دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا ضرر


فرمول محاسبه صورت سود و زیان خالص

مطالبات مشکوک الوصول چیست

مطالبات از مهم ترین دارایی هر شرکت است. مطالبات شرکت به دو دسته مطالبات تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند. مطالبات تجاری مربوط به روال عادی و حساب های مستقیم شرکت است و مطالبات غیر تجاری ارتباط مستقیم به فعالیت شرکت ندارند. از آن جایی که بسیاری از معاملات شرکت به صورت نقدی نیست، بنابراین مطالبات هر مؤسسه یا شرکت و وصول آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع مطالبات و بدهی:

مطالبات و بدهی های شرکت بر اساس وصول یا عدم وصول به 3 دسته تقسیم می شوند.

 1. مطالبات حتمی الوصول، مطالباتی هستند که حتماً و قطعاً وصول می شوند.
 2. مطالبات لاوصول، امکان وصول این مطالبات صفر است و هیچ امیدی به دریافت آنها نیست.
 3. مطالبات مشکوک الوصول، در وصول یا عدم وصول آنها شک است و معلوم نیست که بالاخره چه اتفاقی می افتد.

مطالبات مشکوک الوصول چیست:

مطالبات مشکوک الوصول مطالباتی هستند که امکان نقد شدن و وصول آنها برای مدیران مبهم است. به عبارت دیگر مدیران در پایان سال مالی احتمال می دهند که برخی از مشتریان، توان پرداخت بدهی و تعهداتشان را ندارند و شرکت از ناحیه این مطالبات دچار ضرر و زیان خواهد شد.

به این حساب ها مطالبات مشکوک الوصول یا اصطلاحاً مطالبات م.م گفته می شود. این بررسی ها معمولا در پایان سال مالی و هنگام تهیه صورت های مالی محاسبه می شود. چون در این زمان است که می توان نتیجه این مطالبات را در صورت های مالی منعکس کرد.

اهمیت مطالبات مشکوک الوصول:

دلیل اهمیت مطالبات م. م علاوه بر ضرر و زیانی که شرکت یا موسسه از این ناحیه می بیند، مبالغ حاصل از این مطالبات در گروه درآمدهای مشمول مالیات شرکت قرار نمی گیرد. برای همین در استانداردهای معادلات حسابداری برای شناسایی و ذخیره آنها ستون هایی در نظر گرفته می شود.

قانون مالیات برای مطالبات مشکوک الوصل:

مطابق بند 11 ماده 148 قانون مالیات مستقیم مطالبات مشکوک الوصول، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند و باید چند شرط را داشته باشند که در این ردیف حسابداری قرار بگیرند.

شرط اول: این که مطالبات دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا ضرر مشکوک الوصول باید در راستای فعالیت های موسسه باشد.

شرط دوم: دوم این که احتمال قوی برای وصول نشدن این مطالبات وجود داشته باشد.

شرط سوم: این که این مطالبات باید در دفاتر موسسه ثبت شده باشد تا وضعیت وصول یا عدم وصول شان مشخص شود.

شرط چهارم: این که میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر مشتری به طور خاص و جداگانه مشخص و تعیین شده باشد و اسناد و مدارک مربوط به این مطالبات باید به طور کامل و دقیق موجود باشد.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، میزانی است که طبق قوانین و روش های حسابداری باید در اسناد دریافتنی شرکت اعمال شود. از ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای شناسایی مطالبات و درصد وصول یا سوخت شدن شان استفاده می شود.

روش های شناسایی مطالبات مشکوک الوصول:

روش درصدی از حساب های دریافتی:

در پایان دوره مالی طبق تجارب گذشته و حساب های قبلی شرکت، حسابداران بخشی از حساب های دریافتی را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول، قلمداد می کنند. مثلا هر سال 5 درصد از حساب های دریافتی را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در نظر می گیرند. هنگام محاسبات باید به این نکته توجه داشته باشید که هزینه مطالبات مشکوک الوصول باید در پایان سال مالی محاسبه شود. این مطالبات در ردیف هزینه های عمومی و اداری باید به ستون سود و زیان منتقل شده و بسته شود. نکته دومی که نباید از خاطر برد این است که این حساب دارای مانده بستانکار است و در ترزنامه باید در ردیف دارایی های جاری حساب های دریافتنی ثبت شود.

روش درصدی از فروش نسیه:

در پایان دوره مالی، درصدی از فروش های نسیه را به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در نظر می­گیرند. مثلاً موسسه طبق مشاهدات هر ساله میزان 3 درصد از روش های نسیه خود را در ردیف مطالبات مشکوک الوصول قرار می دهد.

روش تجزیه سنی حساب های دریافتی:

با بررسی حساب های دریافتی، آن بخش از حساب ها که مدت طولانی از وصول شان گذشته است و امیدی به وصولشان نیست در این ردیف قرار می­دهند. برای تعدیل این حساب در ترازنامه پایان دوره، مانده این حساب مشکوک الوصول را باید به دوره مالی بعد انتقال داد.

روش بررسی موردی:

بررسی یکی یکی و موردی حسابهای دریافتنی موسسه، تجزیه و تحلیل و کشف مطالبات مشکوک الوصول به طور جداگانه، بهترین روش محاسبه این مطالبات است.

محاسبه هزینه مطالبات مشوک الوصل:

محاسبه مطالبات مشکوک الوصول جزو محاسباتی است که در هر شرکت و در پایان سال مالی به چند روش انجام می شود.

روش اول، محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول:

در شرکت های کوچک که مشتریان کم و تراکنش های مالی اندکی دارند، این روش قابل اجرا است. طبق این روش باید وضعیت تک تک مشتریان را بررسی کرد و معادل هزینه برآورد شده به عنوان اندوخته یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصل در نظر گرفت. از آن جا که احتمال سوخت شدن طلب بسیار زیاد است باید حساب هزینه مطالبات م.م را بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بستانکار کرد. در این مرحله چون هنوز امید اندکی به وصول مطالبات هست حساب بدهکاران را بستانکار نمی کنند.

روش دوم، محاسبه مطالبات مشکوک الوصول:

این روش که به نسبت یا درصدی از مانده بدهکاران معروف است، طبق تجربه هر ساله در پایان سال مالی و هنگام تهیه صورت های مالی درصدی از حساب بدهکاران را به طور کلی، نه جزء به جزء بدهکار کرده و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بستانکار می نمایند.

