تفاوت بیزینس مدل با بیزینس پلن


یک طرح کسب و کار خوب باید شامل هزینه‌های پیش بینی شده و مشکلات احتمالی ناشی از هر تصمیم اتخاذ شده باشد.

مرجع رسمی مقالات مرتبط با ابزار تولید محتوا و شیوه های ان

پیش از این که به گفت و گو و رسیدگی فرق بیزینس پلن و بیزینس سبک ابزار تولید محتوا بپردازیم، میخواهیم توضیح مختصری در ارتباط با الزامات پیش از آغاز تجارت ارائه دهیم. می بایست بدانید که استارت بیزنس سوای طراحی برنامه، بی گدال به آب زدن میباشد. پس بایستی پیش از مبادرت به هر کاری، طرح ریزی کرد. برای استارت یک تجارت، می بایست دو ضابطه بیزینس پلن و بیزینس سبک را رعایت کرد تا استحصال و کاری پیروز داشت.

آغاز تجارت
این نکته را بایستی بدانید که شما در هر مرحله از شروع دستیابی و کارتان، بایستی به طبع از دو ضابطه بیزینس پلن و بیزینس سبک یاری بگیرید. چون صرفا این دو استدلال، سبب ساز میگردد که شما به توفیق برسید. موردنیاز میباشد بدانید که‌این دو اصل، با یک دیگر موازی نیستند و مقوله هر یک گوناگون میباشد. البته شاید از بدور مشابه به هم به لحاظ برسند. برای این که حصول و کاری پیروز داشته باشید می بایست هر دو اصل فوق را رعایت نمایید. به‌دنبال به گستردن فرق بیزینس پلن و بیزینس سبک خوا‌هیم پرداخت. با ما هم پا باشید.

معرفی بیزینس پلن
در واقع، بیزینس پلن یک طرح کلی و جامع از تجارت ما و اهدافی که قرار میباشد به وسیله بیزینس ما دنبال گردد را به اکران می گذارد. این پلن، به نوعی سندی قانونی میباشد که در هر استخراج و کاری، توضیحاتی در زمینه‌ی طرز سرویس ها دهی و ارائه محصول ها، منابع مالی و روش هواخواهی پول، مدیر و بقیه اخلاق و رفتار هایی که در هر کمپانی یا این که بیزینسی، می بایست با جزئیات به آنان پرداخته خواهد شد را در خویش مکان داده میباشد.

پیش از این که به گفت و گو و رسیدگی فرق بیزینس پلن و بیزینس سبک ابزار تولید محتوا بپردازیم، میخواهیم توضیح مختصری در ارتباط با الزامات پیش از آغاز تجارت ارائه دهیم. می بایست بدانید که استارت بیزنس سوای طراحی برنامه، بی گدال به آب زدن میباشد. پس بایستی پیش از مبادرت به هر کاری، طرح ریزی کرد. برای استارت یک تجارت، می بایست دو ضابطه بیزینس پلن و بیزینس سبک را رعایت کرد تا استحصال و کاری پیروز داشت.

آغاز تجارت
این نکته را بایستی بدانید که شما در هر مرحله از شروع دستیابی و کارتان، بایستی به طبع از دو ضابطه بیزینس پلن و بیزینس سبک یاری بگیرید. چون صرفا این دو استدلال، سبب ساز میگردد که شما به توفیق برسید. موردنیاز میباشد بدانید که‌این دو اصل، با یک دیگر موازی نیستند و مقوله هر یک گوناگون میباشد. البته شاید از بدور مشابه به هم به لحاظ برسند. برای این که حصول و کاری پیروز داشته باشید می بایست هر دو اصل فوق را رعایت نمایید. به‌دنبال به گستردن فرق بیزینس پلن و بیزینس سبک خوا‌هیم پرداخت. با ما هم پا باشید.

معرفی بیزینس پلن
در واقع، بیزینس پلن یک طرح کلی و جامع از تجارت ما و اهدافی که قرار میباشد به وسیله بیزینس ما دنبال گردد را به اکران می گذارد. این پلن، به نوعی سندی قانونی میباشد که در هر استخراج و کاری، توضیحاتی در زمینه‌ی طرز سرویس ها دهی و ارائه محصول ها، منابع مالی و روش هواخواهی پول، مدیر و بقیه اخلاق و رفتار هایی که در هر کمپانی یا این که بیزینسی، می بایست با جزئیات به آنان پرداخته خواهد شد را در خویش مکان داده میباشد.

تفاوت بیزینس پلن (طرح کسب و کار) و مارکتینگ پلن (طرح بازاریابی)

تفاوت بیزینس پلن (طرح کسب و کار) و مارکتینگ پلن (طرح بازاریابی)

بیزینس پلن و مارکتینگ پلن، هر دو از جنبه‌های اساسی کسب و کارهای موفق هستند. این برنامه‌ها نه‌تنها در سازمان‌دهی فعالیت‌ها به کسب و کارها کمک می‌کنند، بلکه در ارزیابی موفقیت یا شکست آن‌ها نیز کمک‌کننده هستند.

