال، در مهریه عندالاستطاعه زوجه باید ثابت کند که شوهر توانایی مالی و استطاعت لازم برای پرداخت مهریه را دارد. البته اگر شوهر بمیرد و پس از کسر دیون، مالی داشته باشد، مهریه عندالاستطاعه نیز باید از سرجمع ارثیه کسر شده و به زوجه پرداخت گردد. اما اگر دارایی شوهر متوفی کفاف ندهد، پرداخت دیون دیگر بر مهریه عندالاستطاعه مقدم خواهد بود.

فروش وانتقال دارا یی ومعامله صوری برای فرارازپرداخت مهریه با بالا گرفتن اختلافات زن و شوهر و ویا بعد از ابلاغیه دادگاه یا اداره ثبت،صورت می گیرد.

مرد برای فراراز پرداخت مهریه یا برای اینکه بتواند همزمان باارائه دادخواست مطالبه مهریه توسط زن ، برای تقسیط آن دادخواست اعسار دهد، قبل ازاقدام زن یا در بازه زمانی روند نوبت ‏گیری و ارائه و پذیرش درخواست توقیف اموال واستعلام اموال وابلاغ اجراییه به مرد،اقدام به فروش یا انتقال اموال خودازجمله به خویشاوندان یاحتی فرزند خود می کند یا حتی ازطریق ایجاد یک بدهی ساختگی وغیرواقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می‌دهد.

باید به این نکته توجه کرد که هرگاه مرد قبل اقدام زن برای مطالبه مهریه خودروی خود را می فروشد و بعد از ابلاغ اجرای مهریه برای تقسیط آن دادخواست اعسار می دهد ممکن است قاضی براساس دفاعیات زن و استعلامات انجام شده توسط مقام قضایی ،رای به رد دادخواست اعسار مرد به دلیل دارا ‏بودن مرد ازفروش خودرودهد واورا ملزم به پرداخت مهریه می کند و مرد باید با ارا ئه دلایل و مستندات اثبات کند که ماشین را برای ‏ادای دین فروخته وتمام وجه دریافتی آن را جهت بدهی پرداخت کرده است و در حال حاضر توانایی ‏پرداخت مهریه را ندارد. ‏ زن می تواند قبل از هر اقدامی به همراهی یک وکیل مجرب و متخصص برای مطالبه مهریه با مراجعه به دادگاه ‏جهت جلوگیری از هرگونه از نقل و انتقال خودرو ، درخواست صدور قرار تامین ‏خواسته را کرده و آن را مشروط براینکه جزء مستثنیات دین مرد نباشد،توقیف ‏کند و توقیف قبل از ابلاغ ‏اجراییه به مرد انجام می شود یا درصورتی که مرد خودرو را فروخته یا به شخصی انتقال داده بود می تواند دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه یا به جرم معامله به قصد فرار از دین شکایت کند مگراینکه تاریخ انتقال آن بالا ی یک سال از اقدام زن برای مطالبه مهریه باشد .

درابطال معامله به قصد فرارازدین فقط انتقالی قابل ابطال است که به صورت صوری باشد و معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه معامله به قصد فرار از دین صوری ،باطل قابل ابطال است و تنها بین طرفین معامله معتبر وقابلیت استناد به شخص ثالث ندارد. چنانچه معامله پس از حکم دادگاه ومحکومیت مرد به پرداخت مهریه انجام گرفته ویا پس ‏از ‏ابلاغیه دایره ثبت انجام شده باشد ، دررویه قضایی غالبا صوری وبه قصد فرارازدین تلقی می ‏گردد. و هرگاه با آگاهی از اینکه زن احتمال به اجرا گذاشتن مهر خودرا ‏دارد به انجام ‏معامله اقدام کند فرض بر صحت معامله انجام شده است و زن باید با ارائه مدارک ‏ومستندات و شهود ‏، صوری بودن ان را اثبات کند. گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت ‏است اما نمی توان عنوان ‏صوری به آن اطلاق نمود و ‏صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی واخذ استعلامات دقیق ثبتی می باشد ‏‏. ‏ در اغلب موارد فرد اموال خود را به فرزند یا خویشان نزدیک خود حتی در غالب صلح عمری منتقل می‌کند که به نوعی می‌تواند اماره ای جهت تکمیل علم ‏قاضی از صوری بودن معامله مذکور باشد وتاثیر بسزایی دارد اما ادله محکمی نمی باشد.‏

انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه+فروش ماشین برای فرار از مهریه

راه های اثبات معامله به قصد فرار از ادای دین ‏

• ، وجهی به فروشنده در ازای معامله پرداخت نشود و یا وجه متناسب با معامله نباشد.‏

• انتقال گیرنده از اقرابای نزدیک انتقال دهنده باشد.‏

• تاریخ سند عادی برخلاف واقع تنظیم شده باشد. ( این موضوع به وسیله کارشناسی خط قابل تشخیص است .)‏

• همچنان پس از معامله ، اصل مداراک ، مال موضوع معامله، نزد انتقال دهنده باشد.‏

• شخصی شاهد بر معامله صوری بوده باشد و برای شما شهادت دهد.‏

‏•‏ بهترین دلیل برای اثبات اقرار انتفال گیرنده است واگر شاهدی هم بتواند به اقرار انتقال گیرنده شهادت دهد ، قابل اثبات است .

