قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟


هزینه دادرسی سکه، طلا و ارز چگونه محاسبه می شود؟

مروری بر بند ه‍ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی :

در بند ه‍ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه که به بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مشهور است آمده است: «مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است« در بند الف همان بخشنامه نیز آمده است «هزینه دادرسی دعای مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ درصد محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵% محکومٌ به ) است «

بند ه‍ بخشنامه با بند الف آن مغایرت اساسی دارد زیرا در بند الف هزینه دادرسی دعاوی مالی تعیین تکلیف شده است و استثنا نمودن سکه و ارز و طلا به نظر فاقد منشا قانونی و در تعارض با قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد.

ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) :
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه و کالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

۱- در ابتدای ماده ۵۰۳ آمده است «هزینه دادخواست » به نظر می رسد هزینه دادخواست متفاوت از هزینه دادرسی باشد .زیرا هزینه دادخواست ،هزینه اوراق دادخواست محسوب ، و با هزینه دادرسی که هزینه رسیدگی به ماهیت دعوی است متفاوت است .به هر حال به نظر می رسد منظور قانونگذار از هزینه دادخواست همان هزینه دادرسی باشد.

۲- ماده ۵۰۳ خواسته یا ناخواسته قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ دعاوی را به اصلی و طاری تقسیم نموده و هزینه دادرسی این دعاوی را نیز به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حواله نموده است همچنین قانونگذار نحوه تعيين بهاي خواسته را، در ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پيش بيني نموده است. دعوی و به تبع آن خواسته دعوی ممكن است مالي ولي راجع به اموال غير پول باشد. در اين صورت بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين مي نماید و جز در دعاوي راجع به اموال غير منقول، هزينه دادرسي بر اساس مبلغ مزبور محاسبه و دريافت مي شود

۳- اما اينكه محاسبه هزينه دادرسي در خصوص «سكه طلا» بايستي بر اساس قيمت واقعي كه بانك مركزي اعلام نموده، صورت گيرد، در تعارض آشكار با بند ۴ ماده ۶۲ و بند الف همان بخشنامه قرار دارد، زيرا آنچه مسلم است، مطابق بند ۴ از ماده ۶۲ كه بيان مي دارد:« در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده…. مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.»، اطلاق و شمول واژه «اموال»، سكه طلا را نيز در بر مي گيرد و از اين جهت تفاوتي بين سكه طلا و ساير اموال غير پول از منظر اخذ هزينه دادرسي، وجود ندارد. از سوي ديگر، مطابق قسمت اخير بند ۴ ماده ۶۲، تنها در صورتي كه قانون (و نه بخشنامه يا آيين نامه!) ترتيب ديگري معين كرده باشد، مقرره مزبور كنار گذاشته خواهد شد.

۴- نكته اي كه بايد در خصوص اين بخشنامه، ، بدان توجه كرد آن است که مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي و ماده قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنين ماده ۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۷ قضات دادگاهها مكلفند در صدور آراءِ خود به قانون استناد كنند.لذا در فرضي كه خواهان هزينه دادرسي خواسته مطالبه سكه طلا را بر اساس بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه نپردازد، قضات دادگاهها اساساً حق استناد به بخشنامه مذكور در رد دعواي خواهان را نخواهند داشت .

مطابق بند ۴ از ماده ۶۲ كه بيان قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ مي دارد:« در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد» نه بخشنامه و آيين نامه. بنابراین الزام خواهان دعوی به تقويم خواسته مطابق بخشنامه يكنواخت سازي هزينه دادرسي در دعوي اصلي خلاف قانون به نظر مي رسد. همچنین . بخشنامه اخير الذكر در خصوص دعاوي اصلي صادر شده است نه دعاوي طاري بنابراین چنانچه خواهان دعوی مجبور به پرداخت هزینه دادرسی مطابق بخشنامه در دعاوی اصلی باشد با توجه به اینکه بخشنامه مغایر با قانون صادر شده و دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیات عمومی، خود را صالح به ابطال بخشنامه های صادره از قوه قضاییه نمی‌داند ( در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری این صلاحیت به دیوان داده شده امید است که به تصویب نهایی برسد ) به طریق اولی پرداخت هزینه دادرسی دعاوی طاری در موضوع بند ه‍ بخشنامه فاقد منشا قانونی به نظر می رسد.