ازآنجایی‌که حوزه‌های کسب و کار بر اساس تقاضای مشتری و فضای اقتصادی دستخوش تغییر می‌شوند، بیزینس پلن (طرح کسب و کار) و مارکتینگ پلن (طرح بازاریابی) نیز باید به‌تناسب در طول حیات کسب و کار تکامل پیدا کنند.

مارکتینگ پلن

مارکتینگ پلن، به بیان جزئیات فعالیت‌هایی که شرکت را به رسالت و اهداف آن می‌رسانند می‌پردازد. این برنامه، قیمت‌های خرده‌فروشی، بازارهای هدف و رقبای کسب و کار را شناسایی می‌کند و چگونگی جذب مشتری از طریق تبلیغات، شرکت در نمایشگاه‌های تجاری و ارجاعات جدید را توضیح می‌دهد. مارکتینگ پلن با توضیح روش غلبه بر چالش‌های رقابتی با شرکت‌های دیگر، یک بخش کلیدی درون بیزینس پلن محسوب می‌شود و به تحقیقات و ملاحظات دقیق در حوزه کاری شرکت نیاز دارد.

بیزینس پلن

بیزینس پلن دید گسترده‌ای از کسب و کار فراهم می‌کند که اطلاعات کارکنان، فعالیت‌ها، موقعیت، جنبه‌های مارکتینگ و مالی و همچنین رسالت و اهدافی که به‌وضوح ترسیم‌شده‌اند را در بر می‌گیرد. بیزینس پلن که اغلب به‌عنوان یک ابزار مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد، جزئیات لازم برای تعیین امکان موفقیت، منطق مالی و توان بازپرداخت کسب و کار را برای وام‌دهنده مشخص می‌کند. معمولاً برنامه‌های کسب و کار، بیشتر به خاطر کمک به کسب و کارهای جدید شناخته‌شده‌اند، بااین‌وجود در تمام طول حیات هر کسب و کاری باید از این تفاوت بیزینس مدل با بیزینس پلن برنامه‌ها استفاده شود. بیزینس پلن نه‌تنها به توسعه راهبردهای رقابتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تطابق فعالیت‌های کسب و کار با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را نیز تعیین کند.

طرح کسب و کار , بیزینس پلن

وابستگی متقابل

بیزینس پلن و مارکتینگ پلن به هم وابسته بوده و نباید تناقضی با یکدیگر داشته باشند. بیزینس پلن اهداف و رسالت‌های کسب و کار را نشان می‌دهد، درحالی‌که مارکتینگ پلن توضیح می‌دهد که کسب و کار چگونه به آن اهداف و رسالت‌ها نائل می‌شود – اگر حتی فراتر از آن‌ها نرود. چنانچه برنامه یک کسب و کار تغییر کند، روش کار آن نیز تغییر خواهد کرد. یک مارکتینگ پلن خوب هرگز نباید از اهداف بیزینس پلن انحراف پیدا کند.

به هنگام سازی

هر دو برنامه باید به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار بگیرند. درحالی‌که می‌توان بیزینس پلن را یک‌بار در سال مورد بازبینی قرارداد، مارکتینگ پلن باید از آغاز سال مالی هر سه ماه یک‌بار بازبینی شود. بازبینی دوره‌ای این اطمینان را به وجود می‌آورد که کسب و کار بر طبق راهبردهای ترسیم‌شده در حال فعالیت است. مقایسه فعالیت‌های انجام‌شده با آنچه از پیش ترسیم‌شده است به سنجش موفقیت کسب و کار و شناسایی راهبردهای جدید یا به‌روز شده‌ای که با فضای اقتصادی فعلی کسب و کار هماهنگی دارند کمک می‌کند.

مارکتینگ پلن یا پلن تبلیغاتی چیست و چگونه توسط آن تبلیغات موفقی داشته باشیم؟

ملاحظات

ازنظر طولانی بودن هیچ الزامی برای بیزینس پلن یا مارکتینگ پلن وجود ندارد. بااین‌وجود، هر دو برنامه باید به‌اندازه کافی طولانی باشند که بتوانند اطلاعات دقیق و همراه با جزئیات ارائه کنند. اطلاعات موجود در این دو برنامه باید به‌خوبی مورد تحقیق قرارگرفته باشد و برای اطلاعات ارائه‌شده شواهد پشتیبان فراهم‌شده باشد. اهداف و رسالت‌های موجود در این برنامه‌ها باید قابل‌اندازه‌گیری و قابل حصول بوده و در سیر تکاملی کسب و کار، بازبینی و به‌روز شوند.

