توابع میانگین نمایی سه گانه


توابع میانگین نمایی سه گانه

نتایج جستجو برای: مقدار ویژه تعمیم یافته

تعداد نتایج: 249850 فیلتر نتایج به سال:

تحدب تعمیم یافته ونتایج مرتبط

ابتداتابع میانگین را تعریف می کنیم. سپس تابع پیوسته f رادر نظر می گیریم وفرض می کنیم m و n هر دوتابع میانگین باشند، تحت شرایطی تابع f را m n -محدب می گوییم. در حالت خاص، وقتی که هردو میانگین، میانگین حسابی باشند تحدب معمولی خواهیم داشت. دراین پایان نامه شرایط لازم وکافی برای m n -محدب بودن یک تابع را ارائه می دهیم و رابطه بینm n -?محدب ها را بر حسب اینکه m وn میانگین های حسابی، هندسی و یا ه.

مقایسه مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته و مدل های خطی تعمیم یافته در تعیین عوامل مرتبط با بیماری دیابت نوع۲ در استان یزد

حسین فلاح زاده, h fallahzadeh shahid sadoughi univers. f asadi shahid sadoughi university of. m rahmanian diabetes research center. m emadi ferdowsi university of mashha.

مقدمه: بیماری دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که شیوع آن بسیار زیاد و روز به روز درحال افزایش است. در این مطالعه ضمن تعیین عوامل موثر بر بیماری دیابت به مقایسه دو مدل خطی تعمیم یافته وخطی آمیخته تعمیم یافته می پردازیم. روش بررسی: داده های این مطالعه مربوط به طرح تحقیقاتی بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری دیابت بزرگسالان در گروه سنی 30سال وبالاتر شهری استان یزد می باشد. در این مطالعه جمعا 27.

مسئله مقدار ویژه معکوس نامنفی متقارن

در این پایان نامه مسئله مقدار ویژه معکوس برای ماتریس های نامنفی متقارن مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، ابتدا شرط حل پذیری برای مسئله مقدار ویژه معکوس نامنفی حقیقی ارائه شده، سپس ثابت می شود که این شرط برای ساخت ماتریس نامنفی متقارن با طیف داده شده سازگار است. در ادامه روشی برای ساخت ماتریس ژاکوبی نامنفی با استفاده از مقادیر ویژه داده شده ارائه می گردد و در نهایت مثال های عددی ضمیمه می شود.

مشتقات توابع فاصله تعمیم یافته و وجود نزدیکترین نقاط تعمیم یافته

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1386

در این پایان نامه ارتباط بین مشتقات سویی یک طرفه توابع نزدیکترین و دورترین فاصله تعمیم یافته و وجید نزدیکترین و دورترین نقاط نقاط تعمیم یافته مورد بررسی واقع شده است. نشان داده شده است که اگر این توابع، مشتقات سویی یک طرفه مساوی با1 یا 1- داشته یاشند، وجود نزدیکترین و دورترین نقاط تعمیم یافته نتیجه می شود و یک جواب جزیی به مسیله بازی که توسط فیتزپاتریک مطرح شده، داده شده است. همچنین ما مفهوم به.

نتایج نقطه انطباق سه گانه برای انقباض های تعمیم یافته در فضاهای متریک تعمیم یافته مرتب

در این پایانامه ابتدا به یادآوری چند مفهوم و قضایای مقدماتی در نظریه ی نقطه ثابت پرداخته سپس قضایای نقطه انطباق سه تایی را برای نگاشت های g : x ? x و f:x*x*x ? x که در شرط ?-انقباضی ضعیف در فضاهای متریک مرتب صدق می کند ارائه می دهیم فضاهای متریک تعمیم یافته یا به طور ساده تر فضاهای g-متریک را به عنوان تعمیمی از فضاهای متریک معرفی می کنیم و برخی از نتایج نقطه انطباق سه تایی را برای نگاشت های g-ی.