معامله به قصد فرار از دین جرم محسوب می شود و طبق رأی وحدت رویه ، جرم فرار از دین در صورتی تحقق می یابد که مدیون بعد ازصدورحکم قطعی دادگاه اموال خود را به دیگران انتقال دهد ! شرح جرم فرار از پرداخت دین در ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است. در صورتی که محرز شود که مرد خودروی خود را برای فرار از پرداخت ‏مهریه فروخته یا به شخص دیگری انتقال ‏داده است ، مرد به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 ، با توجه به قانون کاهش مجازات ‏اسلامی 3 ماه تا 1 سال یا ‏جزای نقدی معادل نصف محکوم به ، یا هردو مجازات محکوم می شود.‏ آن معامله ای که به قصد فرارازدین انجام شده است باطل نیست ونوعی معامله حقیقی است ودر صورت آگاهی خریدارخودرو ازقصد فروشنده دراین حکم، شریک جرم مرد ‏خواهد بود و زن می تواند خودرو را ازخریدار پس بگیرد و در صورت تلف یا انتقال آن ، مثل یا ‏قیمت آن از اموال خریدار به عنوان جریمه گرفته و مهریه ازمحل آن استیفا خواهد شد.اما ‏معامله‎ای که درآن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته و ارکان معامله رعایت نشده است ‏وخریدار و فروشنده نیت انجام معامله را نداشته اند و پولی هم رد و بدل نشده باشد و قصد مشترکی هم ‏وجود نداشته باشد، صوری محسوب شده و براساس ماده 218 قانون مدنی ، معامله ای که با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده وآن معامله به علت فقدان قصد باطل، بی اعتبار و فاقد وجهه قانونی است و زن می تواند برای ابطال ‏آن معامله اقدام نماید . ‏

و براساس ماده 218 مکررقانون مدنی هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

شرایط تحقق معامله فرار از دین مهریه

• انعقاد قرار داد ( معامله تشکیل شود)‏

• معامله ای صورت گرفته باشد (دین قابل مطالبه و حال باشد)‏

• قصد فرار از دین مهریه (وجود طلب مقدم بر تشکیل معامله به قصد فرار از دین باشد)‏

با همین دست فرمان ادامه دهیم، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد

​اقتصادنیوز: نماینده تبریز در مجلس گفت: همه ما مقصر هستیم زیرا طوری رفتار کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی است و به جای اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه حل ارائه دهیم، همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم.

 با همین دست فرمان ادامه دهیم، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا، مسعود پزشکیان در خصوص ضرورت های توجه به گفت‌وگوی ملی، گفت: مهمترین مشکل مملکت ما در قدم اول، اختلاف های داخلی خودمان است؛ بنابراین وحدت و انسجام داخلی پیش نیاز همه این کارها است و وحدت اینگونه به دست نمی آید که گروه و جریانی، اختلافات موجود را جهت تسویه حساب های گروهی و جناحی خودشان مستمسک قرار دهند و طرف مقابل را مقصر جلوه دهند.

وی افزود: همه ما مقصر هستیم زیرا طوری رفتار کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی است و به جای اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه حل ارائه دهیم، با مردم صادقانه صحبت کنیم و اشتباهاتمان را بپذیریم، همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم اما مشکلات اینگونه حل نمی شود. بنابراین باید واقعیت ها را درست ببنیم و بعد با کسانی که دلسوز مملکت و نظام هستند صحبت کنیم و راه حل هایی که ممکن است مطابق سلیقه ما و نظام نباشد را بپذیریم.

آقای پزشکیان در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون نتوانستیم« گفت‌وگوی» ملی را در جامعه، عملی کنیم، گفت: چون تصور می کنیم دعوای قدرت مطرح است؛ درواقع چون من دلم می خواهد در قدرت بمانم بنابراین شما را حذف می کنم زیرا ماندن شما در قدرت شاید باعث شود من در قدرت نباشم؛ متاسفانه مردم، اسلام و دین مطالبی هستند که در زبان ما وجود دارند و اگر انطور که خدا و قرآن و اسلام گفته بود عمل می کردیم، مردم ما گرسنه و گرفتار نبودند و مشکلات سیاسی و اجتماعی نداشتیم. بنابراین ما انطور که خدا و پیغمبر گفته، عمل نکردیم که این مشکلات پیش آمده است.

وی با تاکید بر توجه به وحدت و انسجام ملی، گفت: قدم اول حل مشکلات این است که وحدت و انسجام داخلی را کلید بزنیم اما نمی دانم این کار امکان پذیر است یا نه زیرا افرادی که الان در قدرت هستند باید بپذیرند مشارکت همگانی را ایجاد کنند نه حذف همگانی؛ زیرا حذف همگانی وضعیت را بدتر خواهد کرد و اگر با همین دست فرمان ادامه دهیم روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد. آنهایی که در قدرت هستند و می خواهند در قدرت بمانند باید مشارکت و رضایت مردم را داشته باشند در غیر اینصورت با معضل مواجه خواهیم شد.

فعالسازی ابزار گوگل Outline برای کاربران ایرانی ؛ دور زدن محدودیت‌های اینترنتی توسط گوگل؟

بنابر اعلام رسمی شرکت گوگل، با فعالسازی ابزار گوگل Outline برای کاربران ایرانی به سادگی می‌توان از محدودیت‌های اینترنتی گذر کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره فعال سازی ابزار اوت لاین گوگل برای ایران با تکراتو همراه باشید.

گوگل چند روز پیش رسما خبر از فعال سازی یک ابزار جدید برای گریز از محدودیت‌های اینترنتی و دسترسی آزاد به وب‌سایت‌ها داده است. برای دسترسی به این ابزار که Outline نام دارد، کافی است در دسکتاپ وارد صفحه اصلی موتور جستجوی گوگل به زبان فارسی شوید تا پیوند راهنمای مربوط به نخوه استفاده از Outline و شیوه ایجاد وی‌پی‌ان امن شخصی را ببینید.

بیشتر بخوانید:

فعالسازی ابزار Outline برای کاربران ایرانی توسط گوگل

فعالسازی ابزار Outline برای کاربران ایرانی توسط گوگل

فعالسازی ابزار اوت لاین برای کاربران ایرانی توسط گوگل

گوگل پیش از این نیز اعلام کرده بود که در پی صدور مجوز رفع تحریم شرکت‌های فناوری علیه ایران ، به مرور ابزارهایی برای دسترسی به اینترنت آزاد را در ایران فعال می‌کند.