طرح کسب و کار (Business Plan) چیست؟

طرح کسب و کار چیست business plan

طرح کسب و کار (که با نام‌های طرح تجاری و بیزینس پلن نیز شناخته می‌شود) سندی تفصیلی است که توضیح می‌دهد چگونه یک کسب و کار، معمولاً یک استارتاپ، اهداف خود را تعیین می‌کند و از چه طریقی به آن‌ها دست‌می‌یابد. به کمک این طرح می‌توان نقشه راه شرکت را از منظرهای بازاریابی، مالی و عملیاتی طرح‌ریزی کرد. شروع فعالیت‌ها بدون طرح کسب وکار معمولا رویکرد مناسبی تلقی نمی‌شود. در واقع، تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها می‌توانند بدون یک طرح مدون، فعالیت طولانی مدت داشته باشند. قطعاً ایجاد و پایبندی به یک طرح تجاری خوب مزایای زیادی دارد؛ از جمله این‌که بتوانید بدون صرف هزینه بالا، ایده‌های خود را بررسی کنید و در بدترین حالت در تئوری (نه در عمل)، پیامدهای شکست ایده خود را ببینید.

یک طرح خوب در اداره و راهبری هر مرحله از شروع و راهبری کسب و کار کمک‌کننده خواهد بود. از طرح کسب و کار به عنوان یک نقشه راه برای چگونگی ایجاد ساختار، اجرا و رشد کسب و کار جدید استفاده می‌شود و به صاحبان کسب و کار و کارآفرینان کمک می‌کند تا تفاوت بیزینس مدل با بیزینس پلن عناصر کلیدی کسب و کار را شناسایی کرده و آن‌ها را دنبال کنند.

فهرست مطالب

اهمیت تدوین طرح کسب و کار

طرح کسب و کار از جمله مستندات پایه‌ای و حیاتی شرکت هستند که برای مخاطبان خارجی و داخلی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، پیش از تفاوت بیزینس مدل با بیزینس پلن آن‌که شرکت دارای سابقه قابل استناد و معتبر کاری باشد، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر معمولاً قبل از در نظر گرفتن تأمین سرمایه برای کسب‌وکارهای جدید، نوشتن یک طرح قابل اجرا را پیش‌نیاز می‌کنند. این نوع طرح‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا از سهامداران فعلی بودجه دریافت کنید یا شرکای تجاری جدید بیاورید. سرمایه‌گذاران می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که بازده سرمایه‌گذاری خود را خواهند دید. طرح تجاری ابزاری است که از آن برای متقاعد کردن آن‌ها استفاده می‌شود که کار کردن با این کسب و کار، یا سرمایه‌گذاری در شرکت، انتخاب هوشمندانه‌ای است.

نمونه طرح کسب و کار ساده

نمونه طرح شرکت‌های نوپا (استارتاپ‌ها)

نمونه طرح کسب و کار تک صفحه‌ای (مختصر)

نمونه طرح کسب و کار ناب

به علاوه، از طرح کسب و کار می‌توان در راستای همسوسازی تیم‌های اجرایی و عملیاتی شرکت‌ها بهره‌ برد تا در اجرای اقدام‌های استراتژیک همسو باشند و مسیر حرکت فعالیت‌های خود را در جهت اهداف تعیین شده حفظ کنند. اگرچه طرح تجاری غالباً در کسب و کارها و شرکت‌های جدید تدوین می‌شود، اما هر شرکتی باید یک طرح به‌روز و مختص به خود را داشته باشد. در حالت ایده‌آل، این طرح به صورت دوره‌ای بررسی و به‌روز می‌شود تا مشخص شود آیا اهداف محقق شده یا دچار تغییر یا تکامل شده است. گاهی اوقات، یک طرح جدید برای کسب و کاری تدوین می‌شود که تصمیم گرفته در مسیر جدید کسب و کاری حرکت کند.

یک طرح کسب و کار خوب باید شامل هزینه‌های پیش بینی شده و مشکلات احتمالی ناشی از هر تصمیم اتخاذ شده باشد.

به دلیل تفاوت‌ رویکردها، ساختارهای داخلی و توانایی‌های هر شرکت، طرح‌‌های کسب و کار، حتی در میان رقبا در همان صنعت، به ندرت یکسان هستند. اما همه آنها تمایل دارند سرفصل‌های یکسانی داشته باشند، از جمله خلاصه اجرایی از کسب و کار و شرح مفصلی از کسب و کار، خدمات و محصولات آن و چگونگی دستیابی به اهداف. این طرح باید حداقل شامل یک نمای کلی از بازار و صنعتی باشد که کسب و کار بخشی از آن خواهد شد و این‌که چگونه شرکت می‌تواند خود را از رقبای بالقوه خود متمایز می‌کند.

درست است که ارائه هرچه بیشتر جزئیات می‌تواند کمک‌کننده باشد و ابعاد بیشتری از محیط داخلی و بیرونی را پوشش می‌دهد؛ اما باید این نکته را در نظر گرفت که این طرح در عین حال آنقدر مختصر است که مخاطب تمایل به خواندن آن را داشته باشد.