توابع پیوسته ی تعمیم یافته تعریف شده با مجموعه های باز تعمیم یافته

در این پایان نامه فضای توپولوژی تعمیم یافته را تعریف کرده و نشان می دهیم که چگونه می توان این فضا را بر اساس نگاشتی یکنوا تعریف کرد. مفهوم همگرایی را با استفاده از مفهوم توده تعریف کرده و قضایای همگرایی را با استفاده از مفاهیم اولیه ی توپولوژی تعمیم یافته بیان کرده و با مفهوم همگرایی در توپولوژی معمولی مقایسه می کنیم. همچنین خواص توپولوژیکی را در این فضا مورد مطالعی قرار داده و با توپولوژی معمو.

اصول جداسازی تعمیم یافته برای فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته و فضاهای بستار

یک تعمیم از فضاهای توپولوژیک، فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته است. گردایه ی ‎$mu$‎ از زیر مجموعه های یک مجموعه ی ‎$x$‎، که شامل مجموعه ی تهی است و نسبت به اجتماع دلخواه بسته است، یک توپولوژی تعمیم یافته روی مجموعه ی ‎$x$‎ می نامند. در دهه های اخیربسیاری از نتایج و قضایای فضاهای توپولوژیک و بسیاری از تعمیم های آنها روی فضاهای توپولوژیک تعمیم یافته کار شده است. در ‎cite‎ اصول جداساز.

مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس های نامنفی

دراین پایان نامه، ابتدا درفصل اول به معرفی مفاهیم اولیه وبرخی قضایای جبرخطی مورد نیازدر بحث مسئله مقداروی‍ژه و مقدار ویژه معکوس می پردازیم. درفصل دوم خواص و ویژگی های ماتریس های نامنفی بیان شده وحل مسئله مقدار ویژه معکوس آن ها در حالات خاص وهمچنین حل این مسئله بااستفاده ازضرایب معادله مشخصه بیان می شوند. درفصل سوم مسئله مقدار ویژه معکوس ماتریس های نامنفی را برای ماتریس های مرتبه 2 تا مرتبه .

توزیع نمایی تعمیم یافته و تعمیم های آن

توزیع های متنوعی برای تجزیه وتحلیل داده های طول عمر و مدل های شکست مورد استفاده قرار می گیرد. از میان آن ها می توان به توزیع های گاما، وایبل، لگ نرمال و نرمال بریده شده اشاره کرد. این توزیع ها به دلیل داشتن پارامترهای شکل ومقیاس ازانعطاف پذیری بالایی در تحلیل انواع مختلف داده های طول عمر، به خصوص داده های چوله مثبت برخوردار می باشند. هرکدام از توزیع های نام برده دارای مزایا و معایبی هستند و افر.

تعیین نقاط برش زوجی با دو روش شاخص یودن تعمیم یافته و حجم زیر رویه‎ی راک برای پیش‎گویی پره‎اکلامپسی با استفاده از مقدار هموگلوبین سه ماهه‎ی اول بارداری

حمید علوی مجد, hamid alavimajd dept. of biostatistic. nasrin borumandnia dept. of biostatis. ali akbar khadem mabudi dept. of bios. noorosadat kariman dept. of nursing a. nastaran safavi ardebili dept. of int. abbas hajifathali dept. of internal m.

سابقه و هدف: محققین بیومارکرها را به‎طور گسترده برای تشخیص بیماری استفاده می کنند. اغلب یک نقطه برش برای تفکیک افراد بیمار و سالم تعیین می شود. گاهی لازم است برای طبقه بندی افراد به بیش از دو گروه، بیش تر از یک نقطه برش تعیین گردد. لذا در مقاله حاضر شاخص یودن تعمیم‎یافته برای طبقه‎بندی افراد به سه گروه استفاده شده است. توجه اصلی این مطالعه تعیین نقاط برش مطلوب برای مقدار هموگلوبین سه ماهه اول ب.

الگوی پوشا صعودی و پوشا نزولی (Engulfing Pattern) و فیلترهای آن‌ها

الگوهای کندل استیک که الگوی پوشا یکی از پرکاربردترین آن‌هاست، از مولفه‌های اساسی در تجزیه و تحلیل قیمت و نمودار سهام و شاخص می‌باشد. تحلیل‌گران و معامله‌گران با کمک الگوهای کندل‌ استیک، سیگنال‌های احتمالی زیادی در مورد روند آتی سهم یا شاخص مورد نظر، کشف می‌کنند.

engulfing-cover-1.jpg

در معامله‌گری علاوه بر تحلیل چارت و استفاده از ابزارهای مختلف، استفاده و بررسی کندل‌ها و الگوهایی که تشکیل می‌دهند، به تحلیل‌گران در بررسی روند آتی قیمت سهم کمک می‌کند و می‌توان از آن‌ها به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. البته باید توجه داشته باشید که برای ورود به یک پوزیشن خرید یا فروش به بیش از یک دلیل نیاز خواهید داشت!