بنابر ادعای گوگل، ابزار Outline به همه امکان می‌دهد با اجرای وی‌پی‌ان این وبسایت، ایمن‌تر به اینترنت آزاد و باز دسترسی پیدا کنند. این وبسایت می‌افزاید

اجرای Outline ، اتصالی ایجاد می‌کند که مسدود کردن آن دشوارتر از دیگر وی‌پی‌ان‌های رایج است.

فعالسازی ابزار Outline برای کاربران ایرانی توسط گوگل ؛ راه فرار محدودیت‌های اینترنتی!

گوگل در ادامه بیانیه خود اعلام کرده که اوت لاین ( Outline ) به همه این امکان را می‌دهد تا خود وی پی ان ایجاد کنند و دسترسی به آن را به اشتراک بگذارند. به گفته گوگل، دو شرکت امنیتی این ابزار را ارزیابی کرده‌اند تا مطمئن شوند که فناوری آن پیشرفته و ایمن است .

بیشتر بخوانید:

  • آموزش نصب آفلاین افزونه های کروم به صورت دستی
  • آموزش ساخت نظرسنجی واتساپ ؛ چگونه در واتساپ نظرسنجی بسازیم؟
  • حل مشکل دانلود نشدن فایل در واتساپ و عدم نمایش عکس و ویدیوهای آن در گالری
  • نحوه انتقال چت از واتساپ به تلگرام ؛‌ آپدیت جدید تلگرام
  • دانلود و آموزش کار با اوجی واتساپ (OGWhatsapp)

شما در این‌باره چگونه فکر می‌کنید؟ آیا فعالسازی ابزار Outline برای کاربران ایرانی توسط گوگل می‌‌تواند برای شما نیز کاربردی باشد؟ نظرات خود را با ما در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با تکراتو دنبال کنید.

اسپری‌های تنفسی در شوک قیمتی

این متصدی داروخانه با بیان اینکه شرایط همکارانم در داروخانه‌های دیگر هم مشابه است، ادامه می‌دهد: «در روز با تعداد زیادی از همکارانم در داروخانه‌های دیگر صحبت داریم و از مشکلات بیماران و مراجعان می‌گوییم. همه مثل هم، پزشکان داروخانه، تکنیسین‌ها و نسخه‌پیچ‌ها این روزها بسیار تحت فشار هستند.»

«اسپری معمولی سالباتامول» دیگر داروی آنتی‌بیوتیکی نیست که بگوییم مصرف بی‌رویه و بدون نسخه دارد. بیماران زیادی به این اسپری احتیاج دارند؛ در حالی‌ که این اسپری اولیه و ساده بسیار کمیاب شده‌ و به‌ صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شود. دست ما هم بسته است و جواب قانع‌کننده‌ای برای بیماران نداریم.»

روزنامه شرق نوشت: «از تعدادی داروخانه سراغ اسپری استنشاقی «سیمبیکورت» را می‌گیریم. قیمت ۳۲۰ میکروگرم آن را ۳۸۰ هزار تومان می‌دهند. وقتی می‌گوییم همین اسپری هفته پیش ۸۵ هزار تومان بوده، جواب می‌دهند که الان فقط با این قیمت پیدا می‌شود و اگر تا چند ساعت دیگر معطل کنیم، همین هم تمام می‌شود و به‌سختی در داروخانه‌ها گیر می‌آید! گویا اسپری‌های استنشاقی برای بیماران آسم یکی از همان صدها قلم دارویی است که در داروخانه‌های ایران دچار کمبود یا نایابی شده است. حتی این روزها با وجود محدودیت و مشکلات اینترنتی، فضای مجازی از نگرانی و درخواست خانواده‌ها برای پیداکردن یک دارو اشباع شده است. مادری با گذاشتن تصویر اسپری یا دارویی، از مخاطبانش می‌خواهد تا اگر داروخانه‌ای سراغ دارند که فلان دارو در آن موجود است، اطلاع دهند. پدری می‌گوید که ساکن جنوب تهران است اما اسپری فرزندش را که حساسیت فصلی و آسم دارد، در محدوده غرب تهران پیدا کرده است. خانواده‌ای قید خرید دارو را می‌زند یا برای تغییر و جایگزینی آن اقدام می‌کند.

بیماران داروخانه‌ها را به احتکار دارو متهم می‌کنند

متصدی داروخانه‌ای به خبرنگار «شرق» می‌گوید این روزها از جواب‌دادن به دلخوری‌های تمام‌نشدنی بیماران خسته شده‌ است: «نه‌فقط اسپری‌های آسم بلکه تمام داروها بیش‌ از ۵۰ درصد گران شدند؛ یعنی علاوه بر کمیابی دارو، با گرانی آنها هم مواجه هستیم. به‌وضوح می‌بینیم که خیلی از بیماران قبل‌ از نسخه‌پیچی می‌خواهند که قیمت داروها را جمع بزنیم تا ببینند چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟ توان پرداخت دارند یا نه. کارت‌شان موجودی دارد یا نه.»

او که سال‌های زیادی سابقه فعالیت در داروخانه‌های تهران را دارد، ادامه می‌دهد: «در ۱۵ سالی که در داروخانه‌های تهران کار کردم، اوضاع دارو را هرگز این‌گونه نابسامان ندیده بودم. دفترهای ما پر از لیست‌های بلندبالای داروهای مورد نیاز بیماران و کسری‌های روزافزون داروهاست. بیماران بسیاری سرگردان شدند و برای تهیه یک قلم دارو دست‌وپا می‌زنند. نه‌فقط در مورد داروهای آسم و آلرژی، بلکه وضعیت داروهای دیگر همین است. دارو یا کمیاب است یا گران. مراجعه‌کننده‌ای نسخه می‌دهد، شربت آنتی‌بیوتیک برای بیمارش می‌خواهد. وقتی می‌گوییم موجود نیست، فریاد می‌زند که حتما انبار داروخانه‌تان پر از داروهای احتکارشده‌ است که وقتی گران شد آن را به مردم بفروشید. ما نمی‌دانیم به این بیماران و مراجعه‌کننده‌های عصبانی که دست‌خالی و بدون پیداکردن دارو از داروخانه بیرون رفته تا سراغ داروخانه‌های دیگر بروند، چه بگوییم.»