نکات کلیدی

 • طرح کسب و کار سندی است که فعالیت‌های اصلی کسب و کار، اهداف و برنامه چگونگی دستیابی شرکت به این اهداف را تشریح می‌کند.
 • تفاوت بیزینس مدل با بیزینس پلن
 • شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ) از طرح‌ کسب و کار برای راه‌اندازی فعالیت‌های خود و جذب سرمایه‌گذاران بیرونی استفاده می‌کنند.
 • کسب‌وکارها ممکن است یک طرح سنتی طولانی‌تر یا یک طرح استارت‌آپ ناب کوتاه‌تر ارائه دهند.
 • یک طرح خوب باید شامل خلاصه اجرایی، محصولات و خدمات، تحلیل بازار، استراتژی بازاریابی، برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی باشد.

انواع طرح‌های کسب و کار

طرح کسب و کار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا اهداف خود را شناسایی کرده و در مسیر خود باقی بمانند. آن‌ها می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا فعالیت‌های خود را آغاز و خود را مدیریت کنند و در ادامه در راستای فعالیت‌های خود رشد کنند. اگرچه هیچ طرح درست یا نادرستی وجود ندارد، اما می‌توان آن‌ها را از دو منظر دسته‌بندی نمود.

طرح کسب و کار تجاری بیزینس پلن business plan چیست رویکرد انواع بیزینس پلن

رویکرد تدوین

 • طرح کسب و کار سنتی (Traditional Business Plan)

این نوع طرح بسیار جزئی‌نگر، مفصل و دقیق است، زمان بیشتری برای نوشتن نیاز دارد و جامع است. معمولاً وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران این طرح را درخواست می‌کنند.

 • طرح راه‌اندازی ناب (Lean Startup Plan)

این نوع طرح سطح تمرکز بالایی دارد، تدوین آن سریع است و فقط شامل عناصر کلیدی است. تدوین این نوع طرح‌ها ممکن است یک ساعت طول بکشد و معمولاً فقط یک صفحه هستند.

رویکرد کاربری

این نوع طرح توسط بسیاری از مخاطبان ارجحیت دارد زیرا می‌توانند آن را سریع بخوانند. نکات کلیدی در این طرح برجسته می‌شود و بیشتر مناسب کسب و کارهای کوچک است. در کسب و کارهای پیچیده‌تر و بزرگ‌تر ممکن است نسخه‌های طولانی‌تری مورد نیاز قرار گیرد.

 • طرح کسب و کار اظهاری یا ارائه‌ای (The Presentation Plan)

این طرح کوتاه‌تر از طرح‌های تجاری دیگر است و در قالب فایل‌های ارائه مانند پاورپوینت تدوین می‌شود ولی تدوین و ارائه آن لزوماً ساده‌تر نیست. در این طرح سؤالات مربوط به چه کسی، چه چیزی، کجا، چرا، کی و چگونه باید پاسخ داده شود. نحوه تدوین این نوع طرح و میزان جذابیت آن و نحوه ارائه آن بسیار حائز اهمیت است.

 • طرح کسب و کار عملیاتی (The Working Plan)

این نوع طرح باید از نظر جزئیات طولانی باشد اما ممکن است در ارائه کوتاه باشد. این طرح صرفاً برای استفاده داخلی در نظر گرفته شده است و برخی از عناصری را که لازم نیست برای خود توضیح دهید (مانند رزومه مدیران) حذف می‌شود. ملاحظات سیاست داخلی ممکن است در مورد گنجاندن یا حذف اطلاعات خاص تصمیم‌ساز و تعیین‌کننده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این طرح یکی از ابزارهای مورد استفاده در شرکت است نه یک طرح تزئینی یا تحسین‌کننده فعالیت‌های شرکت.

 • طرح کسب و کار سناریومحور (Scenario-based Plan)

نوعی طرح است که براساس شرایط خاص (ورود به کسب و کار جدید، تغییر سبد محصولات، از دست دادن سهم بازار، رقابت سنگین قیمت‌ها، از دست دادن یکی از اعضای کلیدی تیم مدیریتی) تدوین می‌شود و نشان‌دهنده چگونگی مواجه کسب و کار با این شرایط خاص است. نقطه تمایز این نوع طرح نسبت به طرح‌های دیگر قبلی این است که لزوماً نحوه اداره کسب و کار را توضیح نمی‌دهد. این نوع طرح‌ها بیشتر شبیه پیوست برای طرح اصلی هستند. به عبارت دیگر، اگر شرکتی تصمیم دارد بازار رقیب را به دست آورد یا به طور چشمگیری رشد کند، باید این سناریوها را در برنامه‌های هدف و طرح اصلی خود لحاظ نماید.