معامله گران باید از انواع مختلف کندل‌هایی که در بازار ایجاد می‌شوند، جهت تحلیل درست و انتخاب نقطه مناسب ورود یا خروج سهم، آگاه باشند. در این مطلب ما در مورد یک مدل از انواع الگوهای معروف کندل استیک صحبت خواهیم کرد.

این الگو را Engulfing یا الگو پوشا می نامند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، قصد داریم توابع این نمودار را مرور کنیم، انواع آن و ویژگی‌های هر کدام را بررسی کنیم و شرایط شکل‌گیری آن در نمودار را جهت تجزیه و تحلیل در رابطه با قیمت سهم و شاخص توضیح دهیم. علاوه بر این با فیلتر کندل پوشا نیز آشنا می‌شویم.

الگوی پوشا (Engulfing Pattern)چیست؟

الگوی پوشا (اینگالف) در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار می‌گیرد و جزو دسته الگوهای بازگشتی است. در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرند.در این الگو حجم معاملات انجام شده در کندل تشکیل شده سمت راست از حجم معاملات تشکیل شده کندل سمت چپ بیش‌تر است، به همین خاطر کندل دوم بزرگ‌تر می‌باشد. ممکن است این امر به دلیل ورود پول هوشمند یا داشتن حجم مشکوک معلات و. شکل گیرد. الگوی پوشا شامل دو الگوی پوشا صعودی و نزولی می‌باشد.

  1. الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern)
  2. الگوی پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

engulfing-12.jpg

در الگوی پوشا دو کندل ژاپنی شکل‌گرفته متوالی رنگ‌های متفاوتی دارند و در این الگوها توجه به رنگ کندل‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت می‌‌باشد. علت نام‌گذاری این الگو به این خاطر است که بدنه و حتی در الگوهایی که معتبرتر هستند، سایه کندل اول تشکیل شده به طور کامل با بدنه کندل توابع میانگین نمایی سه گانه دوم، پوشیده می‌شود. به اصطلاح گفته می‌شود که هم پوشانی دارند و کندل دوم، اولی را انگلف می‌کند.

لازمه شکل‌گیری الگوی پوشا، این است که کندل دوم به‌طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند اما در مواقع که سایه کندل اول نیز با کندل دوم پوشش داده شود، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر می‌شود.

مانند هر الگوی کندل دیگری، الگوی پوشا صعودی یا نزولی نیز بسته به بازه زمانی که شکل گرفته است، اولویت دارند. بنابراین، هنگام معامله با استفاده از الگوهای کندل پوشا، ضروری است ابتدا نمودارها را در بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی و روزانه و سپس در بازه های زمانی کوتاه‌تر، بررسی کنیم.

در ادامه به توضیح در رابطه با هریک از الگوهای پوشا به تفکیک، شرایط صحت الگوی پوشا و عواملی که در اعتبار این الگو تاثیر گذار هستند توضیح داده خواهد شد.

چه شرایطی برای صحت یک الگوی پوشا لازم است؟

برای آنکه بتوانیم از شکل گیری الگوی پوشا اطمبنان حاصل کنیم 3 شرط را باید مد نظر قرار دهیم:

  1. همانطور که اشاره شد، الگوی پوشا یکی از ساده‌ترین الگوهای بازگشتی است، به همین خاطر شکل‌گیری آن‌ها نشان دهنده بازگشت بازار می‌باشد. در بازاری که روند خنثی دارد الگوی بازگشتی شکل نمی‌گیرد. پس اولین شرط شکل‌گیری این الگو این است که حتی در مدت کوتاهی، پیش از تشکیل الگو، بازار در روند کاملا صعودی یا نزولی قرار داشته باشد.
  2. در الگوی پوشا توجه به دو کندل (شمع) متوالی تشکیل شده حائز اهمیت است و کندل با کندل قبلی معنا پیدا می‌کند. بدنه اصلی کندل اول باید توسط بدنه کندل دوم تشکیل شده، به طور کامل پوشیده شده باشد ( اما لزومی ندارد که کندل دوم حتما سایه کندل اول را هم پوشش دهد).
  3. رنگ بدنه دو کندل باید از یکدیگر متمایز باشند و توجه به رنگ‌ها بسیار مهم است. در اکثر موارد رنگ‌های سبز و قرمز و یا سفید و مشکی انتخاب می‌شوند. نکته مهمی که در این مورد باید مدنظر قرار دهید این است که، در مواقعی که الگوی برگشتی درحال شکل‌گیری است، ممکن است بدنه شمع اول در مقایسه با بدنه شمع دوم بسیار کوچک‌تر باشد (به شکل کندل دوجی )، در این مورد تفاوت رنگ خیلی حائز اهمیت نمی‌باشد و تنها پوشایی کندل اول توسط کندل دوم کافی توابع میانگین نمایی سه گانه است.

engulfing-pattern-info.jpg

الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن:

همانطور که در ابتدا گفته شد، در این الگو دو شمع با رنگ‌های متضاد وجود دارند. شکل‌گیری الگوی پوشاننده صعودی، بیان کننده پایان روند نزولی می‌باشد.

رنگ بدنه شمع دوم که سمت راست تشکیل می‌شود، معمولا سفید و یا سبز است و نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شکل‌گیری روند صعودی است. در این الگو بدنه شمع دوم (سمت راست) بدنه شمع اول (سمت چپ) را به طور کامل پوشش می‌دهد (سایه‌ها ممکن است پوشش داده شوند یا پوشش داده نشوند).

هرچه بدنه کندل اول در مقایسه با بدنه کندل دوم کوچک‌تر باشد و کندل اول (سمت چپ) مانند الگوی دوج باشد، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر است.

در تصویر زیر الگوی پوشای صعودی را می‌بینید:

bullish-engulfing-11.jpg

فیلتر الگوی پوشای صعودی

فیلترها و تکنیک‌های فیلتر نویسی به شما کمک می‌کنند تا آسوده‌تر سهم خود را انتخاب کنید و زمان کم‌تری بابت پیدا کردن سهم با شرایط مورد نظر خود صرف کنید.

با وارد کردن فیلترهای معرفی شده، سهم‌های مستعد رشد را می‌توانید از بین سهم‌های دارای الگوی انگلفینگ پیدا و بررسی کنید.

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای صعودی در آن‌ها شکل گرفته است، می‌توانید فیلتر پوشای صعودی را در قسمت دیده‌بان بازار در سایت TSETMC وارد کنید .

الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن

این الگو خلاف الگوی پوشای صعودی است و در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود و به معنای اتمام روند صعودی می‌باشد.

در الگوی پوشا نزولی، بدنه کندل اول (سمت چپ) از کندل دوم (سمت راست) کوچکتر است، به گونه‌ای که بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را کاملا پوشش می‌دهد. پوشش بدنه برای اطمینان از شکل گیری الگو کافی می‌باشد، اما گاهی سایه نیز پوشش داده می‌شود. در این صورت می‌توان از شکل‌گیری الگوی پوشا اطمینان بیش‌تری داشت.

علاوه بر اندازه کندل شکل توابع میانگین نمایی سه گانه گرفته، باتوجه به رنگ کندل‌ها نیز می‌توانید صعودی یا نزولی بودن الگوی پوشا را تشخیص دهید. کندل اول تو خالی یا به رنگ سبز، کندل دوم توپر یا به رنگ قرمز می‌باشد.

از دیگر خصوصیات این الگو، پی بردن به ایجاد جو فشار فروش در بازار، به دلیل افزایش حجم معاملات در روند منفی است.

در الگوی پوشای منفی، بدنه شمع دوم (سمت راست) بسیار بزرگ‌تر از بدنه شمع اول (سمت چپ) است، یعنی حجم معاملات در شمع دوم بالا رفته است.