روش سوم، محاسبه مطابات مشکوک الوصول:

در این روش که تعیین مدت بدهی بدهکاران نام دارد، شرکت بر طبق سوابق و تجربیات سال های گذشته به این نتیجه می رسد که 7.5 درصد از مطالباتی که بیش از شش ماه از وصول شان گذشته، 5 درصد از مطالباتی که بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه از تایخ وصول شان گذشته و 2.5 درصد از مطالباتی که تا سه ماه از موعد وصول شان گذشته وهنوز نقد نشده را در ردیف مطالبات مشکوک الوصول قرار دهد. همان طور که متوجه شدید در این روش هر چه تاخیر از زمان وصول بیشتر باشد، احتمال دریافت و وصل کمتر خواهد بود.

ثبت مطالبات مشکوک الوصول در ترازنامه:

در معادلات حسابداری حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، یکی از حساب های بستانکار و دائمی است که در پایان هر دوره مالی در ترازنامه در بخش حساب های دریافتنی ثبت شده و از حساب های دریافتنی کسر می شود. در این حساب به کلیه دریافتنی ها مطالبات گفته می شود.

ثبت مطالبات مشکوک الوصول سوخت شده در دفاتر حسابداری:

در دفاتر حسابداری روش های مختلفی برای ثبت مطالبات مشکوک الوصول وجود دارد.

روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده:

این روش بسیار ساده است و در موسسات کوچک و فقط در سال اول تاسیس قابل استفاده است، هر چند با اصول حسابداری کمی مغایرت دارد.

اگر کاملاً مطمئن باشید که مطالبات مشکوک الوصول برگشتی ندارد در این صورت می توانید حساب هزینه مطالبات سوخت شده را بدهکار کرده و حساب های دریافتنی را بستانکار کنید.

استفاده از حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

زمانی که مشکوک هستیم که قسمتی از مطالبات در آینده وصول می شود یا خیر در دفاتر شرکت، حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول را بدهکارکرده و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بستانکار می کنیم.

زمانی که مطمئن شدیدکه این مطالبات کاملاً سوخت شده و قابل برگشت نیستند، حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بدهکار کرده و حساب های دریافتنی را بستانکار می­کنیم.

موسسه مالیات ها شما را به مطالعه مقاله مراحل رسیدگی پرونده مالیاتی دعوت می نماید.

صورت سود و زیان در حسابداری چیست و چطور محاسبه میشود؟

صورت سود و زیان چکیده ای از هزینه ها و درآمدها، از طریق فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی یک شرکت در طی یک دوره مالی است.

منظور از صورت سود و زیان جامع چیست؟

صورت سود و زیان جامع یکی از صورت‌های مالی مهم است که تمامی درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به تفکیک اجزای تشکیل دهنده نشان می‌دهد.

صورت سود و زیان تلفیقی چیست؟

در صورتهای مالی تلفیقی،دارایی ها،بدهی ها،درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های اصلی و فرعی با یکدیگر تلفیق می‌شوند. این صورت ها اکثرا با استفاده از نرم‌افزار تلفیق مالی تهیه می‌شود.

صورت سود و زیان، میزان درآمد، هزینه و سود و زیان یک شرکت را در طی یک دوره مالی به نمایش می‌گذارد. پس تهیه و تنظیم آن بسیار مهم است. در این سری از مقالات آموزش رایگان حسابداری به بررسی مفصل صورت سود و زیان در حسابداری، اجزای این صورت و محاسبه آن، همچنین محاسبه سود و زیان در اکسل و آموزش صورت سود و زیان در اکسل می‌پردازیم.

صورت سود و زیان چیست؟

یکی از صورت های مهم مالی در حسابداری، صورت سود و زیان است. این صورت برای گزارش عملکرد مالی شرکت یا موسسه در طول یک دوره مالی تهیه و تنظیم می‌شود. در اصل صورت سود و زیان یک چکیده از هزینه ها و درآمدها، از طریق فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی و سود و زیان خالص یک شرکت در طی یک دوره و یا سال مالی است. در ادامه مطلب میتوانید اکسل صورت سود و زیان را دانلود کنید.

✍🏻 به فعالیت‌هایی که در راستای اساسنامه شرکت هستند عملیاتی و به مواردی که در اساسنامه‌ی شرکت پیش‌بینی نشده‌، غیرعملیاتی گفته می‌شود.

صورت سود و زیان در حسابداری چیست و چطور محاسبه میشود؟

صورت سود و زیان چیست؟

موارد مهم در تهیه صورت سود و زیان

موارد مهمی که در تهیه و تنظیم صورت سود و زیان کاربرد دارد به شرح زیر است:

🔹 مالیات بر درآمد

🔹 سود و زیان فعالیت‌های نامتعارف

🔹 سود خالص یا زیان

🔹 سود یا زیان عملیاتی

🔹 دیگر درآمدها و هزینه‌های غیر تجاری

فرمول محاسبه سود و زیان در حسابداری

برای محاسبه سود و زیان در حسابداری می‌توان از فرمول های کلی زیر استفاده نمود و سود و زیان شرکت را محاسبه کرد:

زیان دوره مالی = میزان هزینه های دوره مالی _ درآمدهای دوره مالی

سود دوره مالی = میزان درآمد های دوره مالی _ هزینه های دوره مالی

اجزا صورت سود و زیان چیست؟

اجزا اصلی صورت های سود و زیان معمولا براساس موارد زیر است:

درآمد یا (میزان فروش): این مورد نشانگر دست آورد شرکت از فروش محصولات یا ارائه خدمات است. این عدد در بالای صورت سود و زیان نوشته می‌شود. هزینه‌های مربوط به تولید کالا یا خدمات ارائه‌ شده در این قسمت نیستند و این مبلغ به صورت ناخالص در نظر گرفته می‌شود. همچنین درآمدهای جانبی و فرعی مثل خدمات پس از فروش یا لوازم کمکی در این صورت‌ حساب ثبت نمی‌شوند.

هزینه تولید یا (هزینه فروش): هزینه تولید یا هزینه فروش نشانگر بهای تمام‌شده کالایی است که به فروش رفته یا خدماتی است که ارائه شده.