ماشین حساب طلا

1- روش محاسبه قیمت طلای ساخته شده براساس آخرین تغییرات قانونی اجرا شده از جمله تغییرات در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در تاریخ 1400/10/13 به تصویب رسیده و رسما قابل اجراست.

2- اصل طلا و جواهر و پلاتین طبق قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، معاف می‌باشد ولی ارزش افزوده همچنان روی اجرت ساخت و سود طلافروشی معاف نشده و اعمال می‌شود.

3- در صورت نیاز می‌توانید اعداد محاسبه شده سود طلافروش و مالیات محاسبه شده را به دلخواه خود تغییر دهید.

4- معمولا دو روش برای محاسبه اجرت ساخت وجود دارد که می‌توانید یکی از روش‌های درصدی از قیمت اصل طلا، یا روش مبلغی به ازای هر گرم طلا را در فرم انتخاب و تکمیل کنید.

5- برخی از طلاهای ساخته شده شامل سنگ‌های قیمتی می‌باشند که معمولا قیمت آنها به صورت مجزا در ردیف موردنظر اعمال می‌شود که در این صورت می‌توانید وزن سنگ را کم کنید و وزن خالص طلا را بدون سنگ وارد کنید، در صورتی که طلای مدنظر شما سنگ ندارد، نیازی به تکمیل مبلغ سنگ نیست.

6- در محاسبه قیمت طلای بدون اجرت (مستعمل و دست دوم)، کافیست فیلد اطلاعاتی مربوط به اجرت را صفر لحاظ کنید.

نحوه جدید محاسبه قیمت طلا برای خرید چگونه است؟+فیلم

از ۱۳ دی ۱۴۰۰ اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است که سبب می شود تا قیمت تمام شده طلا برای مصرف کننده کاهش یابد.

 • پیش بینی معامله گران از قیمت سکه
 • ۴ عامل تاثیرگذار در ناکامی قیمت طلا
 • آخرین تحولات بازار طلا و ارز در تهران
 • بازار طلای تهران تعطیل شد
 • قیمت طلا در سال ۹۷ زیر سایه نوسانات قیمت دلار

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

وب گردی

 • دستور پخت چند کوکی خوشمزه که همه افراد عاشق آن هستند
 • لیست ۷ مورد از بهترین دسرها در دنیا
 • طلا بخریم یا صندوق طلا؟
 • درمان خانگی پروستات + ( ۸ روش پیشگیری از پروستات ) آپدیت جدید
 • جزئیات وام فوری بانک آینده اعلام شد! فقط با سفته و کاملا آنلاین
 • مرکز تلفن ابری، تکنولوژی جایگزین ویپ
 • ۱۰ مورد از بهترین غذاها برای خوردن در دوران بارداری
 • لیست غذاهایی که بوی بد بدن را از شما دور خواهد کرد
 • در حاشیه بزرگترین نمایشگاه بین المللی فولاد ۱۴۰۱ جزیره کیش رویداد صنعت آهن و فولاد کشور
 • نکاتی که باید درمورد لوله فاضلاب بدانید