در تصویر زیر تشکیل الگوی پوشای نزولی را مشاهده می‌کنید. کندل دوم، کندلی است که سمت راست ایجاد شده و قرمز رنگ (در برخی کندل‌ها توپر) است. کندل اول، کندل سبز رنگ (در برخی کندل‌ها تو خالی) می‌باشد.

bearish-engulfing-1.jpg

فیلتر الگوی پوشا نزولی

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای نزولی در آن‌ها شکل گرفته است. از وارد کردن فیلتر فوق در قسمت دیده‌بان بازار می‌توانید در سایت TSETMC استفاده کنید.

bull-bear-engulf-candle.jpg

اعتبار الگوهای پوشا به چه چیزی وابسته است؟

  • در توضیح هریک از الگوها توجه به هم‌پوشانی کندل اول (کندل سمت چپ) توسط کندل دوم (کندل سمت راست) اشاره شد. گفته شد که اگر علاوه بر بدنه کندل، سایه کندل اول هم توسط کندل دوم پوشیده شود، درجه اعتبار تحلیل و شکل گیری الگو بیش‌تر می‌باشد.
  • اما از دیگر نکات با اهمیت که به درجه اعتبار الگوهای پوشا می‌افزاید، پوشش‌دهی تعداد کندل‌ها هست. به طور معمول با درنظر گرفتن دو کندل متوالی می‌توان ازشکل‌گیری این الگو اطمینان حاصل کرد، اما درصورتی که کندل دوم تعداد بیشتری از کندل‌های ایجاد شده قبل از خود را بپوشاند، بیانگر قدرت بیش‌تر الگوی شکل گرفته است.
  • هرچه شکل‌گیری این الگوها در روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی (شارپ‌تر بودن روند) صورت بگیرد، اعتبار الگوی شکل گرفته را بیش‌تر تقویت می‌کند.
  • حجم معلات نیز از عوامل مهم تشکیل دهنده این الگو می‌باشد. زمانی کندل دوم شکل می‌گیرد که حجم معاملات به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد.

خلاصه نکات مهم در مورد الگوهای پوشای صعودی و نزولی

در این مطلب سعی شد الگوی پوشا (Engulfing Pattern) را تعریف کنیم، همانطور که گفتیم الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است که شامل دو نوع الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی می‌باشد. شکل‌گیری هر یک از این الگوها به معنای اتمام روند است.

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing Pattern) در کف قیمتی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار خرید موجب تغییر روند به سمت حرکت صعودی و مثبت می‌شود.

الگوی پوشای نزولی(Bearish Engulfing Pattern) در سقف قیمتی و انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار فروش موجب تغییر روند به سمت حرکت نزولی و منفی می‌شود.

هرچه پوشایی کندل اول به واسطه کندل دوم بیش‌تر باشد و بدنه کندل دوم تعداد بیش‌تری از کندل‌های شکل قبل از خود را پوشش دهد، درجه اعتبار الگو بیش‌تر می‌شود.

اما نکته‌ای که معامله‌گران و تحلیل‌گران باید در نظر بگیرند، این است که دانستن این الگوها به تنهایی کافی نمی‌باشد بلکه شناسایی و نحوه استفاده از آن‌ها از مهم‌ترین نکات تحلیلگری و معامله‌گری در بازار است.