به طور مثال، این عدد در صورت سود و زیان شرکت تولیدی نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید محصول در انتهای دوره حسابداری چقدر بوده است. مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، استهلاک دستگاه‌ها و مواردی از این دست در این بخش محاسبه لحاظ می‌شوند. هزینه های دیگر شامل موارد زیر است:

🔹 هزینه های اداری: این هزینه ها به طور مستقیم به تولید، توزیع و فرش مربوط نیستند. هزینه های مانند: مدیریت و پشتیبانی در این بخش هستند. در این بخش اعداد نشانگر هزینه های غیر مستقیم اداره کسب و کار هستند. مسائلی مانند: حقوق و دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا ضرر مزایای کارمندان و کارکنان بخش های خارج از تولید نیز در این بخش قرار دارند.

🔹 هزینه‌های مالی: هزینه های مالی عمدتاً شامل بهره تسهیلات بانکی و هزینه کارمزد خدمات بانکی هستند.

🔹 هزینه توزیع: هزینه هایی که برای ورود کالا به بازار خرج می‌شود را هزینه توزیع می‌نامند. تبلیغ و جا به جایی کالا و محصولات در این دسته هستند. تمامی این هزینه‌ها به منظور افزایش میزان فروش کالاها هستند.

🔹 سایر هزینه‌ها: شامل مواردی است که خارج از موارد پیشین هستند. فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای در این دسته‌بندی قرار دارند. این مبالغ در هر نوع کسب‌ و کاری با توجه به شرایط خاص زمینه تخصصی فعالیت شرکت مشخص می‌شوند.

🔹 درآمد عملیاتی: هر درآمدی که باعث افزایش حقوق صاحبان سرمایه باشد، درآمد عملیاتی است البته این نوع درآمد شامل موردی چون آورده صاحبان سرمایه نمی‌شود.

🔹 درآمد غیر عملیاتی: بخشی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند یعنی در راستای فعالیتی که برای شرکت تعریف شده به دست نمی‌آیند، درآمدهای غیرعملیاتی نام دارند.

مالیات بر درآمد: بر اساس این بخش، سازمان امور مالیاتی کشور میزان مالیات بر درآمد را بر اساس سود سالیانه شرکت محاسبه می‌کند.

استهلاک: استهلاک نشانگر هزینه‌های غیرنقدی فعالیت‌های مجموعه است. به فرض مثال، در صورت سود و زیان شرکت خدماتی هزینه استهلاک دارایی‌های مجموعه مانند وسایل کار و تجهیزات جداگانه در نظر گرفته می‌شود. همچنین به این مبالغ، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

نمونه صورت سود و زیان در اظهارنامه

نمونه جدول صورت سود زیان در اظهارنامه

انواع سود در صورت سود و زیان

انواع سود در صورت های سود و زیان به شرح زیر است:

سود ناخالص یا سود ناویژه

برای محاسبه سود ناخالص با کم کردن بهای تمام شده کالا یا محصولات فروش رفته از میزان فروش محصولات، سود ناخالص یا سود ناویژه را مشاهده کرد.

سود ناخالص = فروش خالص _ بهای تمام شده کالای فروش رفته

سود عملیاتی یا سود قبل از کسر مالیات

برای محاسبه سود عملیاتی با کم کردن هزینه های عمومی اداری فروش و هزینه های استهلاک از سود ناخالص، سود عملیاتی یا همان سود قبل از کسر مالیات را داریم.

سود عملیاتی = سود ناخالص _ مجموع هزینه‌های عمومی اداری فروش و استهلاک

سود خالص

در آخرین نوع از سودهای صورت سود و زیان این بار با کم کردن هزینه های غیر عملیاتی و مالیات از مجموع سود عملیاتی و درآمد های غیر عملیاتی، سود خالص را خواهیم داشت.

سود خالص = مجموع سود عملیاتی و درآمد‌های غیر عملیاتی _ مجموع هزینه‌های غیر عملیاتی و مالیات

نکته

اگر حاصل عبارات بالا منفی باشد زیان به دست خواهد آمد.

صورت سود و زیان در حسابداری چیست و چطور محاسبه میشود؟

فرمول محاسبه صورت سود و زیان خالص

جدول صورت سود و زیان در شرکتهای بازرگانی

جدول زیر با اعداد نمایش داده شده است تا نحوه محاسبه دقیق تر و قابل فهم باشد:

صورت سود و زیان در حسابداری چیست و چطور محاسبه میشود؟

جدول صورت سود و زیان در شرکت های بازرگانی

⬇️ دانلود اکسل محاسبه سود و زیان در حسابداری

در این قسمت می‌توانید اکسل محاسبه سود و زیان در صورت سود و زیان شرکت خدماتی، صورت سود و زیان شرکت بازرگانی و جدول صورت سود و زیان در اظهارنامه اشخاص حقوقی را دانلود کنید. همچنین در این قسمت می‌توان محاسبه سود و زیان در اکسل، محاسبه درصد سود و زیان در اکسل، فرمول محاسبه سود و زیان در اکسل، محاسبه سود فروش در اکسل، محاسبه درصد سود و زیان در اکسل و… را مشاهده نمود.

صورت سود و زیان جامع چیست؟

در این صورت کلیه هزینه ها و درآمدها طی یک دوره مالی شناسایی و به صورت مجزا نوشته می‌شوند. باید توجه کرد این هزینه یا درآمدها تحقق پیدا کرده اند یا خیر.

صورت سود و زیان جامع نشانگر مواردی مانند: سود و زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه های شناسایی شده شامل تحقق یافته و نیافته هستند.

🔍 اطلاعات موجود در صورت سود و زیان جامع

سود یا زیان خالص دوره

سایر درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده به تفکیک

صورت سود و زیان در حسابداری چیست و چطور محاسبه میشود؟

صورت سود و زیان جامع

نکته

توجه داشته باشید که ملاک تصمیم گیری اقتصادی افراد ذینفع و پیش بینی سودها و جریان های نقدی در آینده، مطالعه صورت های مالی تهیه شده توسط بنگاه اقتصادی است ضرورت دارد تا در تهیه صورت سود و زیان جامع تمام درآمد و هزینه های شناسایی شده طی دوره مورد توجه قرار گیرد. البته صورت سود و زیان جامع به ارزیابی عملکرد مدیران در دوره مالی کمک چندانی نمی‌کند.

صورت سود و زیان تلفیقی چیست؟

منظور از صورت سود و زیان تلفیقی به مجموعه گزارشات مالی از یک شرکت یا موسسه مادر و شرکت های فعال زیر نظر آن نیز است. صورت سود و زیان تلفیقی سلامت یک مجموعه را به شکل کلی نشان داده و از مجموعه گزارشات مالی جداگانه چندین شرکت تبعیت می‌کند و تلفیق آن ها را با یکدیگر تشکیل و نشان می‌دهد.