تهیه اسپری معمولی «سالباتامول» سخت شده است

این متصدی داروخانه با بیان اینکه شرایط همکارانم در داروخانه‌های دیگر هم مشابه است، ادامه می‌دهد: «در روز با تعداد زیادی از همکارانم در داروخانه‌های دیگر صحبت داریم و از مشکلات بیماران و مراجعان می‌گوییم. همه مثل هم، پزشکان داروخانه، تکنیسین‌ها و نسخه‌پیچ‌ها این روزها بسیار تحت فشار هستند.»

او از مشکلات داروهای بیماران آسم انتقاد دارد: «اسپری معمولی سالباتامول» دیگر داروی آنتی‌بیوتیکی نیست که بگوییم مصرف بی‌رویه و بدون نسخه دارد. بیماران زیادی به این اسپری احتیاج دارند؛ در حالی‌ که این اسپری اولیه و ساده بسیار کمیاب شده‌ و به‌ صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شود. دست ما هم بسته است و جواب قانع‌کننده‌ای برای بیماران نداریم.»

این روزها شربت‌های آنتی‌بیوتیک و اسپری‌های تنفسی معضل اصلی داروخانه‌ها شده است. این مسئله را این متصدی داروخانه عنوان می‌کند؛ «اسپری‌هایی مثل «فلوکسوتاید» یا «بکلومتازون» برای آسم‌های مزمن هم کمیاب شده‌اند و نمونه‌های ایرانی آن هم به داروخانه‌ها نمی‌رسد که جواب تقاضای بیماران را بدهیم اما اگر سری به بازار آزاد بزنید، تمام این اسپری‌ها، داروها یا آمپول‌ها ازجمله «آتروونت» برای نبولایزر با قیمت‌های بالا یافت می‌شود؛ حالا شرایط داروهای بیماران شیمی‌درمانی، ام‌اس، تالاسمی و . مسئله دیگری دارد که واقعا این روزها به‌ سختی پیدا می‌شود.»

قیمت جدید اسپری «سیمبیکورت» ۴۰۰ هزار تومان

این متصدی داروخانه از ناامیدی مراجعانی می‌گوید که داروهای متعددی از نسخه فرزند بیمارشان را پیدا نکرده‌اند؛ «پدر و مادر برای بچه‌ای که تب دارد، شربت «بروفن» یا شیاف «استامینوفن» می‌خواهند که وقتی می‌گوییم «نداریم» بسیار ناامید و نگران می‌شوند. در نهایت داروخانه‌داران با این بیماران طرف هستند و نمی‌دانند چه جوابی به آنها بدهند. پدری که می‌گفت به‌ خاطر بی‌کاری ناگهانی، بیمه درمانی‌شان قطع شده، برای پرداخت هزینه ۲۰۰ هزار تومانی داروی دخترش به دوست و آشنا زنگ می‌زد و نسخه‌پیچ ما که شاهد ناراحتی این پدر بود، دارو را با تخفیف زیادی به این مشتری تحویل داد، حق فنی را هم دریافت نکرد که هزینه‌اش کمتر شود.»

«و.ن» یکی از بیماران مبتلا به آسم است که در کرج زندگی می‌کند. او که تأکید داشت نام اصلی‌اش در گزارش مطرح نشود، پیدانشدن اسپری معمولی به نام «سالباتامول» یا «سیمبیکورت» برای بیماران تنفسی را برابر با مرگ تدریجی می‌داند؛ «قیمت اسپری «سیمبیکورت» بسیار بالا رفته است. این اسپری اول به‌سختی پیدا می‌شد اما حالا با قیمت‌های جدید موجود شده است. بیمار تنفسی به اسپری وابستگی شدیدی دارد. ما همیشه باید یک اسپری همراه خودمان داشته‌ باشیم. قبلا داروخانه‌ها تعدادی اسپری سالباتامول را با تجویز پزشک و حتی بدون نسخه می‌دادند اما حالا بدون نسخه اسپری نمی‌دهند و اگر نسخه باشد فقط یک اسپری می‌دهند. یک اسپری فایده ندارد. داروهای ما وابسته به اسپری است، هر بار که نمی‌توانیم سراغ دکتر برویم و هزینه ویزیت دهیم تا برایمان دارو تجویز کند.»

یک میلیون تومان هزینه اجاره یک روز دستگاه اکسیژن

یکی از نزدیکان این بیمار که ساکن شهر اهواز بوده، نیز به دلیل بیماری تنفسی و آسم چند بار در بیمارستان بستری و هر بار شرایط سختی را تجربه کرده‌ است. او با بیان اینکه بیماران علاوه‌ بر سردرگمی برای تهیه اسپری و داروهای مربوط به آسم، هزینه و نگرانی‌های دیگری هم دارند، درباره شرایط سخت این بیمار ساکن در اهواز که دچار حمله‌های شدید آسمی می‌شود، می‌گوید: «بیماری این فرد بسیار شدید است و توانایی مالی خرید دستگاه اکسیژن را هم ندارد. مگر چند درصد از بیماران می‌توانند دستگاه اکسیژن تهیه کنند؟ قیمت اجاره یک روز این دستگاه حدود یک میلیون تومان است و برای خرید آن باید حدود ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. هزینه بستری دوره‌ای در بیمارستان هم بسیار بالاست.»