پربازدیدهای سایت خوان

 • هشدار درباره اعتراضات ۵۰ روزه در ایران /زنگ خطر به صدا در آمد
 • وحشت بایدن از جنگ هسته ای پوتین /پیام مهم آمریکا به زلنسکی
 • خبر موشکی مهم سپاه پاسداران /شباهت موشک ایرانی به نمونه آمریکایی
 • خبر بد برای این طرفداران این خودروی جذاب+عکس
 • تندتر شدن لحن آمریکا در برابر ایران/ تصمیمات خطرناک در راه است؟
 • عکسی از همسر مجری معروف تلویزیون
 • تصاویری از محل نگهداری زنان و دختران دستگیرشده در اعتراضات
 • ماجرای کتک خوردن یک نماینده از معترضان/ حق‌ ماست، باید سیلی بخوریم
 • باهنر: قانون اساسی که آیه قرآن نیست/ اگر این داستان‌های اخیر جمع شود فکر نکنیم که مساله تمام شده
 • معمای پازل نتانیاهو در منطقه/ دوستی با پوتین، دشمنی با جمهوری اسلامی ایران

گروه نشریات دنیای اقتصاد

 • روزنامه دنیای اقتصاد
 • وب‌سایت خبری اقتصاد نیوز
 • شبکه اینترنتی اکوایران
 • روزنامه انگلیسی Financial Tribune
 • هفته نامه تجارت فردا
 • وب‌سایت انتشارات دنیای اقتصاد
 • وب‌سایت واحد توسعه دانش دنیای اقتصاد
 • وب‌سایت همایش‌های دنیای اقتصاد
 • خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

قیمت طلا در عربستان چند ریال است؟ | قیمت امروز طلا در عربستان

در این مقاله قصد داریم درباره قیمت طلا در عربستان و سوالات احتمالی راجب آن با شما عزیزان صحبت کنیم و با توجه به شرایط قیمت جهانی طلا به تحلیل قیمت این فلز گرانبها در عربستان و ایران قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ بپردازیم و همچنین برای شما عزیزان از چگونگی یافتن قیمت طلا به صورت لحظه ای صحبت کنیم. امیدواریم که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید و از مطالب ان کمال استفاده را ببرید.

 • همچنین جهت مشاهده نمودار قیمت طلا امروز کلیک کنید.

قیمت طلا در عربستان به چه صورت است؟

با توجه به این که کشور عربستان از جمله کشور هایی است که از معدن طلا برخوردار است و خود صاحب طلا است این کشور در زمینه صادرات طلا هم فعالیت دارد. کشور عربستان در سال های قبل نسبت به سال های اخیر از صادرات کمتری در زمینه طلا برخوردار بود ولی در چند سال گذشته صادرات خود را در زمینه طلا به بالای ۸۰ درصد رسانده است و این رقم برای این کشور رقم بسیاری است که درآمد بسیاری را عاید کشور عربستان می کند. این کشور علاوه بر طلا نسبت به استخراج نقره نیز فعالیتی بیشتر داشته است و صادرات خود را نسبت به سال های قبل افزایش داده است. در عربستان قیمت طلا مقداری افت داشته است و این به دلیل افت قیمت جهانی طلا است.

 • اگر می خواهید بدانید آینده طلا چگونه خواهد بود کلیک کنید.

قیمت طلا در عربستان برای خرید منطقی است؟

خرید طلا در عربستان کاملا بستگی به واحد پولی که قصد خرید با آن داریم را دارد. اگر فردی با پولی با واحدی با ارزش به عربستان برود و قصد خرید طلا را داشته باشد چون ارزش پول او بیشتر از ریال عربستان است این قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ خرید برای او به صرفه و با ارز می شود ولی بر عکس اگر فردی از کشوری که واحد پول آن ها از ریال عربستان کمتر است به عربستان برود و قصد خرید طلا را داشته باشد دچار ضرر می شود. البته این خرید به عوامل دیگری هم بستگی دارد که باید تمام جوانب ان را سنجید و حتما با متخصصان حرفه و با تجربه در این زمینه مشورت کرد و در انتها تصمیم گرفت.