هر یک از این رویکردها مراحل کاری متفاوتی دارند ولی همیشه نتایج متفاوتی نسبت به هم ندارند. به عبارت دیگر، طرح تجاری جزئی‌تر و مفصل لزوماً بهتر از یک طرح کوتاه نیست. معیارهای ارزیابی موفقیت و نحوه استفاده از طرح کسب و کار در این خصوص تعیین‌کننده هستند. به عنوان مثال، یک فرد تازه استخدام شده در شرکت لزومی ندارد اطلاعاتی را که برای یک سرمایه‌گذار بالقوه مهم است، در بدو ورود مطالعه کند.

بیزینس پلن (طرح کسب و کار) چیست؟ 7 گام نوشتن بیزینس پلن

مجله سیستم همکاری در فروش دایان افیلیت

مجله سیستم همکاری در فروش دایان افیلیت

 • قصد کسب درآمد از یک کسب و کار جدید را دارید؟
 • کار آفرین هستید و چندین سال است که بیزنس خود را اداره می کنید؟
 • برای اجرایی کردن ایده کسب و کار خود به دنبال سرمایه گذار می گردید؟

طراحی بیزینس پلن (برنامه بازاریابی) جزو اولین گام هایی است که در هر یک از این مسیرها باید انجام دهید.

هر کسب و کاری چه در حوزه آنلاین و چه در حوزه آفلاین، به طراحی بیزینس پلن یا طرح کسب و کار نیاز دارد. چه برای جذب سرمایه‌گذار و چه برای ارائه برندتان، شما باید یک برنامه تجاری خوب و مکتوب داشته باشید، اما چگونه می‌توان چنین برنامه‌ای را نوشت؟

به طور کلی توصیه می کنیم که بیزینس پلن شما از این ویژگی ها برخوردار باشد:

 • خلاصه اجرایی: عکس از شغل شما
 • توضیحات شرکت: شما چه شرکتی هستید، در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنید و چه کارهایی انجام می‌دهید؟
 • تجزیه و تحلیل بازار: وضعیت بازار، تحلیل رقبا و بررسی تاکتیتک و اوضاع شرایط و رقبا
 • سازمان و مدیریت: ساختار مدیریتی به چه شکل است؟
 • خدمات و یا محصولات: چه محصولات یا خدماتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهید؟
 • بازاریابی و فروش: برای فروش خود چه برنامه بازاریابی دارید و چگونه این استراتژی را وارد بازار می‌کنید؟
 • بودجه موردنیاز: بودجه‌ لازم برای 3 الی 5 سال آینده‌تان چقدر است؟
 • پیش‌بینی مالی: ارائه ترازها و تجزیه‌وتحلیل‌های مالی
 • ضمیمه: یک بخش اضافی برای گذاشتن مجوزها و گواهینامه‌ها

با تمام این تفاسیر، شروع نوشتن یک برنامه تجاری، ساده نخواهد بود و پیچیدگی‌های خاص خود را به دنبال دارد. در ادامه 7 راهکار عملی و دقیق برای نوشتن بیزینس پلن را برایتان آورده‌ایم.

طراحی بیزینس پلن خود را با تحقیقات بازار آغاز کنید

شما باید شناخت دقیقی از نیاز بازار، مخاطب، قابلیت‌ها و هم‌چنین نقاط قوت و ضعف محصول خود داشته باشید تا با تهیه یک طرح کسب و کار عالی، بهترین محصول را به بهترین مخاطب ارائه دهید.

“برای طراحی یک بیزینس پلن خوب باید بازار، محصول، مخاطب، رقبا و میزان رقابت را از نزدیک لمس کنید”

در واقع در مرحله پژوهش وظیفه شما این است که بازار را بررسی کنید، بدانید که دقیقاً در حال انجام چه کاری هستید و چه ویژگی‌هایی دارید تا در نهایت با طراحی بیزینس پلنی متناسب با فضای کاریتان، بازدهی خوبی به دست آورید.در کنار شناخت محصول و بازار فروش، شناخت مخاطبان و نیازمندی هایشان و شناخت پرسونای مشتری، می تواند به درک بهتر و احاطه شما به مسیری که باید طی کنید، کمک شایانی کند.

هدف تجارت را در بیزینس پلن خود تعیین کنید

چرا این تجارت را پیش گرفته اید؟ این محصول یا خدمات را برای چه عرضه می کنید؟ هدف نهایی شما از این کار چیست؟ در نهایت می خواهید که به چه هدفی دست یابید؟

یک طرح تجاری، همان طور که توسط کارآفرین تعریف شده در واقع “سندی کتبی است که ماهیت تجارت، استراتژی فروش، بازاریابی و پیشینه مالی را توصیف کرده و حاوی یک بیانیه سود و زیان پیش بینی شده است.”

با تمام این تفاسیر و توضیحات، برنامه و کسب وکار شما می تواند چندین هدف مختلف، آن هم در سطوحی گوناگون داشته باشد.