این بیمار از فاصله طبقاتی برای رسیدن و تهیه دارو در ایران می‌گوید: «فاصله طبقاتی به تهیه دارو رسیده است. نمونه‌های ایرانی اسپری‌ها مثل «بودفورم» یا «گلدفورم» هم تأثیر چندانی ندارد و دکتر تأکید می‌کند که برای پیداکردن نمونه خارجی اسپری‌ها بیشتر تلاش کنیم. اگر بیماری آشنا و پارتی در داروخانه‌ها داشته یا پول و بیمه مناسب درمانی و تکمیلی داشته باشد، می‌تواند بدون نگرانی دارو تهیه کند اما بیماری که پارتی، بیمه و درآمد چندانی ندارد، از امکان رسیدن به داروهای کمیاب و گران‌قیمت محروم می‌ماند.»

افزایش میزان نیاز به بستری کودکان در بیمارستان‌ها

شیوع زودهنگام بیماری و همه‌گیری آنفلوانزا به‌ویژه در اطفال و هم‌زمان‌شدن آن با مشکلات دارویی در کشور باعث شده است که نیاز به بستری‌شدن کودکان بیمار در بیمارستان‌ها نیز بیشتر شود؛ این جمله را «سیدعلیرضا مهدویانی»، رئیس بخش کودکان بیمارستان «مسیح دانشوری»، به خبرنگار «شرق» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد شدت شیوع آنفلوانزا بیشتر از مدت مشابه سال‌های پیش، قبل از اپیدمی کرونا در کشور بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا در دو سال گذشته باعث شد تا چهره و خطرات آنفلوانزا خودش را نشان ندهد، در حالی‌ که امسال با شیوع گسترده آن به‌خصوص در حیطه اطفال روبه‌رو شدیم و تمام مشکلات فوق باعث پیچیده‌شدن مشکلات و گرفتاری‌های بیماران آسماتیک در بزرگسالان و مهم‌تر از همه اطفال شده است.»

استیصال پزشکان برای تجویز اسپری‌های آسم

فوق‌ تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی با بیان اینکه اسپری‌های مربوط به بیماران تنفسی درست در فصل آنفلوانزا و سرماخوردگی دچار کمیابی شده و شرایط بیماران آسماتیک را وخیم کرده است، تصریح می‌کند: «متأسفانه بسیاری از اسپری‌های دهانی و بینی با کمبود مواجه شدند و بیشترین زحمت و گرفتاری‌های آن در درجه نخست بر دوش بیمارانی افتاده است که برای تهیه دارو به داروخانه‌های متعددی سر می‌زنند، یک اسپری یا دارو را پیدا می‌کنند و داروی دیگر در همان داروخانه وجود ندارد. در همین رابطه داروخانه‌داران هم سردرگم می‌شوند. از طرف دیگر پزشکان هم به عنوان مسئول مستقیم درمان بیماران دچار استیصال می‌شوند که کدام دارو را بر اساس موجودی داروخانه‌ها تجویز کنند.»

مهدویانی می‌افزاید: «زمانی که لازم است پزشک برای درمان بیماران آسماتیک، نوع خاصی از اسپری را تجویز کند، با محدودیت زیادی روبه‌رو می‌شود و با دیدن سختی‌های بیماران برای تهیه دارو، از روی ناچاری به بیمار می‌گوید که در حال حاضر فلان اسپری استنشاقی یا دهانی را با هر نام، برند و داروخانه‌ای که پیدا کردید، تهیه و استفاده کنید. در حالی‌ که نمی‌دانیم این شرایط تا چه زمانی ادامه داشته و فقط امیدوار هستیم مشکلات دارویی به‌زودی برطرف شود.»

تجویز داروهای قوی‌تر برای مبتلایان به آسم به خاطر نبود داروی اصلی

رئیس بخش کودکان بیمارستان «مسیح دانشوری» از نایابی داروهای اصلی در بیماری آسم می‌گوید؛ «به عنوان نمونه درخصوص اطفال، اسپری «فلوتیکازون» به عنوان پایه در درمان آسم تجویز می‌شود که نمونه‌های ایرانی یا وارداتی این اسپری در داروخانه‌ها موجود بود اما متأسفانه این اسپری در حال حاضر به هیچ عنوانی موجود نبوده و مجبور می‌شویم در حیطه اطفال از اسپری‌های قوی‌تر که ترکیب «فلوتیکازون» با یک مولکول اضافه یعنی «سالمترول» است، استفاده کنیم که گاهی این ترکیب بیشتر از آن ‌ترکیبی است که پزشک معالج برای بیمار مد نظر داشته و در مراحل بالاتر و شدیدتری از حملات آسم تجویز می‌شود، در حالی‌ که به خاطر موجودنبودن داروی اصلی و پایه مجبوریم داروهای قوی‌تری را برای بیمار استفاده کنیم.»

«مهدویانی» می‌افزاید: «حقیقت این است که کمبودهای معضل‌ساز دارویی فقط به داروهای خارجی منتهی نشده و داروهای ایرانی هم دستخوش معضل و مشکلات فراوانی هستند. اگر زمانی یک بیمار امکان تهیه نوعی اسپری خارجی تجویزشده توسط پزشک را نداشت، حالا همین مشکل را برای تهیه اسپری‌های تنفسی ایرانی دارد.»

پزشکان در حوزه‌های مختلف درمانی بی‌تفاوت نمانند

«درد روزافزون بیمارانی که به خاطر مشکلات معیشتی، گرفتار فقر و تنگدستی هستند از یک سو، نایابی داروهایی که توسط پزشکان برایشان تجویز می‌شود از سوی دیگر بسیار نگران‌کننده شده است.» این مسئله را «مصطفی معین»، رئیس انجمن چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟ آسم و آلرژی ایران، به خبرنگار «شرق» می‌گوید و به مشکلات بیماران برای تهیه انواع دارو اشاره می‌کند: «این روزها نه‌فقط بیماران بلکه پزشک معالج نیز با دیدن حال بیمارش که به دلیل نبود دارو و درمان مناسب رو به وخامت می‌رود، دچار ناراحتی و افسردگی می‌شود و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم برای بیمارانش ندارد.»