تفاوت قیمت طلا در عربستان و ایران چقدر است؟

مدتی است که خبر قاچاق طلا در شهر های مختلف ایران به گوش می رسد که در شهر های مختلف ایران از جمله یزد، هرمزگان، شیراز و اصفهان که این قاچاقچیان شمش های طلا و همین طور سکه های طلا را به وسیله خودروها و یا لنج ها بار زده بودند و قصد خروج از کشور را داشتند. قصد آن ها از این کار خروج طلا از مملکت و بدست آوردن ارز آزاد بود. حال این سوال مهم و اساسی به وجود می آید که قاچاقچیان طلا چرا این همه خود را به سختی می اندازند؟ مگر تفاوت طلا در کشور ما و کشور های دیگر چقدر است؟ یکی از دلایل مهمی که به خاطر آن قاچاق طلا اتفاق می افتد افت شدید ارزش پول ملی ما است.

ارزش جهانی

شاید عده ای بر این باور باشند که ارزش طلا در همه جا به یک مقدار است و نرخ طلا، جهانی است ولی باید بگوییم ارزش طلا تا یک مقدار جهانی است ولی ارز مرجع بر روی این قیمت تاثیر می گذارد و ان را کمی تغییر می دهد. از این رو این موضوع باعث شده است که طلا در کشور ایران کمی ارزان تر از کشور های دیگر باشد. همین موضوع قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ باعث شده است که قاچاقچیان دست طمع بر این سرمایه ملی دراز کنند و با خارج کردن ان از مملکت و فروش در کشور های دیگر ارز آزاد بسیاری را از ان خودشان کنند که سود این کار در بعضی مواقع حدود دو برابر است.

قیمت طلا در عربستان به پول ایران چقدر است؟

همان طور که در قسمت قبل به این موضوع اشاره کردیم قیمت طلا در عربستان به پول ایران بسیار بالاتر از قیمت همان مقدار طلا در ایران است و این به دلیل افت شدید ارزش پول ملی ایران است. البته بسیاری اقدام به خرید طلا در کشور های دیگر می کنند که پیشنهاد ما برای این گونه افراد این است که حتما با مشاوران و متخصصان در این زمینه مشورت کنند و از مشاوره ان ها بی نصیب نمانند و بعد از آن اگر همچنان قصد خرید طلا در کشور های دیگر از جمله عربستان را داشتند اقدام به خرید طلا کنند.

قیمت طلا در عربستان چند ریال است؟

شاید تا کنون علت تفاوت قیمت طلا در ایران و عربستان را متوجه شده باشید. باید بگوییم کسانی که قصد خرید طلا در ایران یا عربستان را دارند می توانند با دنبال کردن قیمت طلا در کانال و یا سایت اصلی طلا قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ قیمت لحظه ای این فلز گران بها را متوجه شوند و از افزایش و یا کاهش قیمت طلا در روز های مختلف و یا حتی ساعات مختلف شبانه روز هم اطلاع پیدا کنند. ایران بورس کمک بسیار بزرگی برای کسانی که قصد یک خرید مقرون به صرفه را دارند می کند. قیمت طلا در عربستان امروز به علت پایین آمدن قیمت دلار و همچنین پایین آمدن قیمت جهانی طلا پایین آمده است ولی جدا از این علت ها سیاست های هر کشور هم در تعیین قیمت طلا در ان کشور نقش بسزایی دارد.

قیمت هر گرم طلا در عربستان چطور است؟

باید بگوییم که همان طور که قیمت طلا در ایران علاوه بر قیمت جهانی به عوامل دیگری هم بستگی دارد، قیمت طلا در عربستان هم به همین صورت است. حال به سراغ پاسخ این پرسش می رویم که قیمت طلا در عربستان به چه عواملی بستگی دارد؟ باید بگوییم که عوامل مختلفی از جمله اقتصاد هر کشور، سیاست های حاکمان آن کشور و از همه مهم تر عرضه و تقاضا در قیمت طلا در بازار عربستان تاثیر دارد. با افزایش قیمت جهانی طلا در سال گذشته شوک زیادی بازار طلا را در بر گرفت تا جایی که بسیاری از افراد هر ساعت و ثانیه صفحه اصلی سایت طلا را دنبال می کردند تا شاید نوسانات بازار از بین برود ولی در حال حاضر با توجه به ثبات قیمت دلار و روابط کشور کمی این نوسانات کم شد و هم قیمت دلار و هم قیمت طلا به آرامش رسید.