در اصل چون یک شرکت با زیر مجموعه‌های خود در حال انجام فعالیت است، تهیه گزارشی که وضعیت آنها را در کسب و کار به صورت کلی نشان دهد دارای اهمیت است و این گزارش کلی صورت سود و زیان تلفیقی نام دارد. بر اساس GAAP یا همان اصول حسابداری عمومی پذیرفته شده، شرکت مادر بایستی صورت های مالی تلفیقی را تهیه کند تا رفاه مالی شرکت مادر و شرکت های تابعه آن گزارش دهد.

این صورت ها اکثرا با استفاده از نرم‌افزار تلفیق مالی تهیه می‌شود که ارقام مالی را از هر شرکت تابعه جداگانه می‌گیرد و آنها را در یک گزارش کلی ترکیب می‌کند.

نکته

هر شرکت فرعی گزارشات مالی مستقل خود را نیز تهیه می‌کند. شاید این یک کار اضافی است. اما اهمیت تجزیه و تحلیل صورت های مالی تلفیقی نشان می‌دهد که این گزارشات مزایای زیادی را برای سرمایه گذاران، تحلیل‌گران مالی و سایر افرادی که ممکن است سلامت شرکت مادر را ارزیابی کنند، به همراه دارند. به همین دلیل هم تهیه و بررسی آنها کار اضافی نیست.

🎥 ویدیوی تهیه اکسل صورت سود و زیاد در حسابداری

شاید سوال شما باشد → کلیک کنید

۱. صورت سود و زیان شرکت در پایان چه آیتمی را نشان می‌دهد؟

میزان سود یا زیان شرکت در پایان سال مالی.

۲. آیا ارائه صورت سود و زیان الزامی است؟

بله، شرکت‌ها موظف هستند در پایان هر سال مالی صورت سود و زیان خود را تهیه کنند.

۳. مبنای محاسبه صورت سود و زیان چیست؟

حسابداری تعهدی به عنوان مبنای محاسبه صورت درآمد و هزینه در نظر گرفته می‌شود. هر نوع مبلغی که از حساب شرکت به خارج از آن انتقال یابد به عنوان هزینه و هر مبلغی که به حساب شرکت واریز شود به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود.

۴. هزینه استهلاک در صورت سود و زیان چگونه محاسبه می‌شود؟

این مبالغ مشمول مالیات نمی‌شوند و جزو هزینه‌های غیرنقدی فعالیت‌های شرکت هستند که در متن فوق بیشتر به این موضوع پرداخته ایم.

۵. تفاوت صورت سود و زیان با صورت سود و زیان جامع در چیست؟

از آنجایی که برخی هزینه‌ها و درآمدها در صورت سود و زیان نمایش داده نمی‌شوند، برای نمایش دقیق آنها صورت سود و زیان جامع تهیه می‌شود. برای این منظور، تمام درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به موارد قبلی اضافه می‌کنند.

🔻🔺🔻 اگر جواب سوال خود را اینجا پیدا نکردید برای ما کامنت بگذارید در اولین فرصت پاسخ خواهیم داد 🔺🔻 🔺

پیشنهاد ما

وظیفه هر حسابدار در طول دوره مالی تهیه یک سری گزارشات است که صورت سود و زیان هم شامل این گزارشات می‌شود. اما قبل از سپردن کارها از جمله محاسبه صورت سود و زیان به یک حسابدار باید اطمینان حاصل کنیم که حسابدار شرکت فردی کاربلد و حرفه ای است. برای تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه ای کافی است در دوره های آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته شرکت کرده و موفقیت خود را در این زمینه تضمین کنیم.

دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا ضرر

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.

چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟

در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:

نکات کلیدی:

 • معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
 • بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
 • داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید!

از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.

معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.

تعیین حدضرر و حد سود:

تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.

معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.

ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.

قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!

بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.

استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:

استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.

از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.

چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟

انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.

میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.

میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.

یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.

همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.

هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:

 • برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
 • میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
 • حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
 • حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
 • از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.

بازده مورد انتظار را محاسبه کنید:

انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.

بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.

تنوع بخشی:

“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.

سخن پایانی

معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.

نقطه سر به سر چیست و نحوه محاسبه آن

نقطه سر به سر چیست

یا اینکه نام نقطه سر به سر را در دانشگاه شنیده اید ولی روش و نحوه محاسبه نقطه سر به سر را نمی دانید! بهترین قیمتی که می توانید برای محصولاتتان تعیین کنید و در عین حال کسب وکار سودآوری داشته باشید، چه میزان خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوالات و چندین سوال دیگر در مورد نقطه سر به سر، فواید و محدودیت های آن کافیست تنها چند دقیقه زمان بگذارید و این مقاله را تا انتها بخوانید. به علاوه اگر از طرفداران ابزارهای کاربردی کسب وکار و یادگیری مفاهیم به شکل خودآموز می باشید، در انتهای این مقاله ابزاری ویژه را به شما معرفی خواهیم کرد.

نقطه سر به سر (Break-Even Point) به معنای نقطه ای است که در آن مجموع هزینه ها با مجموع درآمدها برابر می شود. این عدد به کمک سطح و تعداد محصولات یا خدمات تولید شده در طول فرایند تولید یا یک دوره مالی تعیین می شود که در آن درآمد ایجاد شده با هزینه های رخ داده برابر است و درآمد خالص در آن دوره صفر است.

به عنوان مثال نقطه سر به سر یک کسب وکار بر مبنای سطح تولید ممکن است 5000 واحد محصول باشد و بر مبنای دوره مالی ممکن است 6 ماه پس از شروع فروش محصول در نظر گرفته شود. ما در این مقاله به صورت خاص به نقطه سر به سر بر مبنای تعداد واحدهای محصول یا خدمت تولید و ارائه شده می پردازیم.

به زبان ساده نقطه سر به سری یعنی سازمان نه پولی به دست می آورد و نه از دست می دهد بلکه به سر به سری رسیده است.