او ادامه می‌دهد: «دفاع از حقوق و منافع بیماران از وظایف مهم اخلاقی و اجتماعی پزشکان است و پزشکان و متخصصان در حوزه‌های مختلف دارویی و درمانی نباید نسبت به مشکلات فعلی در نظام سلامت و درماندگی بیماران برای تهیه دارو و درمان بی‌تفاوت باشند.»

رئیس انجمن آسم و الرژی ایران با اشاره به مشکلات بیمارانی که با مسائل آسم روبه‌رو هستند، تأکید می‌کند: «در زمینه بیماری‌های تنفسی و آلرژی مانند آسم که بسیار هم شایع هستند، شرایط بدی وجود دارد. اکنون در فصل پاییز و شیوع انواع بیماری‌های ویروسی تنفسی به‌ویژه آنفلوانزا هستیم، دمای سرد پاییز هم باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود و بیماران مبتلا به آسم، آلرژی‌های بینی، پوست، سینوزیت و همچنین امراض انسدادی مزمن تنفسی(COPD) در شرایط عدم کنترل و در برخی موارد خطرناک قرار می‌گیرند.»

کمبود دارویی در بسیاری بخش‌ها نمایان نشده است

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌افزاید: «برای نمونه یک اسپری «سالبوتامول» که از ساده‌ترین و در عین‌ حال پرمصرف‌ترین داروهای مورد نیاز در آسم بوده اکنون در بازار دارویی نایاب یا بسیار کمیاب شده است. این دارو که در پیشگیری از حمله آسم شدید، حاد یا در درمان فوری آن نقش حیاتی دارد و روزانه در درمانگاه، مطب، اورژانس و بیمارستان مصرف می‌شود، به سختی تأمین می‌شود. بسیاری از داروهای استنشاقی تنفسی از نوع «کورتیکواستروئیدی» درگیر همین معضل شدند؛ این داروها خیلی کمیاب یا نایاب هستند و اگر هم پیدا شود با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند.»

او با اعلام اینکه موضوع دارو و چالش‌های فعلی آن بسیار جدی بوده، هنوز کمبود جدی برخی از داروها خودش را نشان نداده در حالی که حوزه دارو نباید با بی‌مسئولیتی برخی از مدیران دارویی و درمانی کشور روبه‌رو شود، ادامه می‌دهد: «اسپری‌هایی مثل داروهای سرتاید، بودسوناید، سیمبیوکورت نمونه‌ای از همین داروهاست که به خاطر ضعف مدیریتی کمیاب شدند؛ به‌تازگی طبق گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت حدود بیش از ۲۰۰ قلم از اقلام دارویی ایران در معرض کمبود هستند که ۸۰ قلم آن در مرحله بسیار پرخطر و مابقی در مراحل بعدی قرار دارند؛ چنانچه تدبیر درست، فوری و جدی اعمال نشده و در بر همان پاشنه بچرخد، کمبود آنها نیز به‌زودی آشکار شده و بیماران را با مشکلات مضاعفی روبه‌رو خواهند کرد.»

مگر نماینده‌های مجلس درگیر تهیه دارو نمی‌شوند؟

به گزارش «شرق» این روزها شاید رسانه‌ای‌شدن معضلات دارویی، گرانی، کمبود و نایابی بسیاری از داروها در داروخانه‌ها باعث شد تا صدای مشکلات بیماران در این حوزه به گوش نمایندگانشان در مجلس برسد و آنها بعد از اینکه بیماران به اندازه کافی برای تهیه یک قلم دارو به سختی و مشقت افتاده و داروخانه‌داران یا شرکت‌های دارویی در مورد مشکلات مردم در زمینه دارو مصاحبه کردند، در ارتباط با نابسامانی‌های حوزه دارو از وزیر بهداشت طرح سؤال کنند. گویا تا قبل از پیگیری این موضوع در مجلس، هیچ‌کدام از نماینده‌ها در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشده، مثل بقیه مردم نسخه‌شان روی زمین نمانده و در جست‌وجوی یک داروی ساده آنتی‌بیوتیک، شربت، اسپری استنشاقی و . از یک داروخانه به داروخانه دیگری نبودند. درگیر بیماری فرزند و طفل خودشان یا آشنایان نبودند که این‌چنین دیرهنگام در این زمینه بحث و بررسی کردند. بهانه‌تراشی، عذرخواهی و دادن آمار و ارقام از واردات یا تولیدات جدید، برای بیماران و خانواده‌هایشان دارو و درمان نشده و باید برای پیش‌بینی و حل مشکلات بیشتر تدبیر شود.»

افراد رازدار این ویژگی‌ها را دارند

افرادی که برای رازداری انتخاب می‌کنید باید قابل‌اعتماد باشند، شما را بپذیرند، دوست داشته باشند رازهایتان را بشنوند. اولین کسانی که می‌توانند شنونده راز‌های شما باشند، دوستان نزدیک، اعضای خانواده و همسر شما هستند.

افراد رازدار این ویژگی‌ها را دارند

ما ذاتا تمایل داریم رازهایمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم و درباره آن‌ها حرف بزنیم تا از حجم اضطرابمان کم کنیم.

بسیاری از افراد با تصور اینکه کارشان اشتباه است، خودشان را سرزنش می‌کنند و از فاش‌کردن رازهایشان پشیمان می‌شوند. درمیان‌گذاشتن راز با کسی که به او اعتماد دارید مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که شما شخص اشتباهی را برای درمیان‌گذاشتن رازهایتان انتخاب می‌کنید و وقتی از اعتمادتان سوءاستفاده می‌کند، تصور می‌کنید دیگر نباید رازهایتان را با هیچ‌کس در میان بگذارید. به‌جای اینکه خودتان را بابت گفتن رازتان به دیگران سرزنش کنید، در پی شناخت افراد قابل‌اعتماد باشید، با آن‌ها دوست شوید و با اطمینان از خیرخواهی آنها، رازهایتان را در میان بگذارید. در این مقاله می‌گوییم چطور افراد قابل‌اعتماد را پیدا کنید و رازهایتان را به آن‌ها بگویید.