به طور کلی تعیین هدف به شما کمک می کند که از ایجاد موانعی بر سر راه پیشگیری نمایید. باید مشخص باشد بودجه ای که از سرمایه گذار دریافت می کنید در چه راهی و برای چه هدفی خرج خواهید کرد؟ سرمایه گذار باید آسوده خاطر باشد که پول خود را در جای مطمئنی سرمایه گذاری می کند، چراکه اگر شک و تردیدی داشته باشد دیگر سرمایه گذاری برای او مفهومی نخواهد داشت.

پروفایل شرکت خود را ایجاد کنید

پروفایل یا همان مشخصات شرکت که در سایت شرکت و اغلب داخل بخش “درباره ما” قرار می گیرد باید شامل تاریخچه شرکت، محصول و یا خدماتی که شرکت ارائه می دهد و همین طور ویژگی ها و تفاوت های آن با سایر شرکت های رقیب باشد. این کار نه تنها یک بخش اساسی از بیزینس پلن شما را تشکیل می دهد، بلکه یکی از اولین و اساسی ترین بخش های این طرح مکتوب است.

تمام جوانب کسب‌وکار خود را بررسی کرده و در بیزینس پلن بیاورید

سرمایه گذاران می خواهند مطمئن شوند که شما چیزی را از قلم نمی اندازید و کار خود را بی اساس و پایه شروع نمی کنید، چراکه آن ها باید از مورداطمینان بودن کار و درآمدزایی شما آسوده خاطر باشند. در غیر این صورت اگر احساس کنند که ابعاد و جوانب زیادی را در نظر نگرفتید شما را غیر حرفه ای قلمداد کرده و روی کسب وکارتان سرمایه گذاری نخواهند کرد.

یک برنامه بازاریابی استراتژیک در شرکت خود داشته باشید

یک بیزینس پلن یا همان برنامه تجاری عالی باید شامل یک برنامه ریزی استراتژیک و تهاجمی باشد. برای طرح ریزی یک برنامه بازاریابی صحیح، نیاز دارید که با استراتژی های دیجیتال مارکتینگ، در دنیای آنلاین آشنا باشید. به صورت کلی برای دستیابی به پلن بازاریابی باید موارد زیر را رعایت کنید:

راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

بیزینس پلن (Business Plan) چیست؟

بیزینس پلن یا طرح تجاری، سندی است. که نشان می‌دهد کسب‌وکار شما چیست، چگونه کار می‌کند. و چگونه قرار است که موفق شود! درست مثل؛ یک نقشۀ راه ، یک طرح تجاری خوب هم، شما را از بیراهه رفتن حفظ می‌کند. و کمک می‌کند وقت و انرژی‌تان را در جاهای اشتباه هدر ندهید.

چه کسانی به بیزینس پلن نیاز دارند؟

راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

اگر یک کسب‌وکار کوچک برای خودتان دارید. که نیازی به سرمایه‌گذار یا توسعه آن‌چنانی ندارد، نیازی به نوشتن طرح کسب و کار نیست.مثلاً فرض کنید که یک سایت شخصی دارید. و از طریق آن پروژه‌های سئو می‌گیرید؛ اگر برنامه‌ای برای گسترش کارتان ندارید. و به همین شیوه راضی هستید، نیازی به نوشتن بیزینس پلن ندارید.

اما در 2 حالت است که شما حتماً به بیزینس پلن نیاز پیدا می‌کنید:

بیزینس پلن باید چند صفحه باشد؟

خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند، که بیزینس پلن باید صدها صفحه باشد. و درباره هرچیزی مفصل در آن توضیح داده باشیم! اما خب Guess what؟این تصور اشتباهی است! اینکه حجم، یا بهتر بگویم، تعداد صفحات طرح تجاری شما چقدر باشد، کاملاً بستگی به کسب‌وکار شما، حوزه کاری و گستردگی آن دارد! برای کسب‌وکارهای کوچکی که تازه راه افتاده‌اند و آنقدرها گسترده نیستند، مشخص است که یک بیزینس پلن کوتاه و جمع‌وجور، کارراه‌انداز و حتی بهتر است.

راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

یک بیزینس پلن از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

تا الان طرح‌های مختلفی برای بیزینس پلن ارائه شده است که در بعضی بخش‌ها با هم تفاوت دارند؛ اما کامل‌ترین و بهترین طرح از نظر ما، باید شامل بخش‌های زیر باشد:

یک جلد مرتبط /فهرست مطالب/معرفی اعضای اصلی (هیات مدیره)/چکیده/معرفی کسب‌وکار شما/شرح مشکل/شرح راه حل
اهداف بیزینس/اهداف کوتاه‌مدت/اهداف بلندمدت/تحقیقات بازار/بازار هدف/آنالیز مشتریان/آنالیز رقبا/معرفی آمیخته بازاریابی
محصول/قیمت‌گذاری/روش توزیع/برنامه ترویج و تبلیغات/منابع انسانی/صورت مالی

همانطور که پیداست، در بیزینس پلن‌تان، قرار است. که درباره این موارد، صحبت کنید. حالا دیگر با خودتان است. که این اطلاعات را در فایل Word سروسامان دهید، یا در PowerPoint ! در هر صورت دقت کنید که طرح کسب‌وکارتان خوانا ، جذاب و دور از حاشیه‌های اضافی باشد.