اولین هدف هر شرکتی دستیابی به نقطه سر به سر در کمترین زمان ممکن و با بیشترین کارآیی است. در این نقطه ضرر متوقف می شود و سودآوری شروع می شود. نقطه سر به سر به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید کسب وکار شما در صورت چه میزان کاهش در فروش همچنان سر پا باقی می ماند. به کمک این تحلیل حتی می توانید تغییراتی که با تغییر قیمت محصول، در سود اتفاق می افتد، را تشخیص دهید.

با محاسبه نقطه سر به سر می توانید اهداف فروش خود را با توجه به ظرفیت بازار تعیین کنید و میزان فروش برای دستیابی به بیشترین سود ممکن حتی پس از آن را تعیین نمایید.

کاربرد نقطه سر به سر در کسب وکار

هر کسب و کاری به دنبال رسیدن به نقطه سر به سر به سریع ترین شکل ممکن و با بیشترین کارآیی است. این نقطه، میزانی از فروش است که در آن ضرر متوقف و سودآوری آغاز می شود.

محاسبه نقطه سر به سر به خصوص برای افرادی که پیش زمینه خاصی در رشته های مدیریتی ندارند عموما کار دشواری است، اما نگران نباشید امروز شما می توانید این عدد را به کمک روش ها و ابزارهای مختلف محاسبه نقطه سر به سر در اکسل به سادگی پیدا کنید. محاسبه نقطه سر به سر در کسب وکار کاربردهای زیر را دارد:

 • یکی از کاربردهای نقطه سر به سر، تعیین ضرر و زیانی است که یک کسب و کار می تواند در صورت افت رقم فروش تحمل کند.
 • از این مفهوم برای سنجش تغییر در سودآوری، در صورت جایگزینی اتوماسیون که یک هزینه ثابت است، با نیروی کار که یک هزینه متغیر است، استفاده می شود.
 • از نقطه سر به سر برای تشخیص تغییراتی که در میزان سود در صورت تغییر در قیمت محصولات یا خدمات شرکت ایجاد می شود، استفاده خواهد شد.
 • در نهایت نقطه سر به سر به تعیین ظرفیت باقیمانده پس از رسیدن به آن کمک خواهد کرد. دانستن این موضوع به شرکت کمک می کند تا در مورد حداکثر سود قابل دسترسی آگاهی بیابد.

عواملی که منجر به افزایش نقطه سر به سری می شوند:

 • افزایش فروش، از آن جهت که شرکت برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان و تقاضای بازار باید بر تولید خود بیفزاید که تبعا منجر به افزایش هزینه تولید می شود.
 • تعمیر تجهیزات و دستگاه ها،کاهش ظرفیت تولید، منجر به فروش محصولات کمتر و در نتیجه درآمد زایی کمتر شده و همچنین هزینه تعمیرات نیز منجر به افزایش نقطه سر به سری می شود.
 • افزایش هزینه های تولید، این هزینه ها ممکن است شامل افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره محل، افزایش حقوق کارکنان و … باشند.

عواملی که منجر به کاهش نقطه سر به سری می شوند:

 • افزایش قیمت محصول یا خدمت
 • تحلیل حاشیه سود و فروش محصولات با بیشترین حاشیه سود
 • قیمت گذاری و طرح های ترفیعی
 • برونسپاری تولید
 • تحلیل هزینه های ثابت و متغیر

مزایای تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر

نقطه سر به سر فواید و کاربردهای فراوان و متفاوتی در کسب وکارهای گوناگون دارد. برخی از مزایای محاسبه نقطه سر به سر در ادامه آورده شده است :

 • مفهوم نقطه سر به سر تخمین دقیقی از تعداد واحدهای مورد نیاز که باید به فروش برسند تا سازمان واقعا شروع به سودآوری نماید را به شما ارائه می کند.
 • این نقطه به شما کمک خواهد کرد تا هزینه های ثابت و متغیر را شناسایی و میان آنها هماهنگی ایجاد نمایید.
 • این نقطه یک ابزار اندازه گیری است که برای تعیین اهداف فروش، به شکل موثر مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نقطه سر به سر می تواند پیامدهایی که یک هزینه یا افزایش کارآیی بر میزان سودآوری یک کسب وکار دارند، پیش بینی کند.
 • این معیار می تواند به شرکت در محاسبه سود (ضرر) شکل گرفته در سطوح مختلف فروش و تولید کمک کند.
 • سازمان ها می توانند از آن برای ارزیابی میزان تقاضای آتی استفاده کنند. اگر رسیدن به نقطه سر به سری بیشتر از بازه ی زمانی تعیین شده بر اساس تقاضای تخمین زده شده باشد، این یعنی” ضرر” و شرکت احتمالا باید تولید را متوقف کند یا تغییراتی اساسی برای افزایش تقاضا انجام دهد.
 • نقطه سر به سر کمک می کند تا شما اثرات احتمالی تغییر در قیمت فروش محصول یا خدمت را پیش بینی نمایید.
 • اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در تصمیم گیری های مهم مدیریتی به دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا ضرر کمک شما می آیند. به عنوان مثال می توان به اقدام برای دریافت وام، قیمت گذاری محصول (خدمت) یا شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اشاره کرد.

محدودیت های تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر

توجه کنید که تحلیل نقطه سر به سر مانند هر تحلیل مالی دیگری دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد. در ادامه به برخی از محدودیت های تحلیل آن می پردازیم:

 • نقطه سر به سر بر مبنای این فرض محاسبه می شود که درآمد و هزینه ها با تولید تغییر نخواهند کرد.
 • در تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر فرض می شود که فروش و تولید همواره ثابت هستند که در عمل غیر ممکن است.
 • یکی از محدودیت های محاسبه نقطه سر به سر با این روش، این است که از این تحلیل تنها برای یک محصول یا خدمت می توان استفاده کرد و اگر شرکتی چندین محصول تولید کند در محاسبه نقطه سر به سر با دردسرهایی مواجه خواهد شد و لازم است از مدل های دیگری استفاده کند.
 • این فرض که قیمت فروش فارغ از سطح و میزان تولید همواره ثابت خواهد ماند، غیرعملی است.
 • ایجاد جداول سر به سری و استخراج نقطه سر به سر یک فرایند زمانبر است. (ما با ارائه بسته تحلیل نقطه سر به سر در اکسل، زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر را برای شما به حداقل رسانده ایم!)
 • گاهی اوقات برخی از سازمان ها با بیش از اندازه در نظر گرفتن اهداف فروش پس از محاسبه آن به کمک فرمول نقطه سر به سر منجر به افزایش استرس در میان کارکنان خود می شوند.