ممکن است در طول سفر، با مسافر دیگری دوست شوید و سفره دلتان را پپشش باز کنید و رازهایتان را به او بگویید. بعد از سفر هم از دوست چندساعته خود خداحافظی می‌کنید. بعد از این خداحافظی، شما به ۲ فرد غریبه تبدیل می‌شوید، بنابراین احتمال اینکه هرکدامتان از آنچه می‌دانید سوءاستفاده کنید، زیاد نیست. نتیجه این کار، سبک‌شدن به‌خاطر حرف‌هایی است که به دیگری گفته‌اید.

در سال‌های اخیر، این روابط کوتاه‌مدت کمتر شده‌اند و حتی همان هم‌سفر هم ممکن است بعدا به دوست آنلاین شما در اینستاگرام تبدیل شود. ارتباطات بلندمدت مزیت‌های بسیاری دارد، اما احتمال سوءاستفاده از راز‌ها یا به‌اشتراک‌گذاشتن آن‌ها با دیگران را افزایش می‌دهد.

افرادی که برای رازداری انتخاب می‌کنید باید قابل‌اعتماد باشند، شما را بپذیرند، دوست داشته باشند رازهایتان را بشنوند. اولین کسانی که می‌توانند شنونده راز‌های شما باشند، دوستان نزدیک، اعضای خانواده و همسر شما هستند. شما می‌توانید برای گفتن اطلاعات مهم و خصوصی به این افراد اعتماد کنید.

فهرستی از افرادی درست کنید که به آن‌ها اعتماد دارید و احساس می‌کنید می‌توانید رازهایتان را با آن‌ها در میان بگذارید. اگر تعداد افراد این فهرست زیاد است، به شما تبریک می‌گوییم! شما ارتباطات نزدیک زیادی دارید که بسیار ارزشمند است، اما نیازی نیست رازهایتان را به همه آن‌ها بگویید. مشخص کنید که اعضای این فهرست را بر اساس چه معیار‌هایی انتخاب کرده‌اید، سپس معیار‌های جدیدی را به آن‌ها اضافه کنید و تا می‌توانید تعداد افراد را محدود کنید. این‌طوری تصمیم گیری برایتان ساده‌تر خواهد شد.

هنگام نوشتن فهرست، به عقاید و تمایلات و ویژگی‌های شخصیتی افراد هم توجه کنید؛ آن‌ها باید ظرفیت لازم برای شنیدن راز‌های شما را داشته باشند.

در سال ۲۰۱۸ تحقیقی انجام شد درباره اینکه انسان‌ها برای درمیان‌گذاشتن رازهایشان به چه کسانی اعتماد می‌کنند. بر اساس این تحقیق، مهربانی و طرز فکر مشابه و قاطعیت ۳ ویژگی مهم افراد قابل‌اعتماد هستند. محققان به این نتیجه رسیدند که مهربانی و قاطعیت باعث می‌شوند گوینده به شنونده اعتماد کند و رازهایش را با او در میان بگذارد. سپس اشتیاق و پذیرش (طرز فکر مشابه) است که گوینده را ترغیب می‌کند راز‌های دیگری را هم به فرد مورداعتمادش بگوید.

البته این ویژگی‌ها معیار‌های دقیقی برای سنجش میزان رازداربودن افراد نیستند و صرفا بر اساس تحقیقات و نظرسنجی از افراد به دست آمده‌اند. شاید کسی که شما برای گفتن رازتان انتخاب می‌کنید طرز فکر مشابه شما نداشته باشد، اما بتواند باور‌ها و راز‌های شما را بشنود و سپس راه درست را به شما نشان بدهد و در تصمیم‌گیری کمکتان کند. چنین فردی اجازه نمی‌دهد قضاوت‌ها و نظر شخصی‌اش روی راهکاری که به شما ارائه می‌دهد یا ارتباطش با شما تأثیر بگذارد.

در ادامه ویژگی‌هایی را بررسی می‌کنیم که معمولا باعث جلب اعتماد افراد می‌شوند.

۱. مهربانی و شفقت

افراد شایسته اعتماد کردن انسان‌هایی دلسوز هستند که می‌توانند با دیگران همدلی کنند و بدون قضاوت‌کردن دیگران، به رازهایشان گوش بدهند. چنین افرادی به حرف‌های شما گوش می‌دهند و درکتان می‌کنند. چنین فردی بدون اینکه خودش درگیر غم‌ها و مشکلات شما شود، در کنارتان قرار می‌گیرد و سعی می‌کند هرآنچه از دستش برمی‌آید برای بهترشدن حالتان انجام بدهد.

افراد مهربان همان کسانی هستند که می‌توانید بدون ترس از قضاوت شدن یا شنیدن نصیحت‌های کلیشه‌ای، با آن‌ها درددل کنید.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که مهربانی به‌تن‌هایی کافی نیست. شاید فردی مهربان باشد، با آغوشی باز شما را بپذیرد و به حرف‌هایتان گوش بدهد، اما آن‌قدر به شما تعهد نداشته باشد که رازتان را پیش خودش نگه دارد و به دیگران چیزی نگوید؛ بنابراین لازم است معیار‌های مختلفی برای انتخاب دوست رازدار داشته باشید تا بعدا دچار مشکل نشوید.

۲. قاطعیت

بیایید با ذکر یک مثال توضیح بدهیم که چرا افراد قاطع قابل‌اعتماد چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟ هستند. تصور کنید فردی با نیرنگ از دیگری سوءاستفاده کرده و بخشی از دارایی‌هایش را به ناحق از او گرفته است. فرد خطاکار اکنون عذاب وجدان دارد و نمی‌داند چطور می‌تواند کارش را جبران کند. اگر فردی را برای نگهداری رازهایش انتخاب کند که فقط مهربان است، احتمالا چنین پاسخ‌هایی می‌شنود: «اشکالی نداره. سعی کن از این به‌بعد درستکار باشی» یا «من درکت می‌کنم. سعی کن دیگه به اشتباهت فکر نکنی».