بیزینس پلن:

یک برنامۀ بلندمدت است. که همه چیز (از استخدام کارمند تا مسائل مالی) برای چند سال آینده در آن گردآوری شده است. اما؛ مدل کسب و کار یک سری برنامه‌های کوتاه مدت (و البته ضروری) است. که شما را به سوی کسب سود بیشتر هدایت می‌کند.

بیزینس مدل:

مانند نقشه‌ای است. که می‌توانید آن را به دیوار اتاقتان بزنید. و هر روز صبح با یک نگاه به آن کارتان را شروع کنید؛ اما بیزینس پلن یک پرونده کامل، با تمام جزئیات، از تمام فعالیت‌هایی است که قرار است در کسب و کارتان انجام دهید.

برای نگارش بیزینس پلن خودتان آماده‌اید؟

اگر تصمیم‌تان برای ساختن بیزینس پلن قطعی است. 2-3 تا برگه A4 (یا برگه معمولی؛ خیلی فرقی نمی‌کند. و یک خودکار کنار دست‌تان بگذارید تا با هم قدم به قدم پیش برویم.

مراحل ساختن یک بیزینس پلن تمام عیار!

ببینید، برای ساختن بیزینس پلن، ما باید 10 مرحله را پشت سر بگذاریم. در هر مرحله، شما باید با کمک توضیحاتی که می‌دهیم، به بیزینس خودتان نگاه کنید و اطلاعات گفته شده را یادداشت کنید.

راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

مرحله اول: طراحی یک جلد مرتبط و جذاب

توجه: این مرحله را آخر کار هم می‌توانید انجام دهید. برای طراحی جلد بیزینس پلن‌تان، از رنگ‌های برندتان استفاده کنید؛ عنوان را روی جلد بنویسید و تاریخ ارائه را هم درج کنید. اگر همین الان عبارت Business Plan Cover Image را در گوگل جستجو کنید، به کلی طرح ساده و جذاب می‌رسید؛ از این طرح‌ها حتماً ایده بگیرید.

مرحله دوم: فهرست مراحل

این مرحله هم ساده است. و مثل مرحله قبلی، بعد از پایان کار انجام می‌شود. اصلاً هم سخت نیست؛ فقط شما باید در ابتدای طرح، فهرست بخش‌های مختلف بیزینس را وارد کنید؛ طوریکه کاربر بتواند با یک کلیک به آن بخش منتقل شود.

راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

مرحله سوم: معرفی اعضای هیات مدیره

اگر کسب‌وکارتان کوچک است یا 2-3 نفری یک استارتاپ راه انداخته‌اید، فقط کافی است که در این صفحه در حد 1 الی 2 خط خودتان را معرفی کنید. اما اگر کسب‌وکار بزرگی با کارمندان زیاد دارید، بهتر است اعضای اصلی را مختصر معرفی و وظایفشان را تعریف کنید.

مرحله چهارم: معرفی کسب‌وکار شما + شرح مشکل و راه حل

در این مرحله، بهتر است که شما اول به‌صورت یک مقدمه، کسب‌وکارتان را معرفی کنید. مثلاً؛ بنویسید که از چه زمانی شروع به کار کردید، کالا یا خدماتی که ارائه می‌کنید چیست، چه ارزش‌هایی دارید، روی کدام بخش‌های بازار تمرکز دارید و اصلاً چرا فکر می‌کنید که موفق می‌شوید!

نکته مهم_ در این بخش، بهتر است بعد از معرفی، در یک جمله، هدف، ماموریت و چشم‌انداز سازمان خود را نیز تعریف کنید. به این یک جمله Statement هم گفته می‌شود. مثلاً Vision Statement برند Nike را ببینید:

«برای اینکه برای هر ورزشکاری در دنیا، منبع الهام و نوآوری باشیم.»

مرحله پنجم: مشخص کردن اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

هر کسب‌وکاری یک سری اهداف بلندمدت (مثل رهبری بازار) و یک سری اهداف کوتاه‌مدت و فازبندی شده (مثل رسیدن به فروش 100 میلیونی در یک سال اول) دارد. در این بخش، ابتدا اهداف اصلی و بلندمدت کسب‌وکار خودتان را توضیح دهید. و بعد وارد فازبندی‌ها شده و بنویسید که در یک بازه زمانی مشخص، چه اهدافی را دنبال می‌کنید تا به هدف اصلی نزدیک شوید. این فازبندی هم می‌تواند کوتاه مدت باشد (6 ماه تا یک سال) و هم میان‌مدت (1 تا 3 سال).

مرحله ششم: تحقیقات بازار

حالا که مشکل، راه حل آن و اهداف خود را می‌دانید، باید دست به کار شوید و راجع‌به بازاری که می‌خواهید در آن فعالیت کنید، تحقیقات انجام دهید.