حال که فهمیدید نقطه سر به سر چیست و با مزایا، معایب و کاربردهای مختلف آن آشنا شدید، نوبت به محاسبه و تحلیل نقطه سر به سر می رسد.

نمودار نقطه سر به سر

یکی از روش های پرکاربرد در نمایش مفهوم نقطه سر به سر به ویژه در طرح های توجیهی کسب وکار که در آن حجم زیادی از اطلاعات به افراد ارائه می شود، استفاده از نمودارها و تصاویر است.

البته که جزییات و جداول ریز محاسبه نقطه سر به سر در اکسل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، ولی اولین چیزی که در کوتاه ترین زمان ممکن توجه مخاطب را جلب کرده و میزان نقطه سر به سر را به ساده ترین شکل ممکن نشان می دهد، نمودار نقطه سر به سر است.

نمودار نقطه سر به سری، نموداری است که در آن حجم و میزان فروشی که در آن کل هزینه ها با درآمد فروش برابر خواهد شد، نشان داده می شود. نمودار نقطه سر به سر شامل یک محور افقی است که روی آن تعداد یا حجم محصول یا خدمت نشان داده می شود و دارای یک محور عمودی با عنوان درآمد/هزینه است.

مطابق نمودار نقطه سر به سر زیر، قبل از نقطه سر به سر ضرر و زیان و بعد از آن سود اتفاق می افتد. از این نمودار برای نمایش توانمندی کسب وکار در کسب سود با توجه به ساختار هزینه ای فعلی آن استفاده می شود.

نقطه سر به سر چیست

نحوه محاسبه نقطه سر به سری

نقطه سر به سری بر مبنای واحد کالا یا خدمات تولید شده در ساده ترین حالت بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

هزینه های ثابت = نقطه سر به سر

(هزینه های متغیر – قیمت کالا)

براین اساس لازم است قیمت های مختلف را برای کالا یا خدمات خود در نظر گرفته و با توجه به هزینه ثابت و متغیر مشخص کنید با تولید و فروش چه تعداد کالا به نقطه سر به سری خواهید رسید.

در طول فرآیند محاسبه نقطه سر به سر، علاوه بر تخمین تعداد کالای مورد نیاز جهت برابری میزان کل فروش با کل هزینه، آنچه برای مدیران برند و محصول و صاحبان کسب و کارها اهمیت دارد، امکان مقایسه سناریوهای مختلف در رسیدن به آن است.

به عنوان مثال مدیران بازاریابی بر اساس استراتژی بازاریابی خود در مرحله لانچ محصول به دنبال قیمت گذاری محصول هستند، حال با استفاده از تحقیقات بازار رنجی از قیمت را برآورد کرده اند اما با استفاده از تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر می توانند مناسب ترین قیمت را انتخاب کنند، به همین دلیل وجود ابزاری برای تحلیل نقطه سر به سری می تواند کمک شایانی به تصمیم گیری مدیران بازاریابی و برندینگ کند.

از این رو برای محاسبه نقطه سر به سر از فایل های اکسل فرمول بندی شده استفاده میشود تا با تغییر داده های ورودی امکان بررسی نتایج مختلف برای تصمیم گیرندگان فراهم شود تا استراتژی و سناریوهای تولیدی و فروش خود را به صورت کارآمد مشخص کنند.

ایجاد جداول سر به سری و استخراج نقطه سر به سر یک فرایند زمانبر و در برخی موارد کمی پیچیده است. از اینرو پیرو نیاز شناسایی شده در بازار، به خصوص در کسب و کارهای کوچک و برندهایی که به دنبال لانچ محصول هستند، بسته ایی تحت عنوان ” ابزار تحلیل نقطه سر به سر بر اساس تعداد واحد تولید شده ” آماده کرده ایم، تا زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر را برای شما به حداقل برسانیم و با ایجاد امکان محاسبه و مقایسه حالت های مختلف شما را در امر تصمیم گیری یاری دهیم.

این بسته، شامل فایل اکسل فرمول بندی شده جهت محاسبه نقطه سر به سر در اکسل به همراه خروجی های نموداری، و راهنمای استفاده از فایل به زبان ساده می باشد، که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید در کمترین زمان نقطه سر به سر کسب وکار خود را براساس واحد تولیدی محاسبه نمایید.

دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا ضرر

برای آنکه هزینه های رستوران را به درستی مدیریت کنید، ابتدا باید با روش محاسبه اصولی آشنا شوید. باید هزینه های ثابت، متغییر و سربار را قدم به قدم شناسایی کنید و بودجه ای برای هرکدام بسته به شرایط در نظر بگیرید. به این صورت پیشبرد همه چیز به صورت مرحله ای و با شناخت خواهد بود و احتمال موفقیت در این کار قطعی خواهد شد.

محاسبه هزینه های ثابت و متغییر رستوران به ساده ترین روش

هزینه ثابت چیزی است که ارتباط مستقیم با فروش ندارد و میزان آن مستقلا مشخص می‌گردد. یک مثال از هزینه ثابت اجاره بها است. در اغلب موارد میزان اجاره بها ماه به ماه تغییر نمی‌کند و هیچ ارتباطی با سر حد فروش ماهانه ندارد.

اجاره بها جز هزینه های ثابت خواهد بود که میزان آن با قرار داد کاملا مشخص می‌شود. از موارد دیگر هزینه های ثابت مالیات و عوارض ملک، بیمه و هزینه استهلاک تجهیزات است.

هزینه قسمتی از نیروی انسانی نیز جزو دسته هزینه های ثابت خواهد بود. چه رستوران فروش داشته باشد یا خیر در هر صورت کارکنان حقوق خود را دریافت خواهند کرد. بنابراین دستمزد کارکنان تا زمانی که در مجموعه فعال هستند جزو هزینه های ثابت محسوب می‌شود.

کارکنانی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل صندوق دار، مدیر، آشپز اصلی، و سالن کار یا مسئول رزرو و رسیدگی به امور مشتریان خواهد بود. همچنین دستمزد کسانی که نظافت رستوران را انجام می‌دهند جزو هزینه های ثابت محسوب دلیل اهمیت محاسبه درصد سود یا ضرر می‌شود. غیر از این دستمزد افرادی به مراتب و تدریجی با توسعه کسب و کار استخدام می‌شوند نباید جزو هزینه ثابت محاسبه گردند.