Statistics dictionary

A posteriori probability توابع میانگین نمایی سه گانه ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ‬ a priori distribution ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﺁورد‬ a priori estimate ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل‬ a priori probability ِ ‫ا‬) a (-‫ﺣﺎﺷﻴﻪ‬ ‫اﯼ‬ a-marginal ‫ﺁﻟﻦ‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ‬ ‫ﻣﺪل‬ Aalen's additive risk model ‫َﺑﺎﮎ‬ ‫ا‬ abac ‫ﭼﺘﮑﻪ‬ ،‫ﭼﺮﺗﮑﻪ‬ abacus ‫ﺁ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺑﻞ‬ Abel's formula ‫ﻧﺎﻧﺮﻣﺎل‬ ‫ﺧﻢ‬ abnormal curve ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺁﯾﯽ‬ absolute asymptotic efficiency ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫هﻤﮕﺮاﯾﯽ‬ absolute convergence ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫اﻧﺤﺮاف‬ absolute deviation ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﺧﻄﺎﯼ‬ absolute error ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ‬ absolute frequency ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﮔﺸﺘﺎور‬ absolute moment ‫ﻣﺠﻤﻮ‬ ‫ﮐﻮژ‬ ً ‫ﻣﻄﻠﻘﺎ‬ ‫ﻋﻪ‬ absolutely convex set ‫ﻧﺎارﯾﺐ‬ ً ‫ﻣﻄﻠﻘﺎ‬ ‫ﺑﺮﺁوردﮔﺮ‬ absolutely unbiased estimator ‫ﺟﺎذﺑﻴﺖ‬ absorbency ‫ﺟﺎذب‬ absorbing ‫ﺟﺎذب‬ ‫ﻣﺎرﮐﻮف‬ ‫زﻧﺠﻴﺮ‬ absorbing Markov chain ‫ﺟﺬب‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ absorption law ‫ﺟﺬب‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل‬ absorption probability ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫اﻧﺘﮕﺮال‬ abstract integral ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻓﻀﺎﯼ‬ L abstract L-space ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻓﻀﺎﯼ‬ L_p abstract L_p space ‫ﺷﺘﺎﺑﻴﺪﻩ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺁزﻣﻮن‬ accelerated life testing ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ‬ ‫ﮐﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ acceptable quality level ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺧﻄﺎﯼ‬ acceptance error ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﻋﺪد‬ acceptance number ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ acceptance process level ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ acceptance process zone ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ acceptance region ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﯼ‬ acceptance sampling ‫ﺗﺠﻤﻌﯽ‬ ‫ﺧﻄﺎﯼ‬ accumulative error ‫درﺳﺘﯽ‬ accuracy ‫درﺳﺘﯽ‬) ‫ﻧﻴﻤﻦ‬ ‫ﺗﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ (accuracy (in Neyman's sense) ‫ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎر‬ actuarial statistics 1. ‫ﺑﻴﻤ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎر‬ 2. ‫ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎرﺷﻨﺎس‬ actuary ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮔﺮاف‬ ‫دور‬ acyclic graph ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ،‫ﺳﺎزوار‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ adaptive ‫ﺳﺎزوار‬ ‫روش‬ adaptive method ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ،‫ﺳﺎزوار‬ ‫ﮔﻴﺮﯼ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﮔﻴﺮﯼ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ adaptive sampling

Statistics dictionary

A posteriori probability ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ‬ a priori distribution ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﺁورد‬ a priori estimate ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل‬ a priori probability ِ ‫ا‬) a (-‫ﺣﺎﺷﻴﻪ‬ ‫اﯼ‬ a-marginal ‫ﺁﻟﻦ‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ‬ ‫ﻣﺪل‬ Aalen's additive risk model ‫َﺑﺎﮎ‬ ‫ا‬ abac ‫ﭼﺘﮑﻪ‬ ،‫ﭼﺮﺗﮑﻪ‬ abacus ‫ﺁ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل‬ ‫ﺑﻞ‬ Abel's formula ‫ﻧﺎﻧﺮﻣﺎل‬ ‫ﺧﻢ‬ abnormal curve ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺁﯾﯽ‬ absolute asymptotic efficiency ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫هﻤﮕﺮاﯾﯽ‬ absolute convergence ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫اﻧﺤﺮاف‬ absolute deviation ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﺧﻄﺎﯼ‬ absolute error ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ‬ absolute frequency ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﮔﺸﺘﺎور‬ absolute moment ‫ﻣﺠﻤﻮ‬ ‫ﮐﻮژ‬ ً ‫ﻣﻄﻠﻘﺎ‬ ‫ﻋﻪ‬ absolutely convex set ‫ﻧﺎارﯾﺐ‬ ً ‫ﻣﻄﻠﻘﺎ‬ ‫ﺑﺮﺁوردﮔﺮ‬ absolutely unbiased estimator ‫ﺟﺎذﺑﻴﺖ‬ absorbency ‫ﺟﺎذب‬ absorbing ‫ﺟﺎذب‬ ‫ﻣﺎرﮐﻮف‬ ‫زﻧﺠﻴﺮ‬ absorbing Markov chain ‫ﺟﺬب‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ absorption law ‫ﺟﺬب‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل‬ absorption probability ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫اﻧﺘﮕﺮال‬ abstract integral ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻓﻀﺎﯼ‬ L abstract L-space ‫ﻣﺠﺮد‬ ‫ﻓﻀﺎﯼ‬ L_p abstract L_p space ‫ﺷﺘﺎﺑﻴﺪﻩ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺁزﻣﻮن‬ accelerated life testing ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ‬ ‫ﮐﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ acceptable quality level ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺧﻄﺎﯼ‬ acceptance error ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﻋﺪد‬ acceptance number ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ acceptance process level ‫ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ acceptance process zone ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ acceptance region ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﯼ‬ acceptance sampling ‫ﺗﺠﻤﻌﯽ‬ ‫ﺧﻄﺎﯼ‬ accumulative error ‫درﺳﺘﯽ‬ accuracy ‫درﺳﺘﯽ‬) ‫ﻧﻴﻤﻦ‬ ‫ﺗﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ (accuracy (in Neyman's sense) ‫ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎر‬ actuarial statistics 1. ‫ﺑﻴﻤ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎر‬ 2. ‫ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎرﺷﻨﺎس‬ actuary ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮔﺮاف‬ ‫دور‬ acyclic graph ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ،‫ﺳﺎزوار‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ adaptive ‫ﺳﺎزوار‬ ‫روش‬ adaptive method ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ،‫ﺳﺎزوار‬ ‫ﮔﻴﺮﯼ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﮔﻴﺮﯼ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ adaptive sampling