بازار هدف (Target Market) شما چیست؟

بازار هدف، به گروهی از مخاطبان گفته می‌شود که مشتری کالاها یا خدمات شما هستند. مثلاً فرض کنیم که من یک برند لوازم لوکس دارم. بازار هدف من افراد ثروتمند جامعه هستند که دوست دارند لوکس به نظر برسند و از این بابت دغدغه مالی هم ندارند.

مشتریان شما چه ویژگی‌هایی دارند؟

خب، حالا که بازار هدف را می‌دانیم، باید کمی در مشتری‌هایمان دقیق‌تر شویم و ببینیم که اصلاً چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند. اینجور موقع‌ها، طراحی یک پرسونای مشتری خیلی به دردتان می‌خورد. اگر این کلمه (پرسونا) برای‌تان غریبه است، سری به مقاله پرسونای مشتری چیست بزنید و با طراحی پرسونا در بازاریابی آشنا شوید.

رقبای شما چه کسانی هستند؟

وارد هر بازاری که بشوید، احتمالاً چندین رقیب سرسخت خواهید داشت. مثلاً بازار گردشگری را ببینید. اگر بخواهید وارد این بازار شوید، باید با رقبای سرسختی مثل علی‌بابا، کجارو، کارناوال و … دست‌وپنجه نرم کنید. پس همینجا لطفاً رقبای خود را آنالیز و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را مشخص کنید. بهتر است در این بخش توضیح بدهید که برنامه شما برای رقابت چیست و چطور می‌خواهید از رقبا متمایز شوید.

مرحله هفتم: معرفی آمیخته بازاریابی (4P)

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) یکی از مباحث پایه و البته خیلی مهم در بازاریابی است.

راهنمای ساده و کامل برای نوشتن بیزینس پلن

یک مرور سریع هم داشته باشیم:

بازاریابی کسب و کار شما فقط یک جنبه ندارد. در واقع، آمیزه‌ای از مسائل مختلف است که اگر در کنار هم درست مدیریت شوند، به رشد کسب و کار شما کمک می‌کنند. به مجموعۀ این مسائل، آمیخته بازاریابی (یا همان آمیزه بازاریابی) گفته می‌شود.

آمیخته بازاریابی شامل 4 بخش یا P مختلف است. این P ها عبارتند از:

شما باید این 4 پی را در بیزینس پلن‌تان باز کنید. و به‌طور مفصل توضیح دهید که در هر بخش هدف چیست. و قرار است. چه فعالیت‌هایی انجام شود.

مرحلۀ هشتم: منابع انسانی

اگر اول راه هستید و تازه دارید کسب‌وکارتان را شکل می‌دهید، به یک سری نیرو برای انجام کارها نیاز دارید؛ اگر هم در مسیر توسعه هستید، باید ببینید که آیا نیروی جدید یا جایگزینی نیرو نیاز دارید یا خیر.

در بیزینس پلن، بهتر است که تعداد کل نیروهای مورد نیاز هر بخش و پست‌های اصلی را مشخص کنید. مثلاً مشخص کنید که به چه تعداد نیرو در بخش مارکتینگ نیاز دارید و وظیفه هر کدام چیست.

یا مشخص کنید که برای توسعه برندتان نیاز به افتتاح بخش آنلاین و استخدام نیروهای متخصص دارید.

جدا از وضعیت استخدام و تعداد نیروها، اگر یک بخش منابع انسانی (HR) در شرکت‌تان دارید، بد نیست که درباره فعالیت‌های آن، در راستای افزایش بازدهی و همینطور برندینگ منابع انسانی (HR Branding)، هم توضیح دهید.

مرحلۀ نهم: صورت مالی کسب‌ و کار

بالاخره وقت حساب و کتاب کردن رسیده و باید ببینیم که کجا چقدر باید هزینه کنیم. و چقدر فروش و سود خواهیم داشت.

 • برای شروع چقدر سرمایه لازم دارید؟ برای ادامه دادن چطور؟
 • هزینۀ ثبت برند، کارهای اداری و جوازهای لازم چقدر می‌شود؟
 • برای اجازه دفتر، خرید یا اجاره تجهیزات و لوازم مورد نیاز چقدر باید صرف شود؟
 • هزینه استخدام، حقوق و بیمه نیروها چقدر باید باشد؟
 • هزینه تبلیغات و بازاریابی چطور؟
 • آیا برای خدمات رفاهی هم بودجه‌ای در نظر گرفته‌اید؟

مرحلۀ دهم: چکیدۀ اجرایی

این بخش از بیزینس پلن، بهتر است. که همان ابتدای فایل و بعد از معرفی اعضای هیات مدیره آورده شود؛ اما برای اینکه مسلط‌تر بتوانید بنویسید، در آخرین مرحله آن را آوردیم. اینطوری دقیقاً می‌دانید که چه اتفاقاتی در بیزینس پلن‌تان افتاده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.