نمودار قیمت طلا در عربستان به چه صورت است؟

قیمت طلا در عربستان هم مانند دیگر کشور ها از نموداری برخوردار است که می توان از طریق این نمودار افزایش قیمت و یا کاهش قیمت را هم در طولانی مدت و هم در کوتاه مدت متوجه شد. این نمودار ها کمک بسیار زیادی به تحلیل گران و افراد عادی می کنند تا بتوانند درباره قیمت طلا در آینده پیش بینی هایی داشته باشند.

روند صعودی

در سال گذشته نمودار قیمت طلا در عربستان از روند صعودی با شیب بسیار زیادی برخوردار بود که از این رو تقاضا برای خرید این فلز گران بها بسیار زیاد بود که همین موضوع کمک زیادی به افزایش قیمت طلا در عربستان می کرد ولی در سال جدید مقداری این نمودار حالت نزولی پیدا کرده است که باید دید این افزایش و کاهش قیمت طلا چه عاقبتی را در پیش دارد. خلاصه این که برای تحلیل قیمت این فلز گران بها باید به تحلیل جدول قیمت طلا در عربستان پرداخت.

قیمت طلا تاریخی در عربستان سعودی

برای دیدن شاخص های قیمت طلا در عربستان می توانید به سایت Iranbourse مراجعه کنید و از تمامی قیمت های طلا با خبر شوید. در این سایت از بالاترین قیمتی که برای طلا در آن روز و یا در ان هفته بوده می توانید با خبر شوید و پایین ترین قیمت آن زمان هم در این سایت وجود دارد. حتی در این سایت قیمت لحظه ای هم وجود دارد که می توانید لحظه به لحظه آن را دنبال کنید. در سایت ما نرخ طلای تاریخی در این کشور به صورت ریال عربستان که به اختصار آن را SAR می نویسند هم وجود دارد. این قیمت برای طلاهای مختلف از جمله ۲۴ عیار، ۲۲ عیار، ۲۱ عیار، ۲۰ عیار، ۱۸ عیار، و حتی ۱۰ عیار هم نوشته شده است. ایران بورس هر ۳۰ ثانیه به یک بار مجددا بارگذاری می شود که این یکی از محسنات این سایت است.

سوالات متداول

 1. قیمت طلا در عربستان با ایران فرق می کند؟

در ایران قیمت طلا نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است و این موضوع باغث شده است که اگر کسی قصد خرید طلا با پول کشورمان در کشورهای دیگر را داشته باشد دچار ضرر شود.

قیمت طلا در عربستان با وجود این که جهانی است ولی شرایط هر کشور هم بر روی این قیمت تاثیر گذار است و تصمیمات مملکتی، و شرایط بازار هم بر این تغییر قیمت تاثیر بسزایی دارد.

قیمت پایین طلا در ایران سبب شده است که قاچاق این فلز گران بهاء به خارج از ایران زیاد شود و به همین دلیل است که در این مدت در اخبار دستگیری قاچاقچیان زیادی را که در حال قاچاف طلا بودند را اعلام کرد.

با توجه به پایین بودن ارزش پول ایران خرید طلا در کشورهای دیگر که ارزش پولشان از ما بیشتر است توجیه اقتصادی ندارند و متخصصان این خرید را توصیه می کنند.

نحوه محاسبات قیمت طلا در طلا فروشی چگونه است؟

با توجه به تاثیر افزایش بهای اونس جهانی و تغییرات نرخ ارز بر روی قیمت طلا، موجب شده که صنف طلا فروشان تا حدی بی رونق باشد. در همین راستا رئیس اتحادیه طلافروشان برای تحرک در بازار، از تغییر فرمول محاسبه قیمت طلا خبر داده است. برای آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه قیمت طلا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

وقایع روز یکی از دغدغه‌های افرادی که از طلا فروشی، طلا می خرند، نحوه محاسبه قیمت طلا توسط طلا فروش است. زیرا که طلافروشان برای محاسبه قیمت طلا از فرمول های متفاوتی استفاده می کنند و ممکن است با فرمولی که شما حساب کرده اید کاملا متفاوت باشد. به همین خاطر در این مقاله سعی کرده ایم به طور مشخص و با یک زبان ساده، تمام نکاتی را که در مورد محاسبه قیمت طلا است را توضیح دهیم.