این پاسخ‌ها چاره وجدان ناآرام فرد خطاکار و جبران‌کننده زیان مالی فرد قربانی نیست. در عوض اگر فرد گناهکار رازش را با انسانی مهربان و قاطع در میان بگذارد، بدون شک یک پاسخ می‌شنود: «چیز‌هایی رو که به ناحق گرفتی به صاحبش پس بده!» این جمله شفاف، تکلیف فرد خطاکار را مشخص می‌کند و او متوجه می‌شود برای بهترشدن حالش باید خسارت را جبران کند.

افراد قاطع کاری که باید را انجام می‌دهند و به شما هم انگیزه می‌دهند که کار درست را انجام بدهید.

۳. طرز فکر مشابه

هیچ‌کس دوست ندارد وقتی رازی را به کسی می‌گوید، سرزنش شود؛ بنابراین لازم است شخصی را برای شنیدن رازهایتان انتخاب کنید که بتواند حرف‌هایتان را بپذیرد و بدون قضاوت و سرزنش، راهنمایی‌تان کند. گاهی اوقات بعضی از اتفاقات صرفا به این دلیل به راز تبدیل می‌شوند که برخلاف هنجار‌ها و قوانین جامعه هستند. اگر چنین راز‌هایی را با کسی در میان بگذارید که معتقد است هیچ‌کس حق هنجارشکنی ندارد و هنجارشکن‌ها باید مجازات شوند، به مشکل برمی‌خورید.

همان‌طور که پیش از این گفتیم، ممکن است فردی طرز فکر مشابه شما نداشته باشد، اما بتواند به صحبت‌های شما گوش بدهد. مثلا در روانشناسی، درمانگر عقاید و باور‌های خودش را دارد، اما هنگام صحبت با مراجع بر اساس استدلال و دانش به او راهکار می‌دهد و درگیر قضاوت دیگران نمی‌شود. شباهت طرز فکر زمانی لازم است که کسی بخواهد با توجه به دیدگاه شخصی‌اش راز‌های شما را بشنود.

۴. برون‌گرایی

منظور ما از فرد برون‌گرا کسی نیست که دوست دارد همه زمانش را در مهمانی و دورهمی‌ها بگذارند و از احساس تنهایی فراری است. وقتی کسی برون‌گرا باشد، می‌تواند به‌خوبی با شما ارتباط برقرار چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟ کند، شنونده خوبی است و آمادگی پذیرش دوستی نزدیک با شما را دارد. در نتیجه برقراری ارتباط و اعتماد به او ساده‌تر می‌شود و شما می‌توانید رازهایتان را با او در میان بگذارید.

گاهی هم ممکن است که فرد درون‌گرا باشد، اما اعتماد شما را جلب کند و احساس کنید که می‌توانید رازهایتان را با او در میان بگذارید. در این صورت، برون‌گرایی یا درونگرایی او اهمیتی ندارد و می‌توانید رازهایتان را با او در میان بگذارید. برونگرایی صرفا به‌دلیل ایجاد سهولت برقراری ارتباط یکی از ویژگی‌های افراد رازدار محسوب می‌شود.

چه راز‌هایی را می‌توانیم با دیگران در میان بگذاریم؟

این مسئله برای هر فرد متفاوت است. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند موقعیت‌های شخصی زندگی‌شان را پنهان نگه دارند و درباره آن‌ها با کسی صحبت نکنند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند مهم‌ترین رازهایشان را با شخصی قابل‌اعتماد در میان بگذارند. به یاد داشته باشید که نیازی نیست در یک جلسه تمام راز‌های نگفته زندگی‌تان را به دیگری بگویید. ابتدا از راز‌ها و ماجرا‌های ساده شروع کنید و کم‌کم سراغ گفتن رازی بروید که گفتنش برایتان دشوار است.

بر اساس تحقیقی در سال ۲۰۱۸، افراد مختلف چنین موضوعاتی را با افراد مورداعتمادشان در میان گذاشته بودند:

قربانی تعارضات شدن.

درگیری و آزار‌های فیزیکی.

اختلالات و بیماری‌های روانی.

فریب‌ها و شکست در زندگی.

جرایم نظامی عمدی و غیرعمدی.

وقتی می‌خواهید رازی را با کسی در میان بگذارید، مطمئن شوید دانستن اطلاعاتی که در اختیارش قرار می‌دهید مشکلی برای او ایجاد نمی‌کند.

نیاز ما به صحبت با دیگران به این معنی نیست که باید تمام راز‌ها و اتفاقات زندگی‌مان را برای دیگری تعریف کنیم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام گفتن راز‌ها باید در نظر بگیرید این است که مشخص کنید مرز آنچه می‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید و آنچه نباید بگویید کجاست. افرادی که این مهارت را دارند، هم می‌توانند رازهایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و ذهنشان را آرام کنند و هم اطلاعات محرمانه‌شان را فاش نکنند تا از آن‌ها سوءاستفاده نشود.

گاهی اوقات اتفاقاتی که در طول زندگی رخ می‌دهند منجر به نشخوار ذهنی می‌شوند و آرام و قرار را از فرد می‌گیرند. در چنین موقعیت‌هایی، صحبت با فردی قابل‌اعتماد و گفتن راز‌ها به او، تا حد زیادی کمک‌کننده است. چنین فردی از بیرون به زندگی و مسائل شما نگاه می‌کند و احتمالا راهکار‌هایی را ارائه می‌دهد که به ذهن خودتان نرسیده است. با گفتن رازها، هم می‌توانید انرژی ذهنی‌تان را حفظ کنید و ذهن آرام داشته باشید و هم راهکار‌های احتمالی حل مشکلات‌تان را پیدا کنید./ ایرنااشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.