توابع میانگین نمایی سه گانه

علم تحلیل و بررسی و تفکر در رابطه بین احجام ، سطوح ، خطوط در فضا که بیشتر جنبه شهودی دارند و پایه ای برای کلیه رشته های مهندسی و رشته های علوم پایه و . است .

هدف درس :

كسب توانايي درك و تجسم احجام و دخل و تصرف در آنها - آشنايي با علائم و قراردادهاي ترسيم نقشه - ابزار شناسي در كاربرد ترسيم و ثبت و انتقال اطلاعات مربوط به بنا .

رئوس و ریز محتوا :

1. یادگیری مختصات دکارتی ، قطبی و مجموعه ها .

2. یادگیری اعداد مختلط ، جمع ، ضرب ، ریشه و نمایش هندسی اعداد مختلط .

3. یادگیری حد و قضایای مربوط به حد در بی نهایت و حد چپ و راست .

4. یادگیری مشتق ، پیوستگی مشتق ، دستور های مشتق گیری ، تابع معکوس و مشتق آن ، مشتق معکوس و مشتق آن ، مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس انها ، توابع نمایی و لگاریتمی و مشتق انها ، توابع هذلولی و معکوس انها و مشتق انها .

5. یادگیری دیفرانسیل ، قضیه رول و قضیه میانگین ، جبر دیفرانسیلها ، کاربرد مشتق ( ماکزیمم و مینیمم توابع ، محاسبه ریشه های تقریبی معادلات جبری به کمک مشتق )

6. یادگیری سری ها ، قضایای مربوط به سری ها ، سری توالی فاصله و شعاع همگرایی .

7. یادگیری بسط تبلور و بسط مک لورن .

8. یادگیری فضا ، فرمولهای اولر ، مختصات فضایی ، بردار در فضا .

9. یادگیریی ماتریس ، ضرب عددی ، جبر ماتریس ها .

10. یادگیری توابع ، معادلات خط و صفحه و رویه درجه 2 ، تابع بردارهای قائم بر منحنی ، توابع چند متغیره ، مشتق جزیی صفحه مماس و خط قائم زنجیری مشتق دیفرانسیل کامل .

11. کاربرد انتگرالهای دو گانه ، سه گانه و چند گانه .

12. معادلات دیفرانسیل خانواده معنی ها و مسیرهای قائم و معادله های جدا شدنی .

13. یادگیری معادلات ؛ کامل ، معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول ، معادله دیفرانسیل همگن با ضرایب ثابت .

14. آشنایی با آمار ؛

تعریف آمار ، آشنايي با بعضي از مفاهيم آماري (تنظيم جامعه محدود و غير محدود نمونه) .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.