نحوه محاسبات قیمت طلا

محاسبات قیمت طلا در طلا فروشی ها

نحوه حساب کردن قیمت طلا به صورت دقیق، کاملا حق شماست. اما طلا فروشان با استفاده از فرمول زیر قیمت طلایی که شما می خرید حساب می کنند.

۹% مالیات بر ارزش افزوده + ۷% سود طلافروش + (وزن طلا × (اجرت ساخت + قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار))

اما در این میان امکان دارد طلا فروشی را ببینید که به شکل متفاوتی از این فرمول استفاده می کند. به عنوان مثال در ابتدا مالیات بر ارزش افزوده را حساب می کند و بعد از آن سود طلافروشی خود را حساب می کند. اما نباید نگران این موضوع قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ باشید، زیرا پایه و اساس تمامی این فرمول ها کاملا یکسان بوده و در نتیجه نهایی قیمت تفاوت چندانی به همراه ندارد. برای آشنایی بیشتر با این فرمول بهتر است با تمام اجزای این فرمول آشنا شوید.

بیشتر بخوانید:

در برخی از طلافروشی ها، در زمان محاسبه قیمت طلا به جای محاسبه 7 درصد از سود مغازه و 9 درصد مالیات به صورت جداگانه، آنها را با یکدیگر جمع می زنند. این نوع روش محاسبه کاملا به نفع خریدار است، زیرا قیمت حساب شده تا حدودی کمتر محاسبه می شود.

نحوه محاسبات قیمت طلا

محاسبه اجرت طلا

اجرت ساخت طلا همان سودی است که طلاساز در ازای ساخت طلا دریافت می کند. طلا ساز این مبلغ را به اضافه قیمت خام یک گرم طلا کرده و به عنوان اجرت ساخت طلا دریافت می کند. البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که اجرت ساخت طلا برای طلاهای مختلف می تواند متفاوت باشد. بسته به نوع طراحی و نگینی که بر روی طلا کار شده است، می تواند اجرت ساخت طلا افزایش یا کاهش یابد. اما به شما توصیه می کنیم که در زمان خرید طلا، حتما از طلا فروش سوال کنید که اجرت ساخت این قطعه طلا چقدر است؟ در این صورت طلافروش با شفافیت بیشتری قیمت طلا را برای شما محاسبه می‌کند. البته به این نکته توجه داشته باشید که فاکتور خرید طلا اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که در این فاکتور باید اجرت ساخت با همان مبلغی که به شما اعلام شده است، جدا از قیمت خام طلا مشخص شود.

بیشتر بخوانید:

سازندگان طلا به سه روش اجرت ساخت طلا را تعیین می‌کنند و البته هر سه روش مورد تایید اتحادیه است. اجرت ساخت طلا به تومان حساب می شود و در نهایت به قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ قیمت خام طلا اضافه می گردد. معمولا قیمتی که بابت اجرت دریافت می شود از ده هزار تومان تا سی هزار تومان متغیر است. اما در برخی از طلا فروشی ها اجرت ساخت ممکن است معادل 50 یا 70 هزار تومان هم برسد. در ادامه به بررسی و محاسبه اجرت ساخت طلاها می پردازیم.