تا حدی برخی قبوض مانند برق و حتی کف هزینه قبض گاز را می‌توان در جزو هزینه های ثابت محاسبه کرد. اینها را فقط در صورتی باید در بخش هزینه های ثابت در نظر بگیرید که از حداقل میزان مصرف برق و گاز مطلع باشید. این مقدار مصرف برق و گاز با میزان فروش ارتباطی ندارد.

تمام هزینه هایی که از حداقل بیشتر باشد باید منعکس کننده توسعه تجارت باشد و اغلب جزوه دسته هزینه های ثابت قرار نمی‌گیرند. اما در این مثال میزان مصرف انرژی جزو هزینه های ثابت قرار خواهد گرفت.

هزینه های ثابت خود به دو بخش هزینه هایی که قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم می‌شوند. هزینه های قابل کنترل آنهایی هستند که در کوتاه مدت تغییر می‌کنند. برای مثال با وجود اینکه دستمزد نظافت چی را می‌توان در بودجه بندی هزینه های دایمی قرار دارد اما این امکان وجود دارد که ( به دلیل آنکه هیچ قراردادی با نظافت چی منعقد نمی‌شود) این امکان وجود دارد تا هزینه سرویس را در کوتاه مدت برای بازه ای کاملا حذف نمایید.

تبلیغات و بازاریابی رستوران در دسته هزینه های ثابت قرار می‌گیرند و تصمیم اینکه بودجه آن چقدر باشد را می‌توان با توجه به شرایط تغییر داد.

هزینه های غیر قابل تغییر آنهایی هستند که در کوتاه مدت نمی‌توان آنها را حذف کردن یا میزان آنها را تغییر داد. مثال های معمول هزینه های ثابت استهلاک تجهیزات خواهد بود.

در اغلب موارد محاسبه اولیه تنها هزینه که واقعا ثابت است میزان هزینه های سربار است. هزینه سربار دسته ای است که که رستوران برای تداوم جریان عملیاتی به آن نیاز دارد و هزینه مستقیم تهیه غذا و یا ارائه سرویس نیست.

هزینه های متغیر

 • هزینه های متغیر به صورت مستقیم با فروش ارتباط دارند. مثال های آن دستمال و موارد جانبی که ضمن سرو برای مشتری فراهم می‌شود. به طور معمول میزان هزینه های متغییر با افزایش و کاهش میزان فروش تغییر می‌کند.
 • هزینه متغیر دیگر شامل مواد غذایی، نوشیدنی ها و قسمتی از هزینه های نیروی انسانی خواهد بود. معمولا بخش بزرگی از هزینه های متغییر را مواد غذایی و نیروی انسانی تشکیل می‌دهند.
 • هزینه متغیر قابل کنترل کردن هستند. می‌توان مواد اولیه ای که گران نباشند را در لیست موارد مور نیاز رستوران جایگزین کرد .و یا می توان سایز پرشن غذا را تغییر داد و یا ساعت کاری کارکنان را شیفتی کرد.

در محاسبات ابتدای هزینه های راه اندازی رستوران تنها هزینه متغییر محاسبه شده هزینه غذا است.

هزینه های نیمه متغییر

هزینه های نیروی انسانی گاهی در دسته هزینه های نیمه متغییر قرار می‌گیرند. دلیل آن این است که برخی از آنها ثابت هستند و برخی دیگر زیر گروه متغییر قرار می‌گیرند. به این معنا که شما در کنترل جریان هستید و تعیین می‌کنید که چه ساعاتی چه گروهی از کارکنان فعالیت داشته باشند.

برای محاسبه پایه نیروی انسانی خودش دسته بندی مجزا دارد اما در این با توجه به توضیحات گفته شده در اینجا آن را در دسته نیمه متغییر قرار داده شده است.

نقطه بی سود و بی زیان

تنها مسیر که می‌توان با آن هزینه های رستوران را به تعدل رساند از طریق فروش کل مجموعه است. زمانی که کل درآمد حاصله از فروش مساوی هزینه نیروی انسانی، هزینه های سر ریز و مواد غذایی می‌شود در این صورت مچجموعه در نقطه بی سود و بی ضرری قرار خواهد گرفت.

فروش = نیروی انسانی + هزینه سرزیر + هزینه مواد غذایی

مثال این مورد زیر است:

فرض کنید دستمزد نیروی انسانی برای یک هفته برابر با 3 میلیون تومان است. از طرفی هزینه سر زیر برابر است با 2 میلیون تومان همچنین هزینه مواد غذایی 4 میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه نقطه بی سود و بی زیانی برابر با 9 میلیون تومان خواهد شد. برای آنکه رسیدن به این نقطه میزان فروش باید 9 ملیون توامان سودهی داشته باشد.

از طریق فرمول زیر می‌توانید هزینه هایی که در این بخش توضیح داده شد را محاصبه نمایید:

میزان سود = فروش - ( هزینه نیروی انسانی + هزینه های سر ریز + هزینه های مواد غذایی )

بررسی درصد هزینه های

نقطه بی سود و بی زیانی در مثال بالا با تومان محاسبه گردید. اما آنچه اهمیت بیشتری در صنف رستوران داری دارد، درصد هزینه ها در وضعیت کلی و درصد هزینه مواد غذایی به صورت جزیی خواهد بود.

در مسیر عملیاتی که به درستی طی شود، درصد هزینه های نسبتا ثابت باقی می‌ماند حتی اگر اعداد تومانی به صورت هفتگی و ماهانه رنج تغییر بالایی داشته باشند. با این وجود، اگر حجم افزایش پیدا کند به موازات آن کارایی هم بالا خواهد رفت و متعاقبا هزینه های تولید و پایین خواهد آمد و میزان سود دهی بالا خواهد رفت.

محاسبه درصد سود چگونه است؟

محاسبه درصد سود از طریق تقسیم هزینه‌ها بر فروش و تبدیل ان به درصد صورت می‌گیرد. فرول آن مورد زیر خواهد بود:

درصد هزینه = هزینه ÷ کل میزان فروش

و به ریز محاسبه های درصد هزینه به شیوه زیر محاسبه خواهد شد:

درصد هزینه مواد غذایی = هزینه مواد غذایی ÷ میزان کل فروش

درصد هزینه نیروی انسانی = هزینه کل نیروی انسانی ÷ میزان کل فروش

درصد هزینه های سر ریز = هزینه کل سر ریز ÷ میزان کل فروش

برای آنکه بهتر با این محاسبه ها آشنا شوید در این بخش مثال های آورده شده است:

میزان فروش یک رستوران 2500 تومان است. در این مجموعه هزینه مواد غذایی 1000 تومان است و هزینه نیروی انسانی دقیقا 850 هزار تومان همچنین هزینه سر ریز 650 تومان خواهد بود.