نحوه محاسبات قیمت طلا

اجرت ساخت به صورت درصدی

اجرت ساخت برخی از طلاها به صورت درصدی محاسبه می شود. یعنی اینکه ممکن است اجرت ساخت یک طلا در حدود 30 درصد از قیمت طلای خام محاسبه شود. البته این نکته را باید در نظر داشته باشید که اجرت ساخت طلا به صورت درصدی با افزایش و کاهش قیمت خام طلا ممکن است نوسان داشته باشد. اما اینکه اجرت ساخت طلا به صورت درصدی چگونه محاسبه می شود را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید قیمت یک گرم طلای 18 عیار، 496 هزار تومان است و اجرت ساخت این نوع از طلا 20 درصد قیمت طلا محسوب می شود. در این حالت اجرت ساخت طلای خریداری شده در حدود 99200 تومان محسوب می شود.

بیشتر بخوانید:

اجرت ساخت به تومان و درصد

یک روش دیگر محاسبه اجرت ساخت طلا، به صورت تومان و درصد بوده که نسبت به روش های دیگر پیچیده تر است. در برخی از طلا فروشی ها می بینید که به صورت 10000 تومان و 5 درصد است. برای محاسبه این اجرت ساخت می بایست در ابتدا 5 درصد قیمت خام را در ابتدا حساب کرده و بعد آن را با ده هزار تومان جمع می بندند. به عنوان مثال اگر قیمت خام یک طلا، 496000 تومان باشد، بدین صورت اجرت ساخت را حساب می کنیم.

۳۴,۸۰۰= ۱۰,۰۰۰ + ۲۴,۸۰۰ = ۰.۰۵ × ۴۹۶,۰۰۰

نحوه محاسبات قیمت طلا

وزن طلا چگونه حساب می شود؟

نکته دیگری که در طلافروشی باید به آن دقت کرد محاسبه وزن طلاست. وزن طلا در طلا فروشی ها از طریق ترازوهای بسیار دقیق که هر ۶ ماه یکبار از طرف بازرسان اتحادیه طلا و جواهر بررسی و آزموده می شود، محاسبه می شود.

محاسبه سود طلا در طلا فروشی

نکته دیگری که در طلا فروشی باید به آن دقت کرد سود طلافروشان یا همان سود مغازه طلا فروشی است. میزان سود طلا فروشی از طریق اتحادیه تعیین می شود که به صورت درصد در فرمول محاسبه قیمت طلا مشخص می شود. میزان این سود دقیقا ۷ درصد بوده که طلا فروشان آن را از مشتری در زمان خرید طلا دریافت می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت طلا ۴۹۶ هزار تومان باشد و اجرت طلایی که انتخاب کردید ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان باشد، سود طلا فروشی از فروش این طلا در حدود ۳۷ هزار و ۳۵۶ تومان است.

بیشتر بخوانید:

نحوه محاسبه سریع قیمت طلا در طلا فروشی چگونه است؟

با تمام توضیحاتی که در این مقاله به صورت گام به گام توضیح داده شد، در این قسمت می خواهیم فرمول محاسبه سریع قیمت طلا را با ماشین حساب بیان کنیم.

قیمت طلا+ فی اجرت+ 16+ % * وزن طلا= قیمت طلا

نکته دیگری که در طلا فروشی باید به آن دقت کرد میزان مالیات بر ارزش افزوده است میزان مالیات بر ارزش افزوده در هر شغلی مقداد ثابتی است که در طلا فروشی میزان نیز در حدود ۹ درصد قیمت طلا در نظر گرفته می شود.

نحوه محاسبات قیمت طلا

سخن پایانی:

امیدواریم با اطلاعاتی که در این مقاله عنوان شد، نحوه درست محاسبه قیمت طلا از طلا فروشی را یاد گرفته باشید. با یاد گرفتن تمام تکنیک های محاسبه قیمت طلا، دیگر هیچ قیمت روز طلا چگونه محاسبه می شود؟ گونه هراسی از اعداد و ارقام روی ماشین حساب نخواهید داشت. البته این نکته را فراموش نکنید که در بیشتر طلافروشان، شفافیت در کارشان وجود داشته و هر گونه سوالی در ارتباط با محاسبه قیمت طلا داشته باشید را پاسخگو هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.