درصد هزینه محاسبه گردد مورد بالا به روش زیر محاسبه خواهد شد:

درصد هزینه مواد غذایی = هزینه مواد غذایی ÷ میزان کل فروش

هزینه درصد غذا = 1000 ÷ 2500 = 0.4 یا %40 درصد

درصد هزینه نیروی انسانی = هزینه نیروی انسانی ÷ میزان کل فروش

850 ÷ 2500 = 0.34 یا 34%

درصد هزینه های سر ریز = هزینه کل سر ریز ÷ میزان کل فروش

650 ÷ 2500 = 0.26 یا 26%

محاسبات در این مثال نشان می‌دهد که مجموعه در نقطه بی سود و بی ضرری قرار دارد. اما در اکثر موارد میزان کل فروش از نقطه خنثی سود و ضرر بیشتر خواهد بود و نشانگر میزان کل سود خالص قبل از محاسبه مالیات است.

در این بخش مثال دیگری نیز آورده شده است:

رستورانی که میزان فروش آن 3500 تومان است را در نظر بگیرید. در این رستوران هزینه مواد غذایی 1250 تومان است و دستمزد نیروی انسانی در حدود 800 دلار خواهد بود. همچنین هزینه سر ریز در حدود 700 دلار است. برای محاسبه میزان سود و هزینه ها به روش زیر عمل می‌کنیم:

درصد هزینه مواد غذایی = 1250 ÷ 3500 = 0.357 یا 35.7 %

محاسبه درصد هزینه نیروی کاری= 800 ÷ 3500 = 0.2285 یا 29 %

محاسبه درصد هزینه سر ریز = 700 تومان ÷ 3500 تومان = 0.2 یا 20 درصد

محاسبه میزان سود = میزان کل فروش ( هزینه تمام شده غذا + دستمزد نیروی انسانی + هزینه سر ریز )

3500 (1250 + 800 + 700) = 3500 2750 = 750 تومان

محاسبه درصد سود بر اساس فروش = 750 ÷ 3500 = 0.214 = 21.4% درصد

در این مثال محاسبه درصد سود قبل از کم کردن میزان مالیات بیش از 20 درصد است. برای اغلب عملیات های رستوران ها ممکن است این عدد اینقدر بالا نباشد.

راه دیگری که با آن می‌توان درصد سود را محاسبه کرد این است که به درصد سود را به درصد هزینه اضافه نمایید و پاسخ را از 100 درصد کم نمایند. به مثال زیر دقیقا از همین روش استفاده کرده است:

درصد سود = 100% - درصد هزینه

100% - ( 35.7% + 22.9% + 20%) = 100% - 78.6 % = 21.4 %

چالش‌ها و مزیت‌های استفاده از ربات‌ها به عنوان وسایل آشپزی

ربات ها به انسان این قابلیت را میدهند تا از انجام کارهای تکراری رهایی یابند. درهرحال با ورود به فضای همکاری با ربات‌ها، به حمایت مستقیم از انسان ها میپردازیم. پیشبینی میشود در آینده ربات‌ها با فضای آشپزخانه ترکیب شده و همچون دیگر وسایل کاربرد خاص و ویژه‌ای پیدا کنند.در این مقاله به سناریو‌های متفاوتی که ربات به انسان کمک میکند اشاره میکنیم، سپس چالش‌ها و مزیت‌های ورود ربات‌ها به فضای آشپزخانه را مشخص خواهیم کرد.

مطالعه مقدماتی خطرات زیست محیطی از طریق ماتریس GUT (ماتریس اولویت بندی فرایندها و کاربرد آن در آشپزخانه صنعتی)

مطالعه مقدماتی خطرات زیست محیطی از طریق ماتریس GUT (ماتریس اولویت بندی فرایندها و کاربرد آن در آشپزخانه صنعتی)

فقدان اقدامات پیش‌گیرانه موثر می‌تواند به بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار منجر شود. برای شناسایی و کاهش این خطرات، ماتریس GUT با تعیین میزان «ضرورت»، «فوریت» و «اهمیت» مشکلات، آنها را اولویت بندی میکند. در این مقاله ماتریسی مطرح شده که در آن خطرات زیست محیطی موجود در آشپزخانه صنعتی یک بیمارستان دانشگاهی بررسی می‌شود.

تجهیزات مورد نیاز کترینگ : همه آنچه برای شروع این کسب و کار به آن نیاز دارید

لیست تجهیزات مورد نیاز کترینگ باید قبل از نهایی شدن همه چیز کامل باشد زیرا نظم کار شما به این فراهم بودن این ابزارهای حیاتی گره خورده است. بررس تمام تجهیزات و لوازم قبل از شروع به کار کترینگ یکی از با اهمیت ترین پله‌های موفقیت است.

در این بلاگ لیست تجهیزات مورد نیاز برای موفقیت در راه اندازی کترینگ آورده شده است تا با خیال آسوده وارد این کسب و کار شوید یا اگر در این حوزه فعال هستید با نگاه دقیق‌تری همه چیز را در آشپزخانه کترینگ خود چیدمان کنید.

راه اندازی فست فود چگونه است؟

اگر رویای شما راه اندازی فست فود است ، ممکن است در نظر داشته باشید تا یک شعبه از رستوران‌های زنجیره‌ای را خریداری کنید. ممکن است در نگاه اول مسیری سر راست به نظر برسد اما چون قبل از ورود به حوزه رستوران داری حتما یکی از مشتریان پر پا قرص رستوران‌های زنجیره ای محبوبمان بوده‌ایم و هر کدام از آنها موفق به نظر می‌رسند.

اما همه چیز خیلی واضح و بدون مشکل نخواهد بود، حتی اگر راه اندازی فست فود با خرید و قرار داد با یک رستوران شناخته شده و مطرح باشد. اول از همه هزینه که اول از همه باید پرداخت کنید در اکثر موارد بالا است.

در این بلاگ در مورد تمام جزییات مسیر برای راه اندازی فست فود و شرایط ممکن برای خرید یک شعبه از رستوران‌های زنجیره‌ای را بررسی خواهیم کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.